7. Ondersteunen bij zelfzorg en uiterlijke verzorging - methodiek GGZ

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik: methodiek GHZ 
- Methodiek GGZ
- Opdrachten zelfzorg/uiterlijke verzorging afronden en nakijkenSlide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt uit de GGZ begeleiden bij zelfzorg en uiterlijke verzorging.

 

Slide 3 - Slide

Methodiek GHZ
> De terugvraagmethode, handig bij mensen:
                            - met een verstandelijke beperking
                            - die laaggeletterd zijn
                            - die niet goed Nederlands spreken

>  Uitgangspunten:

                            - kies een goede startvraag.
                            - herhaal eventueel je boodschap.
                             - vul aan met schriftelijke informatie.

Slide 4 - Slide

Oefening
> Oefen in duo's.

> Je bent begeleider van je klasgenoot. Je legt uit hoe je een boterham met pindakaas smeert.

> Uit welke stappen bestaat deze vaardigheid?

> Hoe pas je de terugvraagmethode toe?

Slide 5 - Slide


> Startvraag: Kun je mij in je eigen woorden vertellen hoe de boterham met pindakaas gaat klaarmaken? Dan weet ik of ik het goed heb uitgelegd. 
> Evt. herhalen
> Schriftelijke informatie: b.v. Picto's met beschrijving

Complexe instructie: in delen opsplitsen

Deze methode je eigen maken? Oefenen, oefenen, oefenen. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Methodiek GGZ
> Herstelondersteunende begeleiding

> Uitgangspunten:
                            - richt zich op persoonlijk en maatschappelijk herstel
                            - niet de focus op de stoornis, maar op herstel
> Als hulpverlener:
                            - heb je een hoopvolle en optimistische houding 
                            - ben je aanwezig
                            - heb je aandacht voor eigen kracht en ervaringskennis
                            - biedt je autonomie en vergroot je de eigen regie van de cliënt


Slide 8 - Slide

Casus
Paula verblijft al zes maanden met een depressie op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ze heeft het gevoel dat de hulpverleners haar dagindeling en begeleidingsplan bepalen. De hulpverleners geven haar het gevoel dat zij beter weten wat goed is voor haar dan zijzelf. Paula heeft hierdoor niet het gevoel dat ze een vertrouwelijke, gelijkwaardige band heeft met de hulpverleners. Dit verandert als er een nieuwe begeleider komt, die letterlijk en figuurlijk naast haar gaat zitten en vraagt hoe het met Paula gaat en wat ze zelf wil bereiken. Deze jonge vrouw geeft Paula het gevoel dat ze zelf in staat is om haar persoonlijke doelen te bereiken. De houding van deze hulpverlener geeft Paula hoop.

Welke elementen uit de herstelondersteunende begeleiding zie je hierin terug?

Slide 9 - Slide

Opdrachten zelfzorg/uiterlijke verzorging
Nakijken: eerst in duo's, daarna evt. vragen klassikaal

Bespreek met je buur je antwoorden op je vragen. Twijfel? Check je boek of bewaar de vraag voor het klassikale gedeelte.

timer
10:00

Slide 10 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt uit de GGZ begeleiden bij zelfzorg en uiterlijke verzorging.

 

Slide 11 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 18 uit je boek Methodisch begeleiden.

Volgende week
Leefgebied financiën en administratie.

Slide 12 - Slide