Toepassingstaak 2 week 48

Het verpleegplan
B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het verpleegplan
B1-K1-W3 Stelt een verpleegplan op

Slide 1 - Slide

Methodisch werken
Methodisch werken = een bewuste, systematische aanpak die zes stappen omvat: 
In het zorgproces kan je volgende zes stappen onderscheiden:
   

Slide 2 - Slide

1
2
3
4
5
6
Verzamelen van
 informatie
formuleren van zorgproblemen
bepalen van doelen
actie
 plannen
Uitvoeren van de activiteiten + observeren
Evalueren + rapporteren

Slide 3 - Drag question

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend behoeften &wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 4 - Slide


Cyclisch werken – Systematisch werken

Slide 5 - Slide

Welke patronen van Gordon kennen jullie?

Slide 6 - Open question

De gezondheidspatronen van Gordon
01. Patroon van gezondheidsbeleving en instandhouding
02. Voeding/stofwisselingspatroon
03. Uitscheidingspatroon
04. Activiteitenpatroon
05. Slaap/rustpatroon
06. Cognitiepatroon
07. Zelfbelevingspatroon  
08. Rollen/relatiespatroon
09. Seksualiteit/voortplantingspatroon
10. Stressverwerkingspatroon
11. Waarden/overtuigingenpatroon


Slide 7 - Slide

QUIZ
Onder welk patroon plaats je de gegevens bij Gordon?

Slide 8 - Slide

Mevrouw gebruikt een rollator om zich te verplaatsen
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteiten
C
Uitscheiding
D
Stressbeleving

Slide 9 - Quiz

Mevrouw weegt 66kg en is 1m 68 groot
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteiten
C
Zelfbeleving
D
Voeding en stofwisseling

Slide 10 - Quiz

Mevrouw heeft steeds pijn aan haar rug
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Cognitie en Waarneming
C
Rollen en relatie
D
Waarden en levensovertuiging

Slide 11 - Quiz

Waar staat de P in PES voor?
A
Verpleegproblemen als uitgangspunt voor de zorg.
B
Etiologie omvat de oorzakelijke factoren
C
Symptomen en klachten
D
alle drie de antwoorden zijn onjuist

Slide 12 - Quiz

Tommie eet elke dag witbrood, patat en drinkt drinkt dagelijks cola. Hij heeft één keer in de week ontlasting. Hij heeft een vervelend vervelend gevoel in zijn buik. Hij zou meer vezels, groente en water moeten nemen. Welke zin hoort bij de letter E van de afkorting PES?
A
Hij heeft een vervelend gevoel in zijn buik
B
Hij heeft één keer in de week ontlasting
C
Hij eet dagelijks witbrood, patat en cola
D
Meer groente, vezels en water moeten drinken

Slide 13 - Quiz

TIP bij formuleren van de PES
Stap 1: S ->Welke symptomen zie je
Stap 2: P ->Wat is het (verpleeg)probleem of welke probleem ontstaat?
Stap 3: E ->Wat is de oorzaak?

Slide 14 - Slide

Maken PES:
Meneer De Jong (87) heeft COPD en zit in een rolstoel omdat hij te weinig energie heeft om te
lopen. Op zijn stuit heeft meneer een rode plek. De huisarts constateerde dat meneer ondervoed is. Meneer is nu opgenomen in het verpleeghuis.

Slide 15 - Open question

Wat zijn potentiële verpleegproblemen?
A
Verpleegproblemen die op dit moment zichtbaar en actueel zijn
B
Verpleegproblemen geformuleerd volgens de PES structuur
C
Verpleegproblemen die de verpleegkundige op basis van deskundigheid in de toekomst verwacht.

Slide 16 - Quiz

Welk hulpmiddel gebruik je om een zorgdoel te formuleren
A
RUMBA
B
PES
C
SMART
D
SOAP

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Toepassingstaak 2 week 48
  • Stel individueel een verpleegplan op voor mevrouw Van Veen. Maak gebruik van de patronen van Gordon. Het verpleegplan bevat minimaal 4 verpleegproblemen
  • Bedenk hoe je rekening houdt met de kenmerken van de psychiatrische zorgvrager bij mevrouw Van Veen en verwerk dit in je verpleegplan.
  • Tijdens fysieke les ontvang je feedback van andere subgroepen
  • Verbeter je verpleegplan aan de hand van feedback van klasgenoten. Kom in je subgroep tot één perfect verpleegplan en vraag feedback aan de docent. 

Slide 19 - Slide

Toepassingstaak 3
Dagprogramma (toepassingstaak 3)
  • Presenteren tijdens online les op woensdag
  • Onderbouwen van jullie keuzes!
  • Gericht op het handhaven of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager.
  • Welke begeleidingstechnieken zet je in?
  • Onderbouwen van je begeleidingstechnieken (zie studietaak)

Slide 20 - Slide