Thema 6 - BS 2. Voedselrelaties

WELKOM 
Welkom bij 
Biologie 
Mevr. el Hamiti
2B
Donderdag 23 mei 2024
1 / 41
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

WELKOM 
Welkom bij 
Biologie 
Mevr. el Hamiti
2B
Donderdag 23 mei 2024

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
  • Herhaling
  • Uitleg 
  • Afsluiten 
  • Huiswerk volgende les noteren in agenda (volgende les > oefentoets van 6.1 t/m 6.3)
Wat gaan we deze les doen?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Thema 6. Ecologie en duurzaamheid
BS 2. Voedselrelaties

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ecologie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Ecologie
Ecologie onderzoekt relaties tussen organismen en hun milieu

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn abiotische factoren?
A
De invloeden afkomstig van de levende natuur
B
De invloeden afkomstig van de levenloze natuur
C
Alle relaties tussen organismen en hun milieu
D
A en B

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen abiotische factor?
A
Licht
B
Warmte
C
Bodem
D
Voedsel

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een biotische factor?
A
water
B
grasplant
C
zonlicht
D
wind

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions


Een biotische factor is...
A
Een levende factor uit het milieu
B
Een niet levende factor uit het milieu

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een populatie?
A
Een boom
B
Verschillende dieren in een gebied
C
Een groep individuen vd zelfde soort in 1 gebied
D
Alles wat in een bepaald gebied is

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Een ecosysteem is:
A
Alle planten en dieren bij elkaar in een bepaald gebied
B
Alle organismen en alle niet-biologische factoren in een bepaalde omgeving

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen 
Aan het einde van de les:

- kan je een voedselketen en een voedselweb maken
         - kan je de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Inleiding
Als een organisme wordt opgegeten, komen deze stoffen terecht in een ander organisme.

In een ecosysteem doorloopt elke stof een kringloop.

Pak het boek 6.2 op blz 61

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Voedselketen
Paardenbloemen, konijnen en wezels vormen samen een voedselketen.

Een voedselketen is een reeks soorten waarbij elke soort voedsel is voor de volgende soort.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Voedselketens
Voedselketen = een reeks soorten waarbij elke soort voedsel is voor de volgende soort.

Regels bij voedselketens:
  1. Je begint altijd bij planten
  2. Pijlen betekenen 'wordt gegeten door', gaat NAAR de bek waar het in belandt!

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

schrijf op:
Elke soort is een schakel in de voedselketen.
De pijl betekent: wordt gegeten door!!!

De eerste schakel in een voedselketen is ALTIJD een plantensoort.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

VoedselketenVoedselketen
Elk organisme in een voedselketen noemen we een schakel

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb
In een voedselweb staan 
een aantal voedselketens.
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb
Alle voedselketens uit een
gebied samen = voedselweb

alleseters = dieren die zowel planten als dieren eten. 

 Welk dier is een alleseter in de afbeelding hiernaast? 


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Maak met behulp van de afbeelding twee voedselketens van drie schakels. 
timer
5:00

Slide 20 - Slide

gras → konijn → vos
lijsterbes → merel → havik
examen vraag van 2024

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Producenten, consumenten & reducenten

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Producenten
  • Planten maken voedsel voor mensen en dieren door fotosynthese
                    Daarom noem je planten producenten. 

Planten zijn altijd eerste schakel in voedselketen

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

Wat is fotosynthese?
6.2 Voedselrelaties
Voor fotosynthese heeft de plant 3 dingen nodig: water, licht (energie) en koolstofdioxide.
De plant maakt hierbij glucose en zuurstof.Slide 25 - Slide

This item has no instructions

vragen tot nu toe?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Consumenten
Dieren eten (consumeren) de energierijke stoffen die door planten zijn gemaakt. Daarom noem je ze de consumenten. 

Dieren in 2e schakel: planteneters 
Dieren in 3e en volgende schakels: vleeseters

Alleseters komen voor vanaf 2e schakel. 


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

In een voedselketen worden de producenten (de planten) gegeten door consumenten van de eerste orde.
Zij worden op hun beurt gegeten door consumenten van de 2e orde.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Afvaleters
  • Dode resten van organismen -> afvaleters.
producenten of consumenten? 

Afvaleters horen niet bij een voedselweb, want de schakels van een voedselketen bestaan alleen uit levende organismen.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Reducenten
De resten die worden achtergelaten door afvaleters (afvaleters doen het voorwerk voor reducenten), worden verder afgebroken door bacteriën en schimmels. 
--> ander woord voor afbreken is reduceren. Daarom noem je bacteriën en schimmels reducenten. 


Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
1. Producenten
2. Consumenten
3. Reducenten
de makers
de gebruikers
de opruimers

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Biologisch afbreekbaar
Als dode resten door reducenten kunnen worden afgebroken
Afval van producten die zijn gemaakt van planten of dieren, is biologisch afbreekbaar.

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Niet-biologisch afbreekbaar
  Glas, metaal, plastic en steen.
Afval van deze producten noem je niet-biologisch afbreekbaar afval. Ook kunststof (plastic) is meestal niet biologisch afbreekbaar.
Reducenten kunnen dit afval niet afbreken.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions


- kun je een voedselketen en een voedselweb maken; 
- kun je de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden
- kun je biologisch afbreekbaar afval en niet-biologisch afbreekbaar afval onderscheiden
7. Evaluatie
😒🙁😐🙂😃

Slide 37 - Poll

This item has no instructions

VRAGEN??

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Aantekeningen
Voedselketen = reeks soorten waarbij elke soort voedsel is voor de volgende soort
Schakel = elke soort in de voedselketen
Voedselweb = alle voedselrelaties in een ecosysteem
Producenten = organismen die het voedsel voor andere organismen maken
Consumenten = organismen die de stoffen eten die ze niet zelf hebben gemaakt 
Consumenten van de eerste orde = organismen die producenten eten
Consumenten van de tweede orde = organismen die consumenten van de eerste orde eten
Afvaleters = organismen die dode resten van planten en dieren eten
Reducenten = organismen die de dode resten van organismen afbreken
Kringloop = stoffen van planten komen via dieren, afvaleters en reducenten uiteindelijk weer bij planten terechtSlide 39 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Je leest de theorie van paragraaf 6.1 en 6.2. 
Hierna maak je zelfstandig opdracht 1 t/m 8

Huiswerk:
opdrachten van 6.2 maken en lees alvast 6.3 door.

over 2 weken donderdag 6 juni oefentoets over deze 3 paragrafen 

Slide 40 - Slide

This item has no instructions