Omsorgssvikt

Omsorgssvikt, vold og seksuelle          overgrep
Kompetansemål: Eleven skal kunne gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei.
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OmsorgssviktVocational Education

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Omsorgssvikt, vold og seksuelle          overgrep
Kompetansemål: Eleven skal kunne gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei.

Slide 1 - Slide

Som barne- og ungdomsarbeider skal du:
-Tilegne deg kunnskap om omsorgsvikt, vold og seksuelle overgrep.
-Utvikle egen even til å være oppmerksom på signaler og fortellinger fra barn.
-Utvikle deg til å bli trygg, god voksen som barn og unge har tillit til.
- Vite hva du kan gjøre dersom du blir bekymret for et barn

Slide 2 - Slide

Hva betyr omsorgssvikt?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Video

Fire variasjoner på omsorgssvikt:
 • Generell omsorgssvikt/vanskjøtsel
 • Psyksisk overgrep
 • Fysisk overgrep
 • Seksuelle overgrep

Slide 5 - Slide

Hva vet du om generell omsorgssvikt?

Slide 6 - Open question

To former for følelsesmessig vanskjøtsel
-Det kan være: ernæring, fysisk, matrielle, medisinske og sosial vanskjøtsel.
 -Den kan også tildekkes ved: overdreven tilfredsstillelse ernæringsmessige, matrielle eller sosiale behov.

Slide 7 - Slide

Følelsesmessig vanskjøtsel er den vansligste formen for omsorgsvikt. Den er en av de alvorligste truslene når det gjelder barnets følelsesmessige, kognitive, sosiale, fysiske og adfersmessige utvikling.

(Kari Killèn, 2017).

Slide 8 - Slide

Tegn på omsorgssvikt:
 • Under fødselen: Alkohol, rusmiddelbruk og dårlig ernæring
 • Ytre tegn:
 • Skitten, dårlig stelt, lukter vondt
 •  Sulten, anemisk, legger ikke på seg
 • Bleieutslett som blir verre og verre
 • Uten mat og stell i flere dager
 • Tannhygiene
 • Foreldre svarer ikke på barnets forsøk på kontakt
 • Forsinket språkutvikling og dårlig kontaktevne.
 • Foreldre mangler evnen til samspill, har ikke øyekontakt med barnet sitt.
 • -Utvikler ikke lyd , som er forløper til språket pga ingen snakker til barnet.

Slide 9 - Slide

Tegn på omsorgssvikt fort.
 • -Barn blir avvist av foreldrene
 • -Foreldre truer med å gå fra barnet eller gi bort barnet.
 • -Trues med vold/ slag
 • -Barnet beskrives på en krenkende måte
 • Behandler barnet som en ting når de skifter bleie på barnet, bades eller når det får mat.

Slide 10 - Slide

Hvem er disse foreldrene som ikke klarer å vise omsorg for sine barn?

Slide 11 - Open question

Refleksjon:
Hvorfor kan det være vanskelig for foreldre med disse kjennetegnene å være en god mor eller far for barn i hverdagen?

Slide 12 - Open question

Hva har du lært om
omsorgssvikt idag?

Slide 13 - Mind map