Hoofdstuk 3 - Wat zijn de functies van werk?

Hoofdstuk 3
Wat zijn de functies van werk?
1 / 38
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3,4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3
Wat zijn de functies van werk?

Slide 1 - Slide

This item has no instructionsHet is belangrijker dat je veel geld krijgt voor je werk dan dat je
het heel leuk vindt. Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.
Het is belangrijker dat je veel geld krijgt voor je werk dan dat je het heel leuk vindt. Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.

Slide 2 - Open question

This item has no instructions


Vuilnismannen zouden meer salaris moeten krijgen dan bankiers.
Vuilnismannen zouden meer salaris moeten krijgen dan bankiers.
A
Eens
B
Oneens

Slide 3 - Quiz

Optioneel. Een interessante stelling om met leerlingen over in gesprek te gaan. Deze stelling sluit aan op de theorie over de hoogte van je salaris.
Wat leerde ik de vorige les?
 • 5 basisbehoeften als reden om te werken

 • Werkloosheid
 • Gevolgen van werkloosheid
Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • 5 basisbehoeften als reden om te werken
 • 3 basisbehoeften bij het werken van mensen
 • Werkloosheid
 • Gevolgen van werkloosheid
Terugblik vorige les

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Sleep de woordennaar de juiste plaats in de piramide.
Lichamelijke behoeften
Zelfontwikkeling
Zekerheid
Waardering
Sociale contacten

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat functies van werk zijn voor mensen
 • wat functies van werk zijn voor de samenleving
 • wat een maatschappelijke ladder is

Ik leer...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat functies van werk zijn voor mensen
 • wat functies van werk zijn voor de samenleving
 • wat een maatschappelijke ladder is
 • hoe je op een maatschappelijke ladder kunt stijgen of dalen
Ik leer...

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Functies van werk voor mensen
 • Financiële functie
 • Sociale functie
 • Ontwikkelingsfunctie

Slide 11 - Slide

In de hieropvolgende dia's worden deze functies van werk verder geduid in de opdrachten die aan bod komen.

Leg hierbij ook de verschillen uit van de functie voor jongeren en voor volwassenen.Suzanne heeft het over maar 1 functie van werken. Welke functie is dat?
Suzanne heeft het over maar 1 functie van werken. Welke functie is dat?
A
Financiële functie
B
Sociale functie
C
Ontwikkelingsfunctie

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Filmpje
Bekijk het volgende filmpje. Over welke functie van werk gaat het hier?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructionsDaniëlle legt in het filmpje uit waarom ze haar werk zo leuk
vindt. Welke functie van werk noemt ze hier?
Daniëlle legt in het filmpje uit waarom ze haar werk zo leuk vindt. Welke functie van werk noemt ze hier?
A
Financiële functie
B
Sociale functie
C
Ontwikkelingsfunctie

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions
Over welke basisbehoefte heeft ze het hier?
Over welke basisbehoefte heeft ze het hier?
A
Relatie
B
Autonomie
C
Competentie

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Slide 17 - Video

Een kort fragment uit een filmpje over jongeren die tijdens de zomervakantie werken.


Over welke functie van werk gaat het hier?
Over welke functie van werk gaat het hier?
A
Financiële functie
B
Sociale functie
C
Ontwikkelingsfunctie

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Functies van werk voor de samenleving
 • Welvaartsfunctie
 • Bindingsfunctie

Slide 20 - Slide

This item has no instructionsWelke functie misten mensen tijdens de Coronacrisis vooral?
De welvaartsfunctie of de bindingsfunctie? Leg je antwoord uit.
Welke functie misten mensen tijdens de Coronacrisis vooral? De welvaartsfunctie of de bindingsfunctie? Leg je antwoord uit.

Slide 21 - Open question

Beiden zijn goed. Mensen kunnen door ontslag of maatregelen van de overheid inkomsten mis zijn gelopen waardoor ze minder konden besteden, wat dus te maken heeft met de welvaartsfunctie.
Omdat iedereen thuis moest werken, zag men elkaar minder. Hierdoor miste men de bindingsfunctie.

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Wat beïnvloedt je loon?
 • Leeftijd
 • Ervaring
 • Opleiding
 • Verantwoordelijkheid
 • Unieke talenten/specialisme

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Martin Garrix
24 jaar oud
MBO-diploma artiest popmuziek
2012 begin carrière
2016 populairste dj van de wereld
Reist de hele wereld over

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat is wel van invloed op het loon van Martin Garrix en wat niet? Sleep het naar de juiste plaats.
Wel invloed op het loon van Martin Garrix.
Geen invloed op het loon van Martin Garrix.
Leeftijd
Ervaring
Opleiding
Verantwoor-delijkheid
Unieke talenten

Slide 25 - Drag question

This item has no instructionsNoem een beroep waarbij verantwoordelijkheid een belangrijke
rol speelt in de hoogte van het loon. Leg je antwoord uit.
Noem een beroep waarbij verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt in de hoogte van het loon. Leg je antwoord uit.

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Zet de beroepen in de juiste volgorde. Zet het beroep met de meeste waardering bovenaan.

Slide 27 - Drag question

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Maatschappelijke ladder
Een ladder waarop mensen worden ingedeeld op basis van hun bezit, macht en aanzien.

Slide 29 - Slide

Zie opdracht vorige dia. Daar hebben de leerlingen zelf die maatschappelijke ladder al gemaakt.
Wat zijn manieren om op een maatschappelijke ladder te kunnen stijgen?

Wat zijn manieren om op een
maatschappelijke ladder te kunnen
stijgen?

Slide 30 - Mind map

Denk aan opleiding, benutten van talent, enz.
0

Slide 31 - Video

This item has no instructions
Wie kan er makelijker stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder?
Wie kan er makelijker stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder?
A
Jan
B
Roderick

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Slide 33 - Video

Optioneel als samenvatting van het hoofdstuk.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat functies van werk zijn voor mensen
 • wat functies van werk zijn voor de samenleving
 • wat een maatschappelijke ladder is

Ik leerde...

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat functies van werk zijn voor mensen
 • wat functies van werk zijn voor de samenleving
 • wat een maatschappelijke ladder is
 • hoe je op een maatschappelijke ladder kunt stijgen of dalen
Ik leerde...

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Wie hebben er te maken met werk?
Einde van de les 'Wat zijn de functies van werk?'

Slide 38 - Slide

This item has no instructions