2V2 - wo130923

Herzlich wilkommen!
Was machen wir heute? 
 • Überhören
 • Korrigieren
 • Grammatik 
 • An die Arbeit
 • Hausaufgaben
Doel:  de werkwoorden haben en sein kennen en kunnen gebruiken in een zin
1 / 12
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herzlich wilkommen!
Was machen wir heute? 
 • Überhören
 • Korrigieren
 • Grammatik 
 • An die Arbeit
 • Hausaufgaben
Doel:  de werkwoorden haben en sein kennen en kunnen gebruiken in een zin

Slide 1 - Slide

Überhören

Slide 2 - Slide

Mannelijke familieleden

Slide 3 - Mind map

Vrouwelijke familieleden

Slide 4 - Mind map

Geef de vertalingen van: ik, jij, hij/zij/men/het.

Slide 5 - Open question

Geef de vertalingen van: wij, jullie, zij, u

Slide 6 - Open question

Korrigieren
Aufgabe 16 - 19
Seite 38

Slide 7 - Slide

Sein = zijn
ich bin                                   ik ben
du bist                                   jij bent
er/sie/es/man ist                    hij/zij/men/het is

wir sind                                  wij zijn
ihr seid                                   jullie zijn
sie sind                                  zij zijn
Sie sind                                 u bent

wer ist                                     wie is

Slide 8 - Slide

Haben = hebben 
ich habe                                  ik heb 
du hast                                   jij hebt
er/sie/es/man hat                    hij/zij/men/het heeft

wir haben                                wij hebben
ihr habt                                    jullie hebben
sie haben                                zij hebben
Sie haben                                u heeft

  wer hat                                  wie heeft

Slide 9 - Slide

An die Arbeit

1. Wir haben viele Hausaufgaben für Dienstag! (hebben) 
2. Hast du auch Kopfschmerzen? (hebben) 
3. Frau Kolff, haben Sie auch Haustiere? (hebben) 

4. Wer ist zwölf Jahre alt? (zijn) 
5. Ihr seid eine tolle Gruppe! (zijn)
6. Er ist fünfzehn Jahre alt. (zijn)

Slide 10 - Slide

An die Arbeit

Aufgabe 20, 21, 22, 23

Slide 11 - Slide

Hausaufgaben
 • Freitag 15. September

Lernen: Seite 60 + haben en seinVrij
Machen: Aufgabe 20, 21, 22, 23

Vrijdag 29 september: Repetitie hf 1 en 2 (zie SOM voor leerwerk)

Slide 12 - Slide