samenwerkingsbijeenkomst Feijenoord

Samenwerkingsbijeenkomst wijkteams Feijenoord en de Gecertificeerde Instellingen


09-12-2021

1 / 18
next
Slide 1: Slide
ExcelBeroepsopleiding

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Samenwerkingsbijeenkomst wijkteams Feijenoord en de Gecertificeerde Instellingen


09-12-2021

Slide 1 - Slide

Bij welke organisatie ben je werkzaam?
JBRR
WSG
Leger des Heils
Wijkteam Vreewijk
Wijkteam Bloemhof
Wijkteam, Hillesluis
Wijkteam Nieuw-Zuid
Wijkteam Afrikaanderwijk
Wijkteam Feijenoord

Slide 2 - Poll

Wanneer is dit voor jou een nuttige bijeenkomst?
Er is gesproken over de samenwerking in het algemeen
Er is gesproken over de bereikbaarheid
Er is gesproken over de samenwerking tijdens een teamtafel(s)
Er is gesproken over de samenwerkingmet het CIT
Er is gesproken over de consultatie en advies functie vanuit JBRR
Ik heb een vraag of zorg die ik wil bespreken
Er is gesproken over het overdragen en verdelen van zaken
Alle punten wil ik meer over weten

Slide 3 - Poll

Inhoud van deze bijeenkomst
  • Alleen door een goede samenwerking en afstemming met het gezin en het netwerk rondom het gezin, de buurt- en wijkteams, specialistische zorg organisaties, politie en justitiepartners kunnen we de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een halt toeroepen.

  • Hoe verloopt de samenwerking? Weten we elkaar te vinden?
  • Hoe is de bereikbaarheid van JBRR, William Schrikker en de wijkteams Feijenoord.
  •  Uitgangspunten over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor jeugdigen en hun gezinnen
  • Kaders, taken, rollen, bevoegdheden? Wat gaat goed en/of behoeft aandacht?
  • Afsluiting

Slide 4 - SlideGemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, waaronder jeugdhulp, inclusief het gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Hulp in het gedwongen kader is geen nieuw hulptraject dat losstaat van de voorafgaande hulp in een vrijwillig kader. Een maatregel in het gedwongen kader is in principe (en bij voorkeur) een tijdelijk en zo kort mogelijk onderdeel van het lopende hulpverleningsproces. De al ingezette vrijwillige hulp kan tijdens een gedwongen traject doorlopen, maar er kan ook nieuwe hulp ingezet worden. De meerwaarde van het gedwongen kader is dat die hulp (weer) op gang kan komen.

Uitgangspunten in onze samenwerking:
  • Om de bereidheid tot meebewegen zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn we transparant over ons handelen, keuzes die we maken en oordelen we niet, maar stellen we vragen en spreken we verwachtingen uit. Oftewel;
• We vertrouwen elkaar in wat we doen
• Niet oordelen maar vragen • We doen het samen
• We zijn transparant over keuzes
• We komen afspraken na • We spreken verwachtingen uit
• We spreken elkaar aan en maken bespreekbaar

Slide 5 - Slide

Partnermodel 
• Het wijkteam vormt de basis van ons stelsel, waardoor er altijd sprake is van stabiliteit in de begeleiding voor de cliënt (de mate van betrokkenheid wordt besloten aan de teamtafel);
• De jeugdbeschermer (JB’er) bouwt voort op wat het wijkteam al heeft gedaan en vice versa;
• We werken als partners, parallel aan elkaar, zodat we elkaars expertise goed benutten en elkaar versterken. Hierdoor kunnen we maximaal vroegtijdig signaleren op onveiligheid;
• We sluiten aan bij de vraag van de cliënt;
• De Gecertificeerde Instelling (GI) sluit tijdelijk aan, we zetten als keten in op zo kort mogelijke inzet van de gedwongen maatregel;
• Het wijkteam schakelt eventueel de hulp van JBRR in voor preventieve ondersteuning zodat we als keten inzetten op het voorkomen van zware zorg (mits er afspraken liggen over financiering van deze ondersteuning).

Slide 6 - Slide

Wat gaat goed
in de samenwerking

Slide 7 - Open question

Waar moet meer aandacht voor zijn?

Slide 8 - Open question

Stelling 1:
De GI's hebben de casusregie dus zij bepalen wat er gebeurt.
Wijkteam heeft hierin weinig inbreng als GI betrokken is.
Waar
Niet waar

Slide 9 - Poll

Stelling 2: Wanneer het wijkteam niet bij de teamtafel aanwezig kan zijn,
wordt de teamtafel verplaatst.

Waar
Niet waar
Ik wil daar iets op toelichten?

Slide 10 - Poll

Stelling 3
Teamtafels zijn belangrijk voor de samenwerkingsafspraken?
Ja
Nee

Slide 11 - Poll

Stelling 4: Wijkteammedewerkers doen begeleide bezoeken?
Ja
Nee, dacht het niet

Slide 12 - Poll

Stelling 5: De wijkteammedewerker en Jeugdbeschermer weten elkaar
tijdens kantooruren goed te vinden. De telefooncentrale van JBRR werkt bij aan de bereikbaarheid van de jeugdbeschermers.
Waar
Nee, niet goed bereikbaar
Ik wil daar graag nu iets op toelichten

Slide 13 - Poll

Ben je tevreden over de
consultatie en adviesfunctie?
Ja, ik benader het COT / CIT bij vragen
wijkteam en JB-er weten elkaar te vinden
Ik ben tevreden over consultatie Angela v.d. Steen
Ik heb nog een ander idee die ik hier wil aandragen.

Slide 14 - Poll

Hoe verloopt de samenwerking in een crisis
Goed, ik ben tevreden
Niet (altijd)goed, ik wil daar graag iets over zeggen
Ik heb een specifieke casus / situatie wat in vervolg beter kan
Ik wil een compliment geven

Slide 15 - Poll

Stelling 5: Bij een crisis neemt het CIT de beslissingen en draagt zorg voor een veiligheidsplan en afspraken. Het wijkteam pakt de volgende
dag de casus weer op na een warme overdracht.
Waar
Niet waar
Ik wil daar wel iets over kwijt

Slide 16 - Poll

Zijn er nog vragen of opmerkingen?

Slide 17 - SlideRenate Vogelaar
Wijkteamleider
sr.vogelaar@rotterdam.nl
06-35124527
Angela van der Steen, Jeugdbeschermer
consulatie en advies Feijenoord
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Angela.vd.Steen@jbrr.nl
06 13 11 86 08

Slide 18 - Slide