ouderavond 2023

Informatieavond
1 / 33
next
Slide 1: Slide
OverigMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Informatieavond

Slide 1 - Slide

Even voorstellen..

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen
-Ouderapp
- Opbouw opleiding
-BSA
- Opleidingsvarianten
- Vakken 
- BPV
- Examen
- Quizvragen
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

Slide 3 - Slide

Doelen
Aan het eind van deze informatieavond hebben genodigden een beeld van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Opbouw van de opleiding
 • Vier periodes in een schooljaar
 • Aan het eind van iedere periode een lesvrije toetsweek, wel stage
 • Periode 1 en 2 vijf dagen school
 • Periode 3 en 4 drie dagen school en twee dagen stage
 • Periode 5 en 6 (leerjaar 2) drie dagen school en twee dagen stage 

Slide 6 - Slide

                            BSA
BSA of NBSA en wat is dan het verschil?


Slide 7 - Slide

Ziek melden
18- studenten worden voor half 9 ziekgemeld door ouder of verzorger
Tel nr: 088-9453600

18+ studenten melden zich voor half 9 zelfstandig ziek
Dit kan via:
 •  De Zadkine app
 • Het studentenportaal
 • De mail: verzuim-spl13@zadkine.nl

Slide 8 - Slide

Opleidingsvarianten
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een BOL-opleiding die anderhalf jaar duurt.
Maatwerk mogelijkheden:
 1. Versnellen, de opleiding duurt een schooljaar
 2. Verlengen, de opleiding duurt maximaal twee jaar
 3. Studenten die ouder zijn dan 23 jaar volgen een eigen traject
 4. Vanaf augustus 2023 BBL voor studenten die al werkzaam zijn in de zorg of het welzijnswerk

Slide 9 - SlideDe studieloopbaan begeleiders
1dhzw1a Mirjam van Dijk/ Charissa van Rhee
M.vandijk@zadkine.nl/ C.vanrhee@zadkine.nl

1vhzw1a Charissa van Rhee/ Eslem Tedik
C.vanRhee@zadkine.nl/ E.Tedik@zadkine.nl

1vhzw1b Ebru Yasar
E.Yasar@zadkine.nl

1vhzw1c Barbara Vedder
B.Vedder@zadkine.nl

1vhzw1AZ Karen Donkersloot
K.Donkersloot@zadkine.nl
1dhzw1A

Slide 10 - Slide

De vakken

Slide 11 - Slide

Algemene vakken
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • LOB 

Slide 12 - Slide

Praktijkvakken
Ondersteunen bij ADL 
Ondersteunen bij huishouden en wonen
Ondersteunen bij sociale en recreatieve activiteiten
Verzorgen van catering werkzaamheden (koken)

Slide 13 - Slide

theorievakken
Voedingsleer
Omgangskunde
Ziekteleer
Anatomie
Plannen en Organiseren
Arbo
Onderhoud, veiligheid en beheer
ICT

Slide 14 - Slide

Keuzedelen
Ondernemend gedrag 

Doorstroom naar zorg of
Doorstroom naar welzijn

Kinderopvang

Helpende + (alleen voor 23+)


Slide 15 - Slide

De BPV

Slide 16 - Slide

Ouderenzorg
Werken met kinderen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

BPV-plaats 


Zelf zoeken
Begeleiding vanuit school

Slide 19 - Slide

Examens op school

Nederlands
Rekenen
Keuzedelen

Slide 20 - Slide

Vakken met een inspanningsverplichting

Burgerschap
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Slide 21 - Slide

Examens op stage
Alle beroepsspecifieke vakken worden op stage geëxamineerd door drie proeves van bekwaamheid

Voordat je examen mag doen, doe je eerst een oefenexamen wat afgetekend wordt door de bpv-begeleider

Slide 22 - Slide

Examen A
P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer 

Slide 23 - Slide

Examen B
P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie 

Slide 24 - Slide

Examen C
P2-K1-W3 Ondersteunt bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden

Slide 25 - Slide

Ik kom hier omdat ...... op de opleiding zit

Slide 26 - Open question

Welk vak krijg je niet bij HZW
A
Koken
B
Biologie
C
Nederlands
D
Rekenen

Slide 27 - Quiz

Stage loop je in periode
A
1, 2, 3, 4, 5 en 6
B
3, 4, 5 en 6
C
1, 2, 3 en 4
D
3 en 6

Slide 28 - Quiz

De opleidingsmanager heet
A
Ingrid van Steenhoven
B
Mirjam van Dijk
C
Marloes de Vries
D
Yolanda Kent

Slide 29 - Quiz

Op school noemen we stage
A
BPV
B
OWH
C
ADL
D
Osract

Slide 30 - Quiz

Praktijkexamens doe je op stage
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quiz

Ik wil graag nog informatie hebben over

Slide 32 - Open question

Ik heb na vanavond meer inzicht in de opleiding HZW
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll