Facilitaire dienstverlening

Facilitaire dienstverlening
 • Training huishoudelijke taken
 • Doel
 • Opdrachten

Gemaakt door: Merve Yildiz

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Facilitaire dienstverlening
 • Training huishoudelijke taken
 • Doel
 • Opdrachten

Gemaakt door: Merve Yildiz

Slide 1 - Slide

Huishoudelijke taken
Werk je in een kindercentrum of op een school, dan vormen huishoudelijke werkzaamheden een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Sommige mensen vinden opruimen en schoonmaken leuk om te doen, voor anderen is het een noodzakelijk kwaad. Voor iedereen geldt dat werken in een opgeruimde omgeving belangrijk is. Dit stimuleert ook de ontwikkeling en het zich lekker voelen van de kinderen en jongeren waar je mee werkt.  
In deze training leer je verschillende manieren van schoonmaken. Je gaat er ook praktisch mee aan de slag. Daarnaast bekijken we wat protocollen zijn en hoe je hiermee te maken krijgt. Ook ergonomisch werken komt aan bod. Je moet namelijk je taken op een manier uitvoeren die gezond is voor je lichaam. Tot slot besteden we aandacht aan de inrichting van de ruimte. Hoe doe je dit op een manier die bijdraagt aan je dagelijks werk?

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
De student kan:
 1. Een protocol lezen en toepassen. 
 2. Huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren. 
 3. Op een efficiënte manier werken met schoonmaakmiddelen.
 4. Op een ergonomische manier werken.
 5. Op een brandveilige manier werken. 

Slide 3 - Slide

Beoordeling
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. 
 De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling. 

 • Je doet actief mee aan de lessen. 
 • Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen en bij de demonstratie: correcte kleding, goede persoonlijke verzorging, geen sieraden.  
 • Je maakt de oefeningen.

Slide 4 - Slide

Huishoudelijke taken
kinderopvang

Slide 5 - Mind map

Organisaties en instellingen werken met protocollen. Denk maar eens aan het ziekteprotocol of het examenprotocol op school. Beantwoord de volgende vragen:
Welke protocollen ken je of met welke heb je weleens te maken (gehad)?​
Waarom werken organisaties met een protocol?
Houd je je altijd aan de regels van een protocol? Waarom wel of niet?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

Beantwoord de volgende vragen na het bekijken van het filmpje
zure en basische schoonmaakmiddelen.
1. Wat is PH?
2. Wat zijn zure en basische schoonmaakmiddelen?
3. Noem een aantal zure en basische schoonmaakmiddelen.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Aan de slag
opdracht 1
Nu is het tijd om praktisch aan de slag te gaan met de schoonmaak.  
Jullie werken in tweetallen of viertallen.  
Volg deze stappen:  
 • Lees de werkmodellen voor de huishoudelijke werkzaamheden door en bekijk de filmpjes die hierbij horen. 
 • Voer de huishoudelijke werkzaamheden uit volgens het protocol. Dit doet ieder uit het groepje. De andere studenten uit het groepje kijken mee. Na afloop van de uitvoering van de taak geven de andere studenten feedback. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Is het protocol goed nagelopen?

Slide 13 - Slide

Opdracht 2
Bedenk een schoonmaakschema voor een van de volgende ruimtes: 
 • de slaapruimte in een kinderdagverblijf 
 • de sportruimte van een buitenschoolse opvang 
 • de buitenruimte van een tussenschoolse opvang 
 • het klaslokaal in een basisschool. 
Bedenk met elkaar welke vaste huishoudelijke werkzaamheden er zijn bij het schoonhouden van deze ruimte. Bepaal welke taken er dagelijks, wekelijks of periodiek gedaan moeten worden.  
Maak een schema (papieren kalender of digitaal) voor de huishoudelijke werkzaamheden voor deze ruimte. Schrijf dit uit in een document met een tabel in Excel.  
Vergelijk jullie schema met het schema in de volgende documenten:  
Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang 
Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal.

Slide 14 - Slide

Opdracht 3
Bedenk een logische schoonmaakvolgorde voor de volgende situaties: 
Jullie hebben heerlijk met de peutergroep buiten gespeeld. Een groepje heeft in de zandbak gespeeld, een ander groepje met water. Ook staan her en der de wagentjes, trekkertjes en andere spelmaterialen over het plein verdeeld. Het eind van de dag is in zicht. Tijd om naar binnen te gaan en de kinderen klaar te maken. De ouders zijn er zo om hun kinderen op te halen.  
Met de oudste kinderen van de bso, de acht- tot twaalfjarigen, heb je een sportactiviteit in de activiteitenruimte gedaan. De kinderen konden zich uitleven met verschillende balspelen. Eerst was er een kleine instructie (techniek) en daarna konden de kinderen oefenen.  
De tussenschoolse opvang is net afgelopen. De kinderen hebben in het uurtje pauze gegeten en gespeeld. Tijd om op te ruimen en de boel aan kant te maken.  
Welke huishoudelijke taken zijn er in deze situaties?
​ 
 
Maak een logische werkvolgorde voor deze huishoudelijke taken. 

Slide 15 - Slide

Opdracht 4
Maak groepjes van vier studenten.  
Verdeel onderwerpen over ergonomisch werken over de groepjes. Onderwerpen kunnen zijn: 
 • werktijden 
 • legionellapreventie en -bestrijding 
 • een fris klaslokaal 
 • tilinstructies 
 • werken bij zomerse temperaturen 
 • RSI. 
Ieder groepje verzamelt informatie over één onderwerp.  
Ieder groepje presenteert aan de andere groepen de ergonomische instructies over hun onderwerp. 
Bundel de informatie uit de groepjes, zodat iedere student een aantal ergonomische voorschriften heeft.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link