m4 - leesvaardig blok 1

Tekstdoelen
 • informeren
 • uitleggen
 • meningen weergeven
 • overtuigen
 • amuseren
 • activeren 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Tekstdoelen
 • informeren
 • uitleggen
 • meningen weergeven
 • overtuigen
 • amuseren
 • activeren 

Slide 1 - Slide

Onderwerp, deelonderwerp, hoofdgedachte
 • Onderwerp - waar de tekst over gaat (in één of enkele woorden)
 • Deelonderwerp - waar een deel van de tekst over gaat (in één of enkele woorden)
 • Hoofdgedachte - belangrijkste mededeling over het onderwerp (kortst mogelijke samenvatting van de tekst)
  (in 1 zin, géén vraagzin!) 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

tekstdoelen

Slide 4 - Mind map

Het onderwerp van een tekst schrijf je op in...
A
één woord
B
één zin

Slide 5 - Quiz

De hoofdgedachte van een tekst schrijf je op in...
A
één woord
B
één zin

Slide 6 - Quiz

Welk tekstdoel past bij: de schrijver wil de lezer tot handelen aansporen?
A
informeren
B
uitleggen
C
meningen weergeven
D
activeren

Slide 7 - Quiz

Welk tekstdoel past bij de tekstvorm 'recensie'?
A
informeren
B
uitleggen
C
overtuigen
D
activeren

Slide 8 - Quiz

Welk tekstdoel past bij de tekstvorm 'handleiding'?
A
informeren
B
uitleggen
C
overtuigen
D
activeren

Slide 9 - Quiz

Leg uit wat bedoeld wordt met een deelonderwerp.

Slide 10 - Open question

Pak je boek op blz. 77 (opdr. 6)
Lees tekst 6 (blz. 78) 
timer
2:00

Slide 11 - Slide

Lees vraag 1. Welke functies heeft de afbeelding in tekst 6?
A
alleen 1 en 2
B
alleen 1 en 3
C
alleen 2 en 3
D
1, 2 en 3

Slide 12 - Quiz

2. Wat doet de organisatie 'Light for the World' precies? Geef een voorbeeld uit de tekst.

Slide 13 - Open question

3. Voor wie is deze advertentie vooral bedoeld?
A
alle lezers van de krant
B
gehandicapten
C
mensen die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen
D
mensen die vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben op werk

Slide 14 - Quiz

4. Wat is het belangrijkste doel van de adverteerder met deze advertentie?
A
de lezer een belangrijk probleem vertellen
B
de lezer overtuigen dat gehandicapten gelijke kansen op werk moeten hebben
C
de lezer tot handelen aansporen
D
de lezer zo duidelijk mogelijk informeren

Slide 15 - Quiz