Lezen 3.1 Informatieve teksten

Informatieve Teksten
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Informatieve Teksten

Slide 1 - Slide

Lezen 3.1 Informatieve teksten
Doel: 
Je herkent informatieve teksten en je weet waarover de schrijver je wil informeren. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat zijn informatieve teksten?

Slide 4 - Slide

Welke informatieve teksten zijn er:

  • Nieuwsbericht
  •  Reportage
  • Achtergrondartikel
  • Brochure
  • Voorlichtingsfolder
  • Interview

Slide 5 - Slide

Welke kenmerken hebben informatieve teksten?

Nieuwsberichten: aspectenstructuur (lead en details)
Folders: opmaak (kolommen en tussenkopjes)
Informatieve teksten zijn objectief.
Doel: informatie geven. Je krijgt antwoorden op vragen en je kunt er iets van leren.
Kritisch lezen: hoe is de betrouwbaarheid? (bron)
Slide 6 - Slide

Welke informatieve
teksten ken je?

Slide 7 - Mind map

Een krantenartikel is een
A
tekstsoort
B
tekstdoel

Slide 8 - Quiz

Welke koppeling tekstdoel-tekstsoort is fout?
A
instrueren -gebruiksaanwijzing
B
overtuigen - klachtenbrief
C
informeren - nieuwsbericht
D
instrueren - reclame

Slide 9 - Quiz

Wat is je leesdoel bij een informatieve tekst?
A
iemands mening te weten komen
B
leren hoe je iets moet doen
C
antwoord krijgen op vragen over een onderwerp

Slide 10 - Quiz

Wat zijn kenmerken van een folder?
A
tekst in kolommen
B
tussenkopjes
C
titel
D
gevouwen vel papier

Slide 11 - Quiz

Hoe noem je de eerste alinea van een nieuwsbericht?

Slide 12 - Open question

Waar moet je op letten om te weten of de tekst betrouwbaar is?
A
wie is de schrijver?
B
de bron (waar komt de informatie vandaan)
C
hoe oud is de informatie?
D
kun je de informatie controleren?

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Wat is de tekstsoort van de tekst op de vorige slide?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Wat is de tekstsoort van de tekst op de vorige slide?

Slide 17 - Open question

Scholen mogen lesdagen verlengen om corona-achterstand in te halen
Een langere schooldag voor iedereen, extra lestijd voor bepaalde leerlingen en een-op-eenbegeleiding zijn enkele methodes die scholen kunnen kiezen om achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs in te halen. De opties staan op een keuzemenu dat het ministerie van Onderwijs maandag presenteert.
Het kabinet besloot eerder dit jaar 8,5 miljard euro te investeren om de door de coronacrisis ontstane achterstanden in het onderwijs te lopen. Daarvan is 6 miljard euro bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.
Met de menukaart, die in overleg met leraren, onderwijsorganisaties en wetenschappers is opgesteld, wordt die investering nu concreet uitgewerkt.
Het is aan scholen om voor het komende jaar een plan van aanpak op te stellen, waarbij ze maatregelen uit de lijst kunnen kiezen. Per optie wordt vermeld wat het per leerling kost en wat het naar verwachting oplevert.
Scholen krijgen per leerling minimaal 700 euro. Onderwijsinstellingen met grotere achterstanden kunnen op een hoger bedrag rekenen.
De menukaart staat online en wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Ook wordt extra aandacht besteed aan het psychisch welzijn van leerlingen. 
Nu.nl 10-5-2021

Slide 18 - Slide

Wat is de tekstsoort van de tekst op de vorige slide?

Slide 19 - Open question

Afsluiting van de les
Lezen 1.1 en 1.2 Informatieve teksten

Je maakt de opdrachten 1, 2 ,3
en de examenopdracht.

Slide 20 - Slide