Les 1 - 5 vwo - periode 3. Paragraaf 2.7

Welkom!
Als de timer is afgelopen heb je...
 • Webcam aan;
 • Aantekeningenschrift bij de hand.
timer
3:00
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Als de timer is afgelopen heb je...
 • Webcam aan;
 • Aantekeningenschrift bij de hand.
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Wat verwacht jij van de online lessen de komende tijd?
Weinig interactie, veel luisteren.
Héél veel opdrachten maken
Een gezonde afwisseling van klassikale uitleg & maken van opdrachten

Slide 2 - Poll

Wat moet er volgens jou gebeuren om meer uit een online-les te halen?

Slide 3 - Open question

Vandaag
- Checkin
- Uitleg 2.7
- Oefenen 2.7

Slide 4 - Slide

Verband tussen deze afbeeldingen: welk geografisch begrip is hiervan toepassing?

Slide 5 - Slide

Actueel: Waarom is er juist in de winter sprake van piekafvoer van een regenrivier?

Slide 6 - Open question

Pak je aantekeningenschrift erbij


= aantekeningen maken

Slide 7 - Slide

§2.7


 • Hoe worden delta's gevormd?

 • Wat is het verschil tussen een delta en een estuarium?

 • Waarom ontstaat er in het laagland zandbanken? 

Slide 8 - Slide

§2.7 De opbouw van het laagland

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Ontstaanswijze delta
 1. Transport van zand en klei (verweringsmateriaal)
 2. Stroomsnelheid neemt af
 3. Zand en klei bezinkt (sedimentatie)
 4. Rivierbedding raakt verstopt
 5.  Rivier maakt nieuw doorgang naar de zee.

Slide 14 - Slide

Sedimentatie
Overstromingsvlakten zakken weg/in elkaar
Dus sedimentatie blijft.

Sedimenten worden in elkaar gedrukt: sedimentgesteenten

Slide 15 - Slide

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 16 - SlideDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Delta
In laagland kan de rivier splitsen
Vaak in een "driehoek"
Griekse letter Delta 

Slide 19 - Slide

Even testen..

Slide 20 - Slide

Bekijk het plaatje. In welk rijtje staan de begrippen in de goede volgorde?
A
bovenloop = A, benedenloop = B, middenloop = C, delta = D
B
bovenloop = C, benedenloop = B, middenloop = A, delta = D
C
bovenloop = B, benedenloop = D, middenloop = C, delta = A
D
bovenloop = D, benedenloop = B, middenloop = C, delta = A

Slide 21 - Quiz

Welke kenmerk past het beste bij een delta?
A
De rivier stroomt snel in de delta
B
De delta ontstaat door erosie
C
Er vindt veel sedimentatie plaats
D
Er is slechts een geul

Slide 22 - Quiz

Aan de slag.
1. Maak: werkboek 2.7. Opdr. 1,3,5,6 (blz 45)
2. Klaar? Maak een foto en lever deze via Google Classroom in.


timer
15:00

Slide 23 - Slide

Volgende les afhebben: 2.7. Opdr. 1,3,5,6 (blz 45)

Slide 24 - Slide


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof

Slide 25 - Poll