Les 4: Zenuwstelsel dl2

zenuwstelsel dl2
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

zenuwstelsel dl2

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1. Soorten zenuwcellen kunnen noemen bij een reflex en gewilde beweging;
2. Soorten zenuwcellen kunnen herkennen op grond van ligging en bouw;
3. Uit kunnen leggen hoe impulsen voortgeleid worden;
4. Relatie tussen prikkelsterkte en impulsen geven.

Slide 2 - Slide

Reflexbaan: even herhalen
In welke volgorde loopt de informatie-verwerking?

Geef de namen.

Slide 3 - Slide

Geef de namen van de reflexboog in de juiste volgorde

Slide 4 - Open question

Reflexen moeilijk?
Bekijk dan de animatie bij de volgende dia.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

In welke richting geleiden gevoelszenuwcellen/ sensorische neuronen impulsen?
A
Naar het centrale zenuwstelsel toe
B
van het centrale zenuwstelsel af

Slide 7 - Quiz

Bouw van zenuwcellen (neuronen)
Dendriet: loopt naar cellichaam toe

Axon: uitloper, loopt van cellichaam af
Om axon zitten isolatielaagjes van de cellen van Schwann

Cellichaam: bevat kern
Synaps: axoneinde naar volgende zenuwcel/spier

Slide 8 - Slide

Soorten neuronen
Sensorisch neuron;
Schakelcel;
Motorisch neuron


Zoek de verschillen en noteer ze in je portfolio

Slide 9 - Slide

Welk deel van een zenuwcel leidt impulsen van het cellichaam af?
A
Dendriet
B
Axon

Slide 10 - Quiz

Welke zenuwcellen liggen in hun geheel in het centrale zenuwstelsel?
A
bewegingszenuwcel
B
gevoelszenuwcel
C
schakelcellen
D
geen van alle

Slide 11 - Quiz

Waar ligt het cellichaam van de gevoelszenuwcel/ sensorisch neuron?
A
in het centrale zenuwstelsel
B
buiten het centrale zenuwstelsel

Slide 12 - Quiz

Welk neuron eindigt bij een spier?
A
schakelcel
B
sensorisch neuron
C
motorisch neuron

Slide 13 - Quiz

Reflexboog: via ruggenmerg met grijze en witte stof
Cellichamen van schakelcel en motorisch neuron in liggen in de grijze stof

Slide 14 - Slide

Reflexboog, de hersenen worden pas later geïnformeerd: via witte stof ontvangen zij info via axonen

Slide 15 - Slide

Kan een terugtrek-reflex nog optreden als in de reflexboog de zenuwcellen R zijn uitgeschakeld? En als in de grote hersenen de bewegingscentra zijn uitgeschakeld?
A
Ja Ja
B
Ja Nee
C
Nee Ja
D
Nee Nee

Slide 16 - Quiz

                           Bouw van een zenuwcel: namen? 
                     Weet je ze nog?

Slide 17 - Slide

Heb je de namen goed?
1= dendriet
2= cellichaam
3=celkern
4=axon
5=synaps/einde axon

Slide 18 - Slide

Impulsgeleiding
1. Myelineschedes zorgen voor sprongsgewijze impulsgeleiding.

2. Alleen op de open stukken
zijn er impulsen die doorgegeven worden naar volgende stuk zonder myeline. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

impuls=actiepotentiaal=spanningsverandering: 
Wat gebeurt er bij een actiepotentiaal?

Slide 21 - Slide

actiepotentiaal ontstaat door NA+ instroom na prikkeling:
de binnenkant gaat van negatief naar positief;
de spanning tussen de buitenkant en binnenkant draait om

Slide 22 - Slide

De actiepotentialen worden sprongsgewijs doorgegeven. In welke richting?
Bij een actiepotentiaal draait de lading om: binnen wordt + ipv - door Na+ instroom (=depolarisatie)

Slide 23 - Slide

Impulsgeleiding meten 
Een actiepotentiaal kan je meten. In de volgende animatie zie je hoe. 
Je ziet ook het herstel na de instroom van Na+: 
K+ stroomt naar buiten en daarna herstelt de lading, klaar voor een nieuwe actiepotentiaal

Slide 24 - Slide

Een sterkere prikkel en dan?
Hoe weten je hersenen dat een prikkel sterker was (bijvoorbeeld meer suiker of meer licht)?


Slide 25 - Slide

Een sterkere prikkel en dan?
Hoe weten je hersenen dat een prikkel sterker was (bijvoorbeeld meer suiker of meer licht)?

De neuronen passen dan het aantal impulsen per seconde aan (=frequentie): Er gaan dan meer impulsen per seconde van begin naar einde van het neuron.
Let op: de hoogte van de impuls/actiepotentiaal verandert niet!


Slide 26 - Slide

Impulsgeleiding op een rijtje
Impuls=elektrisch stroompje=actiepotentiaal
  • ontstaat als prikkel sterk genoeg is (boven drempelwaarde)
  • ontstaat door Na+ instroom
  • herstelt door K+ uitstroom, gevolgd door volledig herstel
  • is niet prikkelbaar tijdens K+ uitstroom/ korte herstelperiode
  • hoogte van impuls is altijd hetzelfde
  • bij sterkere prikkel neemt impulsfrequentie toe

Slide 27 - Slide

Een sterkere prikkel leidt tot
A
hogere actiepostentiaal
B
hogere impulsfrequentie

Slide 28 - Quiz

Je ruikt eerst een vieze lucht wanneer je een lokaal inkomt, maar na een tijdje niet meer (=gewenning). Hoe kan dat?
A
de drempelwaarde wordt lager
B
de drempelwaarde wordt hoger
C
impulssterkte wordt lager
D
impulsfrequentie wordt lager

Slide 29 - Quiz

Afsluiting
Controleer of je de leerdoelen van het begin van de les in je portfolio hebt verwerkt.

Kon je de vragen goed beantwoorden?
Zo niet: Bekijk nog wat extra uitlegfilmpjes op classroom (=herhaling)

Slide 30 - Slide

Hoe wordt de impuls doorgegeven?

Slide 31 - Slide

neurotransmitter in synaps

Slide 32 - Slide

vb gevolg neurotransmitter: meer Na+ instroom

Slide 33 - Slide

drempelwaarde- actiepotentiaal

Slide 34 - Slide

Onthouden
1. actiepotentialen/impulsen leiden tot afgifte neurotransmitter
2. de volgende zenuwcel heeft een drempelwaarde
3. indien drempelwaarde overschreden--> nieuwe actiepotentiaal

Slide 35 - Slide