KT2 - Sportdagen Sportaal Enschede - 2023

1 / 22
next
Slide 1: Video
Kerntaak 2MBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Opdrachtgever
Sportaal
Contactpersoon: Marieke Rolink
E-mailadres: m.rolink@sportaal.nl Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Beoordeling deel 1

Slide 7 - Slide

Uitwerking onderdelen voorbereidend draaiboek 
Uitwerking onderdelen  dagdraaiboek 

Slide 8 - Slide

Wat is de functie
van het draaiboek voor
een evenement?

Slide 9 - Mind map

Waarom is het draaiboek zo belangrijk bij de voorbereiding en uitvoering van een evenement?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

Uitvoering en verantwoording

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Belangrijke deadlines
 • Deel 1 - Het opstellen van een plan voor een kleinschalig evenement
  Deadline: 24-02-2022 - 18.00 uur (herkansing op 07-03-2022)
 • Deel 2 - De voorbereiding van de activiteit 
  Deadline: 24-03-2021 - Concept draaiboek (herkansing op 31-03-2022)
 • Deel 2 - De voorbereiding van de activiteit 
  Deadline: 21-04-2021 - Definitief draaiboek (herkansing op 12-05-2022)
 • GO-NOGO op 12-05-2022
 • Deel 2 - Draaiboek bespreken met Sportaal. Deadline: 02-06-2022

Slide 15 - Slide

Stappenplan/acties 1/3:
 • Eerste afspraak plannen met sportaal (ze komt 15 februari langs )
  Doel: randvoorwaarden, wensen en verwachtingen helder krijgen.  
  datum, tijden (ochtend/middag), locatie, aantal klassen, aantal leerlingen per klas, aantal activiteiten, benodigd aantal vrijwilligers (ouders?), beschikbaar sport- en spelmateriaal (foto's maken!), beschikbaar budget, EHBO, etc. 
 • Gesprek voeren, randvoorwaarden helder krijgen. 
 • Deel 1 - Het opstellen van een plan voor een kleinschalig evenement uitwerken.
  (deadline 24 feb. '23)
 • Deel 2 - De voorbereiding van de activiteit uitwerken. (= concept draaiboek) 
  (deadline 24 mrt. '23)

Slide 16 - Slide

Stappenplan/acties 2/3:
 • Afspraak plannen met basisscholen 24 mrt - 7 april. '23
  Doel: Feedback ontvangen op concept draaiboek. Is alles haalbaar zoals jullie het voorbereid hebben? Staan er nog onduidelijkheden in? 
 • Tweede gesprek voeren met basisscholen. 15 mei -  19 mei. '23
 • Feedback deel 2 (draaiboek) verwerken. 

Slide 17 - Slide

Stappenplan/acties 3/3:
 • Uitvoering evenement juni juli '23
 • Nazorg (evaluatie met basisschool + Marieke) en evaluatie- en verantwoordingsverslag
  Deadline voor einde schooljaar '23.

Slide 18 - Slide

Aandachtspunten draaiboek algemeen
- Een verslag heeft een voorkant, voorzien van voor- en achternaam, studentnummer, klas,
   opleiding, vak en vakdocent (evt. SLB-er(s) en waar nodig datum) kop- en voettekst 
Een verslag heeft de volgende volgorde; voorblad, voorwoord, inhoudsopgave, inleiding,
   hoofdstuk 1 t/m.... (zoek eens op google; voorwoord vs. inleiding)  
- Taalkundig; hoofdlettergebruik; namen met hoofdletters, ook bij namen
   van scholen/verenigingen
- Verdieping theorie; vaak erg algemeen beschreven (open je boeken!)
- Heb je de onderdelen verdeeld, zorg dan dat je elkaars onderdelen kritisch bekijkt en waar
   nodig aanscherpt, neem het niet klakkeloos over.
- Zorg dat je over het gehele verslag de zelfde lettertypes en lettergroottes gebruikt

Slide 19 - Slide

Hulpmiddelen
https://www.koningsspelen.nl/informatie/koningsspelen/
https://www.sportbedrijfalmelo.nl/koningsspelen/

 • PVB - B1-K2: organiseren van toernooien, wedstrijden of evenementen 

Slide 20 - Slide

Inleverplek

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide