PRV 1.7

Professionele Vaardigheden


Les 1.7
Periode 1
Leerjaar 1
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Professionele Vaardigheden


Les 1.7
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Waarom werken we met protocollen?
Wat is het verschil tussen efficiënt en effectief werken?
Wat is het verschil tussen protocollen en richtlijnen?
Wat bedoelen we met het EPD?
Welke administratieve taken heeft een DA?
Wat voor gegevens noteer jij van een nieuwe patiënt?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesindeling week 1.7.1
1. Welkom
2. Vorige les
3. Lesindeling en Leerdoelen
4. Prikincidenten
5. Controle leerdoelen
6. Afsluiting en huiswerk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze twee lessen weet en/of kun je:

 1. Uitleggen wat we bedoelen met prikaccidenten
 2. Vertellen welke risico's er verbonden zijn aan prikaccidenten
 3. Aangeven welke maatregelen jij kan nemen om prikaccidenten te voorkomen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Veilig werken in de OK
Vraag 1: Wanneer treden de meeste prikaccidenten op?

Vraag 2: Wat wordt er bedoeld met de ‘double gloving techniek’? 

Vraag 3: Welke persoonlijke beschermingsmiddelen draag je op de operatiekamer?

Vraag 4: Waar leg jij, als assistente, de scherpe instrumenten neer op de instrumententafel?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Veilig werken in de OK
Vraag 5: Waarom zou je niet het weefsel met de hand opzij mogen houden?

Vraag 6: Waarom is het belangrijk om rust in de OK te hebben?

Vraag 7: Wat betekenen de volgende woorden?
- Percutaan                                                  - Aerosol
- Cardiopulmonaal                                   - Fascie
- Hemostase

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Prikaccidenten
Prikaccident: Bloed of een andere lichaamsvloeistof komt via een scherp voorwerp of door de lucht in het lichaam van een ander.
 1. Prikaccident
 2. Snijaccident
 3. Bijtaccident
 4. Spataccident

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Prikaccidenten (2)
Risico op overdracht van:
 • Hepatitis B-virus (HBV)
 • Hepatitis C-virus (HCV)
 • Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hoe kun je prikaccidenten voorkomen?

Slide 9 - Mind map

Veilige naaldsystemen en naaldbekers gebruiken volgens de instructie.
Trainingen en instructie volgen.
Collega’s wijzen op het risico.
De werkgever vragen om veilige naaldsystemen.
In gesprek blijven met de leidinggevende over veiligheid en gezondheid. 
Wat moet je altijd als eerste doen bij een prikaccident?

Wat voor risico loop je als:
 1. Er bloed op jouw intacte huid gespat is?
 2. Jij jezelf verwond aan een insulinespuit van een patiënt?
 3. Er intensief bloedcontact is tussen jou en een patiënt?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze twee lessen weet en/of kun je:

 1. Uitleggen wat we bedoelen met prikaccidenten
 2. Vertellen welke risico's er verbonden zijn aan prikaccidenten
 3. Aangeven welke maatregelen jij kan nemen om prikaccidenten te voorkomen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Maak de opdracht horend bij de richtlijn 'Prikaccidenten'

Lever de opdracht vóór de volgende les in op CumLaude

Niet ingeleverd = niet aanwezig!

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Professionele Vaardigheden


Les 1.7
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vorige les
Welke 4 soorten prikaccidenten kennen we? 
Wat is het risico bij prikaccidenten?
Hoe kun je prikaccidenten voorkomen?
Wat moet je altijd als eerste doen bij een prikaccident?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opdracht Prikaccident
Vraag 1: Welk risico loop je bij:
 1. Bloedspatten van een patiënt op jouw eczeemwond?
 2. Verwonding door intramusculair gebruikte injectienaald met zichtbaar bloed van bron
 3. Verwonding door een holle naald tijdens een vingerprik?
 4. Oppervlakkige huidverwonding bij slachtoffer zonder zichtbaar bloed (kras)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Opdracht Prikaccident
 1. Noem 3 groepen die een verhoogd risico hebben op het HIV virus
 2. Wat doe je, als je bij een laagrisicoaccident bent blootgesteld aan een patiënt die positief getest is op Hepatitis B? 
 3. Wat doe je bij een hoogrisicoaccident (dus bijvoorbeeld een steekpartij) betrokken bent geweest en de ander een intraveneuze drugsgebruiker met een hoog risico op seropositiviteit van HIV is? 
 4. Zoek op wat er bedoeld wordt met PEP-behandeling bij HIV.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Lesindeling week 1.7.2
1. Welkom
2. Vorige les
3. Lesindeling en Leerdoelen
4. Opdracht prikaccidenten
5. Theorie Preventie
6. Zelf aan de slag
7. Afsluiting en huiswerk

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze twee lessen weet en/of kun je:

 1. Uitleggen welke verschillende vormen van preventie er bestaan en wat zij inhouden

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Preventie
Preventie: Ervoor zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te verbeteren en te beschermen

 1. Primaire preventie: Voorkómen van ziekte
 2. Secundaire preventie: Vroeg opsporen van ziekten/aandoeningen of risicofactoren
 3. Tertiaire preventie: Voorkomen van complicaties/ verergering
 4. Quaternaire preventie: Voorkómen van onnodige zorg of afhankelijkheid

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Preventie voorbeelden
Primaire preventie: Hartaanval voorkomen, vaccinaties
Secundaire preventie: Vroeg opsporen van borstkanker
Tertiaire preventie: Gebruik van medicijnen bij hart- en vaatziekten
Quaternaire preventie: Stimuleren van zelfredzaamheid, afraden van onnodige onderzoeken

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Primaire preventie
Wie doet dat?
 • GGD (schoolarts, Consultatiebureau)
 • Arbodienst

Wat doen zij bijvoorbeeld?
 • (Reis)vaccinaties, campagnes voeren
 • Voorlichting geven over anticonceptie/SOA'sSlide 21 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting geven
 1. Kennis vermeerderen
  - bijv. Schadelijke gevolgen roken
 2. Houding veranderen
  - bijv. Rookvrij opgroeien
 3. Gedrag veranderen
  - bijv. Stoppen met roken

Slide 22 - Slide

Kennis -> interesse -> verandering

Zonder kennis geen interesse, zonder interesse geen verandering

Waar heeft de patiënt behoefte aan?
Wat weet de patiënt al?

Stem af op de patiënt, luister aandachtig, vraag door, geef ruimte om te reageren, biedt rust en ruimte
Verandering
Openstaan -> Begrijpen -> Willen -> Kunnen -> Doen -> Blijven doen -> Gedragsverandering

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Casus 1
Casus 2
Casus 3
Mevr. K. J. De Jong
Mevr. H. O. De Jong-Otten
Dhr. Pluisjes
31 jaar
58 jaar
22 jaar
2 kinderen (1 en 5)
Dochter van 38
Geen kinderen
Komt uit Utrecht
Komt uit Epe
Komt uit Lelystad
Deze patiënten zoeken een nieuwe huisarts in Zwolle
 • Wat wil jij weten en wat ga jij vragen?
 • Hoe archiveer je deze cliënten op alfabetische volgorde?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions
Kies één van de volgende onderwerpen waarbij veel gedaan wordt aan primaire preventie
 • Cariës en tandvleesontsteking
 • Hart- en vaatziekten
 • Influenza (griep)
 • Soa’s
 • Spina bifida (open ruggetje)Maak groepjes van 3.

 • Kies een onderwerp en onderzoek op welke wijze de preventie wordt toegepast.
 • Welke instellingen doen dit?
 • Hoe bereiken ze de mensen?
 • Hoe bekend is het bij mensen?
 • Wat houdt de preventie in?
Huiswerkopdracht: Na de vakantie af!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions