Ondersteuning bij zelfredzaamheid

Leerdoelen 
- zelfmanagement 
- zelfredzaamheid 
- samenredzaamheid 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Chronisch ziekenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Leerdoelen 
- zelfmanagement 
- zelfredzaamheid 
- samenredzaamheid 

Slide 1 - Slide

Maar....
Eerst even herhalen 

Slide 2 - Slide

Ketenzorg is
A
het aanstellen van een verantwoordelijke bij de zorg
B
verschillende vormen van zorg
C
zorg door verschillende door verschillende zorgaanbieders

Slide 3 - Quiz

Het aanvragen van huishoudelijke hulp valt onder
A
Wet langdurige zorg
B
UWV
C
Wet maatschappelijke ondersteuning
D
Toeslagenwet

Slide 4 - Quiz

De belangenbehartiger voor senioren heet
A
UWV
B
Zorgverzekeringswet
C
Toeslagenwet
D
ANBO

Slide 5 - Quiz

Centrum indicatiestelling heb je nodig bij
A
aanvraag verpleeghuis
B
aanvraag lift
C
aanvraag huishoudelijke hulp

Slide 6 - Quiz

Welke organisatie heeft 109 chronisch ziekten geselecteerd
A
Ketenzorg
B
NIVEL
C
UWV
D
MEE

Slide 7 - Quiz

Zelfmanagement
- omgaan met de ziekte
-leven met de ziekte 
* aandoening wordt optimaal ingepast in het leven 

Slide 8 - Slide

Rol hierin als hulpverlener 
- ondersteunen bij managen van ziekte cliënt
* advies, instructie en voorlichting over zelfbehandeling
* stimuleer actief deel te nemen over eigen zorg (besluitvorming)

Slide 9 - Slide

Voordelen zelfmanagement
- ziektebewustzijn neemt toe
- therapietrouw (er)
* leidt tot verlaging van de maatschappelijke gezondheidskosten 

Slide 10 - Slide

Waarom hebben chronisch zieken moeite met voeren eigen regie ?
A
gebrek aan kennis
B
gebrek aan zelfvertrouwen
C
onzekerheid

Slide 11 - Quiz

Versterken eigen kracht 
- balans tussen overnemen en overlaten
- benoem wat er goed gaat
- cliënt prikkelen en uitdagen
- aanleren van vaardigheden 

Slide 12 - Slide

Wat zou een hulpvraag van een chronisch zieke kunnen zijn

Slide 13 - Open question

Zelfredzaamheid 
- vermogen om ADL zelfstandig te doen 
* persoonlijke verzorging 
* huishouding 
Jouw rol: ondersteunen wanneer het niet lukt
Regelen van bijvoorbeeld: hulpmiddelen 

Slide 14 - Slide

Samenredzaamheid 
zelfredzaamheid van mensen met hulp van sociale netwerk 
- mantelzorgers 
- vrijwilligers 
- ?

Slide 15 - Slide

Handige instrumenten 
Zelfredzaamheidsmeter (Vilans) 
Mantelscan 

Slide 16 - Slide

Opdrachten maken 

                                            Ondersteunen bij zelfredzaamheid: 3 opdrachten
          - zelfmanagement en jouw rol
               - verwerken van de eigen kracht
-Zelfredzaamheid 
Chronisch zieken: 3 opdrachten
-kenmerken chronische ziekte
-Test je kennis
- Hulp vanuit de WMO 

Slide 17 - Slide