Les 5: Psychiatrie en somatiek

GGZ
Leerjaar 3
Periode 2

Thema: psychiatrie en somatiek
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

GGZ
Leerjaar 3
Periode 2

Thema: psychiatrie en somatiek

Slide 1 - Slide

Psychiatrie en Somatiek

Slide 2 - Mind map

A
Lesdoelen
1. je begrijpt de wisselwerking tussen psyche en somatiek

2. je presenteert over een psychiatrisch ziektebeeld, waarbij somatiek een grote rol speelt

B
Lesdoelen:
1. je begrijpt de wisselwerking tussen psyche en somatiek

2. je vertelt wat je geleerd hebt n.a.v. de les over een psychiatrisch ziektebeeld, waarbij somatiek een grote rol speelt

Slide 3 - Slide

A lesplanning
- terugblik / theorie
- tweetallen
- psychiatrisch ziektebeeld/somatiek
- korte presentatie (ppp) geven aan de klas:- wat is het - oorzaak - symptomen - gevolgen voor dagelijks leven - 
- filmpje - behandeling - hoe ga je er als zorgverlener mee om
- voorbereiden 15 minuten

Slide 4 - Slide

B lesplanning
- terugblik / theorie
- Je volgt de les over psychiatrie en somatiek
- casussen
- filmpjes
- theorie

Slide 5 - Slide

Terugblik
wat weet je nog van vorige week?

MZ en medicatie in de gehandicaptenzorg

Slide 6 - Slide

Planning presentatie beroepsproduct

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

casus
Meneer Pelgrim is een oudere psychiatrische zorgvrager die in een beschermende woonvorm woont. Hij is bekend met depressieve klachten. Sinds twee dagen ligt hij met een flinke kou op bed. Hij heeft koorts en een vochtintake van ongeveer 1.200 ml per dag. Jij komt vandaag bij hem langs om te kijken hoe het met hem gaat. Hij maakt op jou een verwarde, onrustige indruk. Hij is vooral motorisch onrustig.

Slide 10 - Slide

Toepassen
1. Wat is er volgens jou met meneer Pelgrim aan de hand?
2. Welke stappen zet je om meneer Pelgrim goed te kunnen verzorgen?

Slide 11 - Slide

Wat is er aan de hand?
1. Delier met onrustig gedrag

2. Objectief beoordelen: DOSS
Delirium Observatie Screening Schaal
Arts inschakelenSlide 12 - Slide

Organisch-psychiatrische ziektebeelden

Lichamelijke (= somatische) oorzaak Slide 13 - Slide

Delier
Symptomen:
hallucinaties, wanen en onrust

Onderliggende oorzaak: 
lichamelijke aandoening
onttrekking van bv medicatie, alcohol, drugs
geneesmiddelenintoxicatie

 

Slide 14 - Slide

casus
Mevrouw Khadouri heeft alzheimer en is in verband met ontremd gedrag vijf dagen geleden gestart met rustgevende medicatie. Sinds vanochtend is mevrouw Khadouri opvallend rustig en zit ze apathisch in haar stoel. Ze heeft geen zin om te eten of te drinken. Het lijkt ook wel of ze de hele tijd wegzakt. Het lukt niet goed om contact met haar te krijgen.

Slide 15 - Slide

Toepassen
Wat zou er aan de hand zijn met mw Khadouri? En welke actie neemt de zorgverlener?

  • overdosering rustgevende medicatie
  • stil delier: apathie en bewustzijnsdaling
  • DOSS invullen om er achter te komen
  • Arts: somatische oorzaak behandelen

Slide 16 - Slide

Münchausen
Zorgvrager wendt een ziekte voor, een nagebootste lichamelijke of psychische
Ziektewinst: (medische) aandacht

Oorzaak: vaak verleden 

Moreel dilemma: medische onderzoeken > hoe ver ga je?


Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Münchausen - by - proxy
Nagebootste stoornis opleggen aan iemand anders 

Kinderen met (kleine) vergiftigingen of opzettelijk veroorzaakte ongelukken

Slide 19 - Slide

Munchhausen by proxy
Een heftig voorbeeld uit de praktijk

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Hypochondrie
ziekelijke belangstelling hebben om (gepreoccupeerd is) een ziekte te hebben, maar ook de angst om deze stoornis te krijgen.

Bevestiging nodig
Medische onderzoeken niet geloven

Slide 22 - Slide

Conversiestoornis
- functioneel neurologisch symptoom stoornis
 - neurologische of motorische klachten
- dingen niet meer voelen, bewegingsproblemen of uitvalsverschijnselen.

Zorg lastig, want voor zorgrvager is het echt, veel medische onderzoeken
Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Presentaties

Slide 25 - Slide

Afsluiting
Lesdoel: je begrijpt de wisselwerking tussen psyche en somatiek. Behaald?
Lesdoel: vertelt wat je hebt geleerd. 

Volgende keer: forensische psychiatrie

Slide 26 - Slide