Kennismaking 3 SIBBO

Geschiedenis en burgerschap - 3de jaar
SIBBO Tongeren 
Schooljaar 2022-2023
Mr. Ackermans
1 / 29
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Geschiedenis en burgerschap - 3de jaar
SIBBO Tongeren 
Schooljaar 2022-2023
Mr. Ackermans

Slide 1 - Slide

Pieter Bruegel, De boerendans, schilderij, 1567. 

Waarschijnlijk is de boerendans geen gewone voorstelling van een boerendans. Het gaat over een morele afbeelding met thema’s zoals lust, angst en woede. De man die naast de doedelzakspeler zit heeft een pauwenveer op zijn hoed, wat symbool staat voor trots en ijdelheid. De dansers dansen met hun rug naar de kerk toe, waaruit hun afkeer van de kerk blijkt.
Klasafspraken
1. We luisteren naar elkaar en naar de leerkracht. 
2. We werken actief mee tijdens de les en steken onze vinger op als we vragen hebben. 
3. We zijn in orde met het lesmateriaal. 
4. We tonen respect voor elkaar en de leerkracht. 
5. We zetten onze elektronische gadgets uit. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kennismaking
KLASVRAAG: 
1. Naam - Waar kom je vandaan? 
2. Wat is het laatst historische feit dat je hebt bezocht - gezien of gelezen deze vakantie? 
3. Wat verwacht je dit jaar van de lessen geschiedenis? 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik nodig voor het vak geschiedenis en burgerschap? 

Materiaal
- Leerwerkboek Sapiens 3  (altijd meenemen!)
- Extra materiaal burgerschap
- Chromebook


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie
  • In welke vorm? 
  Toetsen (per hoofdstuk) en Taken
  • Wat leren? 
Geschiedenis: Ingevuld leerwerkboek 
Burgerschap: Extra lesmateriaal 
Kijk 'Kennen' en 'Kunnen' lijst na 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

FAQ's
1. Moet ik altijd mijn heel leerwerkboek meenemen naar school?
NEEN, je moet enkel het huidig hoofdstuk en het volgende hoofdstuk meenemen (kijk hiervoor naar planner)
2. Krijgen we de verbetering online? 
JA, de verbetering van elke hoofdstuk staat altijd op Smartschool na het afsluiten van het hoofdstuk. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

3. Wat als ik ziek ben en ik een toets niet kan maken? 
Als je ziek bent op de dag van de toets, stuur je een Smartschool-bericht naar de leerkracht. We spreken dan een nieuw toetsmoment af.

..... 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waarom krijg ik het vak geschiedenis en burgerschap?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Historisch fenomeen
(persoon, plaats, object, gebeurtenis, ...)
Historische bronnen
(geschreven - visueel - materieel - mondeling)
Interpretatie in het heden
(Historicus, politici, leerlingen, ...) 
Historisch verhaal
(boeken, monumenten, tradities)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

NIEUW: Burgerschap

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Introductie: De middeleeuwen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Welke woorden breng jij in verband met de middeleeuwen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Middeleeuwen: Mythe of waarheid

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Centrale vraag: Kloppen onze vooroordelen over de middeleeuwen?  
Jan van Eyck, Portret van Giovanni di Nicolao Arnolfini en zijn vrouw, 1434. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

" Tijdens de middeleeuwen belandden heksen vaak op de brandstapel".

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

"Tijdens de middeleeuwen werden mensen vaak niet oud. Veel mensen stierven op 50 jaar."

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

"De middeleeuwen was een bloederige periode. Er stierven toen veel meer personen door oorlogen dan in latere tijdvakken."

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Deze uitvinding(en) werd uitgevonden tijdens de middeleeuwen:
A
Bril
B
Sterke drank
C
Chemie
D
Geen van deze uitvindingen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

"Mensen uit de middeleeuwen waren erg gelovig en volgde de leer van de kerk strikt na."

Slide 21 - Poll

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

Dit is een tekening van 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

Deze grafiek geeft het dodenaantal op wereldschaal weer dat gestorven is tijdens de oorlogen. De grafiek begint tijdens het begin van de 15de eeuw tot vandaag. 

- Wat valt je op als je het begin van de grafiek vergelijkt met het einde van de grafiek? 

- Wat zegt dit over het dodenaantal tijdens de middeleeuwen in vergelijking met vandaag? 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

Deze prent is een miniatuur (=tekening gemaakt met de hand in een boek) uit de 11de eeuw over een missionaris 'Bonefatius', die in de 8ste eeuw Germaanse stammen in Friesland tot christen ging maken. 
- Translatie: Wat zie ik op de twee prenten? Wat doet de missionaris op de twee prenten? 
- Interpretatie? 
 Waarom zou de maker hierover 4 eeuwen later een miniatuur opstellen over deze gebeurtenis? 
Conclusie: Er bestaan enorm veel 'mythes' over de middeleeuwen. 

'Historische mythen': Een vertelsel over het verleden dat niet overeenkomt met betrouwbare kennis over het verleden.

SLOTVRAAG: Hoe kunnen we dit vermijden? 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions