H1.3 Zuivere stoffen en mengsels

H1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

H1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

leerdoelen
Ik kan op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en mengsels zijn
ik kan smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren
Ik kan het verschil tussen homogene en heterogene mengsels aangeven

Slide 2 - Slide

leeractiviteiten
bespreken labjournaal
uitleg H1.3 zuivere stoffen en mengsels
maken opgave 1a en 2
uitleg H1.3 homogeen en heterogeen
maken opgave 1 b t/m 1g, 3 t/m 8
evaluatie


Slide 3 - Slide

blz 23 t/m 27 uit je boek

Slide 4 - Slide

Maken in je schrift
Wat: opgave 1a en 2
Hoe: zelfstandig (dus stil)
Hulp: boek (blz 25-27) en docent
Uitkomst:Ik kan de eerste 2 leerdoelen beantwoorden
Tijd: 15 minuten
Klaar: lees blz 27 t/m 29 van H1.3 door en maak vraag 1b tm 1g, en 3 t/m 8


timer
1:00

Slide 5 - Slide

Oplossing = helder
moleculen zitten door elkaar heen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Suspensie = troebel

Slide 8 - Slide

Emulsie = troebel mengsel van vloeistofdruppels

Slide 9 - Slide

blauw = oplossing
rood = emulsie
wit = suspensie

Slide 10 - Slide

Rook: vaste stof fijn verdeeld in een gas 


nevel (mist): kleine vloeistofdruppels in een gas

Slide 11 - Slide

Maken in je schrift
Wat: opgave 1 t/m 8
Hoe: zelfstandig (dus stil)
Hulp: boek (blz 25-27) en docent
Uitkomst:Ik kan de 3 leerdoelen beantwoorden
Tijd: tot 5 minuten voor einde les
Klaar: lees de rest van H1.3 door 

timer
1:00

Slide 12 - Slide

Evaluatie: beantwoord de leerdoelen 
(kijk ook in je leerstofoverzicht)
Ik kan op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere stoffen en mengsels zijn
ik kan smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren
Ik kan het verschil tussen homogene en heterogene mengsels aangeven

Slide 13 - Slide