Les 3: Veiligheid en risico's

ARBO, kwaliteitszorg en milieu
Boek: 


1 / 20
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

ARBO, kwaliteitszorg en milieu
Boek: 


Slide 1 - Slide

 Veiligheid en risico's, blz. 31
Onderwerpen:
* Onveilige situaties
* Handelen bij onveilige situaties
* Rapporteren en evalueren

Slide 2 - Slide

lesdoelen
Aan het einde van de les weet je:
 • hoe een brand kan ontstaat en wat jij moet doen in geval van brand
 • hoe je brand kan voorkomen
 • wat PBM's zijn
 • Wat er gebeurt bij een calamiteit in een instelling
 • wat een bhv-er is en welke taken hij heeft
 • welke gevaren symbolen betrekking hebben op gevaarlijke stoffen

Slide 3 - Slide

brand: voorkomen is beter dan genezen!
noem 5 punten, die jij als helpende kunt doen om brand op de werkplek te voorkomen:

Slide 4 - Open question

brand ontstaat door:
1. aanwezigheid brandstof (iets dat kan branden, zoals benzine, maar ook gordijnen of droog papier)
2. zuurstof (die is altijd aanwezig in een ruimte)
3. warmte (een vonk, vlammetje of erg hoge temperaturen)

Slide 5 - Slide

Vlam in de pan!
Wat doe je als eerste?
A
Water overheen gooien.
B
De zuurstof weg nemen door een deksel erop te doen.
C
alarm slaan.
D
Brandweer bellen

Slide 6 - Quiz

Brand doven doe je door:
1. De brandstof weg te nemen;
2. De zuurstof weg te nemen;
3. De warmte weg te nemen.

Slide 7 - Slide

wat kun jij doen als je een brand ziet ontstaan?
 1. blijf kalm
 2. kan het snel worden gedoofd, bijv. door zuurstof weg te nemen (deksel op de pan, blusdeken over de brand leggen)
 3.  sla alarm
 4. breng anderen in veiligheid (ontruimingsprotocol)
 5. sluit deuren en ramen
 6. blijf laag (rook stijgt op)
 7. bel 112

Slide 8 - Slide

blz. 39 BHV-er
= Bedrijfshulpverlener
Helpt voornamelijk bij eerste hulp ongelukken, brandwonden en ontruimingen.
In iedere organisatie moet een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.


Slide 9 - Slide

voorbeelden van ongevallen op het werk
Struikelen
uitglijden 
stoten
snijden 
bekneld raken of een voorwerp op het hoofd krijgen
onwel worden, bijv door hartstilstand 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Gevaarlijke stoffen
Een gevaarlijke stof = een stof die risico's met zich mee brengt voor de veiligheid/gezondheid.
op het product wordt dit aangegeven met symbolen, bijvoorbeeld Ontvlambaar:

Slide 12 - Slide

Actie
 • Open nu een leeg word document, zet daarboven "opdrachten Les 3" en je NAAM 
 • maak in dit word document de opdrachten van deze les (die je tegenkomt in de volgende dia's)
 • sla het document op met als titel "les 3 Integratieve opdracht'
 • en upload dat in cum laude bij Integratieve opdracht les 3.

Slide 13 - Slide

Opdracht 1 gevarensymbolen
Op bladzijde 33 en 34 van je boek staan 9 gevarensymbolen.
waar tref je deze symbolen eigenlijk aan? Op welke producten?

Zoek bij ieder symbool een product  waar zo'n gevarensymbool vermeldt staat (hiervoor moet je dus op zoek op internet!)

Slide 14 - Slide

OPDRACHT 2 beantwoord de vragen (blz. 32 t/m 37)
 1. Wat moet je doen als een snoer of stekker van een elektrisch apparaat stuk is?
 2. waarom moet dat, wat kan er anders gebeuren?
 3. Wat betekent de letters PBM 
 4. Waarvoor dienen PBM's? geef een voorbeeld van een PBM de praktijk van een helpende
 5. wat doe je als je een wondje hebt, dat bijna is genezen en je bent op je werk?
 6. Waarom is persoonlijke hygiëne zo belangrijk tijdens je werkzaamheden?
 7. wat PBM's zijn
 8. wat een calimteit is
 9. wat een ontruimingsplan 

Slide 15 - Slide

Opdracht 3 Calamiteiten blz. 38 tm 41
 1. wat is een calamiteit?
 2. geef een voorbeeld van een calamiteit, die op het werk van een helpende voor kan komen
 3. wat staat er in een bedrijfsontruimingsplan?
 4. wat is een BHV-er? 
 5. wat doet den BHV-er? noem 3 taken
 6. als je ziet dat een collega onveilig werkt wat moet je dan doen?
 7. wat moet je doen bij brand (blz. 41) schrijf in steekwoorden alle punten op
 8. wat doe je als iemand een brandwond heeft opgelopen? Noem in steekwoorden de 5 punten

Slide 16 - Slide

Opdrachten boek Arbo, kwaliteitszorg en milieu
check in je boek of je de volgende opdrachten al hebt gemaakt, zo niet, dan maak je ze alsnog:
opdracht 34, 37,38, 39, 40 en 42.

Slide 17 - Slide

OPDRACHTEN
Van alle opdrachten die in deze LessonUp staan zet je de antwoorden in één word document en na de les in Cumlaude zetten, les 3.

Slide 18 - Slide

de les samengevat
we hebben in de les behandeld:
 • brandbevaar: hoe een brand kan ontstaat, hoe je het kan voorkomen en wat jij moet doen in geval van brand
 • het belang van PBM's 
 • Wat er gebeurt bij een calamiteit in een instelling en de rol van een BHV-er
 • gevaarlijke stoffen en welke gevaren symbolen daarbij horen

Slide 19 - Slide

tot de volgende keer

Slide 20 - Slide