les 5 Leer strategieën en rustig blijven


  EF-training

Bijeenkomst 5:
De Leerstrategieën en terugblik training
1 / 19
next
Slide 1: Slide
StudievaardighedenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


  EF-training

Bijeenkomst 5:
De Leerstrategieën en terugblik training

Slide 1 - Slide

Doel van deze bijeenkomst
Je gaat leren hoe je een aantal leerstrategieën kunt gebruiken en inzetten
Je gaat leren welke leerstrategieën het beste werken voor jou

Slide 2 - Slide

Opzet bijeenkomst 5
  • Terugblik 
  • Aan de slag met leerstrategieën:
  1. Het belang van voorkennis
  2. Leerstrategieën per vak
  3. Verschillende leerstrategieën uitproberen

Slide 3 - Slide

Terugblik
Wat weten jullie nog van vorige week?

Hoe kun je goed je tijd tijd verdelen?
Tijd inschatten en uitstellen voorkomen
Pomodoro Techniek

Slide 4 - Slide

Leerstrategieën

Wat wordt hiermee bedoeld?
Kun jij er een paar noemen?

Er is een die we al een keer gebruikt hebben.
Weten jullie welke ik dan bedoel?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Leerstrategie per vak

Slide 7 - Slide

1 Flashcards

Slide 8 - Slide

Maak van onderstaande tekst flashcards:
Uit Geo, 
Aardrijkskunde voor de onderbouw
timer
5:00

Slide 9 - Slide

2  Vragenkaartjes
- deel de stof op in kleine stukjes
- ga per stukje tekst op zoek nara verschillende onderwerpen
- bedenk goede vragen biuj deze onderwerpen
- vervolgens is het tijd om de antwoorden op al jouw vragen te zoeken
- schrijf nu de vragen en antwoorden een voor een 
over op de flashcards

Slide 10 - Slide

Maak van dezelfde tekst vragenkaartjes:
Uit Geo, 
Aardrijkskunde voor de onderbouw
timer
5:00

Slide 11 - Slide

Mindmappping:

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Maak van dezelfde tekst een mindmap:
Uit Geo, 
Aardrijkskunde voor de onderbouw
timer
5:00

Slide 14 - Slide

War heeft jouw voorkeur?
Welke leerstrategieën  spreekt jou het meeste aan en waarom?

Welke ga je volgend schooljaar gebruiken en voor welk vak?

Slide 15 - Slide

Tien algemene tips om goed te kunnen leren1. Deel de tijd op
2. Leer op het juiste moment
3. Maak spiekbriefjes
4. Doelen stellen bij het leren
5. Ga sporten6. Maak vragen
7. Doe alsof je de docent bent
8. Creëer je ideale leerspot
9. Wees onbereikbaar
10. Eet en leef gezond

Slide 16 - Slide

Wat uit deze training neem je mee naar het VO?

Slide 17 - Open question

Wat voor cijfer geef je deze training?
010

Slide 18 - Poll

Geef een tip en een top over deze training:

Slide 19 - Open question