Kunstanalyse alle disciplines

Kunstbeschouwelijke begrippen
Beeldende kunst
Dans
Muziek
Theater
Film
1 / 41
next
Slide 1: Slide
Kunst AlgemeenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Kunstbeschouwelijke begrippen
Beeldende kunst
Dans
Muziek
Theater
Film

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de 5 W's (drama/dans/film)?

Slide 3 - Open question

De wie-vraag gaat over de personages. Om wie draait het stuk? Wie is de hoofdpersoon, de held, de antiheld of de schurk? Wie zijn de bijfiguren?

De wat-vraag gaat over het conflict en de dramatische handeling. Wat is het conflict? Is dat een intern of een extern conflict? En wat gebeurt er (nog meer)?

De waar-vraag gaat over de lokatie, of de setting van het stuk. Waar speelt het zich allemaal af?

De wanneer-vraag gaat over de tijdsbepaling en het tijdsbestek. Wanneer speelt het zich af, hoe lang duurt het en wanneer gebeurt wat?

De waarom-vraag gaat over de noodzaak en het thema van het verhaal. Waarom wil je dit vertellen? Wat moet het publiek na de voorstelling mee naar huis nemen, qua boodschap?
Vergelijkbare voorstelling, andere vormgeving

Slide 4 - Slide

links:
Guernica 
Pablo Picasso
1937

Rechts
Bombardement op Kopenhagen
Christian August Lorentzen
1807

De opdracht:

  • Eén persoon voor de klas (omschrijver), rest tekent.
  • De omschrijver probeert het gegeven kunstwerk zo exact mogelijk te omschrijven.
  • Op basis van zijn/haar omschrijving ga je tekenen. Het hoeft niet mooi te zijn, maar wel kloppend!
  • 3 rondes!


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Resultaat: Lijkt de tekening van jou (en die van de anderen) op het origineel?


Wanneer kreeg je bruikbare informatie? Wat miste je telkens nog? Waarom hebben we dit gaan? Wat heb je geleerd over het omschrijven van kunstwerken? Welke conclusies trek je hieruit?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voorstelling
Het verhaal dat verteld wordt in het schilderij.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vormgeving
Hoe de BEELDASPECTEN het beeld ondersteunen om de voorstelling tot zijn recht te laten komen
  • Compositie
  • Kleur
  • Ruimte
  • Licht
  • Vorm
  • Materiaal/techniek

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Tekst
aspecten van de VOORSTELLING
aspecten van de VORMGEVING
Door alles in het midden te plaatsen onstaat een enorme rust die past bij de slapende man
Door de herhaling van vorm wordt het verhaal verteld
Dit werk is een combinatie van schilderen en fotografie
Er ligt een man te slapen in een kartonnen doos die lijkt op de stad in de achtergrond

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bekijk Boerendans van Pieter Bruegel. Op dit schilderij is het een vrolijke bedoening. Noem drie aspecten van de voorstelling die deze vrolijkheid ondersteunen.

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Het schilderij van Bruegel maakt een ruimtelijke indruk. Noem drie manieren waarop de schilder dit heeft bereikt.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Bruegel weet op zijn schilderij te bereiken dat wij als kijker bij het tafereel worden betrokken. Noem drie manieren waarop hij dat heeft gedaan.

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Mode-etalage,
August Macke, 1913
Op dit schilderij zijn de figuren op de voorgrond groot ten opzichte van de figuren op de achtergrond. Het etalageraam is weergegeven in lijnperspectief. Toch zijn er in het schilderij ook aspecten die de ruimtesuggestie tegengaan. 
Welke?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Voorstelling
Een dansvoorstelling kan een verhaal of een thema uitbeelden.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vormgeving
danscompositie
choreografie (choreologie)

dansante middelen: 
ruimte 
tijd 
kracht

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

In Rosas danst Rosas maakt De Keersmaeker met choreografische middelen dans van alledaagse bewegingen. Geef daarvan drie voorbeelden uit het fragment. Noem eerst de alledaagse beweging(en). Beschrijf vervolgens hoe De Keersmaeker met choregrafische middelen dans maakt van de beweging.

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Op het videofragment is een deel van de akte van Het Zwanenmeer te zien. Deze versie van Het Zwanenmeer werd in 2011 uitgevoerd in het Bolshoi Theater in Moskou en is trouw aan het 19e eeuwse origineel. Het videofragment laat het liefdesduet van Prins Siegfried en Odette zien. Leg aan de hand van de expressie van de dansers en de bewegingstijl uit hoe dit te zien is.

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Voorstelling
Muziek kan verwijzen naar een verhaal of naar een ander buitenmuzikaal gegeven:
liedtekst
libretto

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Vormgeving
muzikale aspecten: 
melodie
harmonie
metrum
ritme
tempo
dynamiek
klankleur
compositie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 23 - Video

This item has no instructions

02:30
Beluister Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. Noem aan de hand van musicale aspecten waarom Opzij, opzij, opzij zo'n gehaaste indruk maakt.

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

0

Slide 25 - Video

This item has no instructions

In 1924 schreef George Gershwin de musical Lady be good. Het nummer Fascinating Rhythm, een van de bekendste songs, spreekt een groot publiek aan door de melodie, het ritme en het tempo. Beschrijf hoe Gershwin deze drie muzikale aspecten uitwerkt.

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

0

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Je zou kunnen zeggen dat George Gershwin Rhapsody in blue de veelvormige kleurigheid van Amerika uitdrukt. Leg dit uit aan de hand van drie aspecten van de muziek.

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Theater

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

In 2009 voerde Stichting Kwast P.C. Hoofts 'Geraerdt van Velsen' uit. In het fragment zie je hoe de allegorische figuren Eendracht, Trouw en Onnozelheid commentaar leveren op Twist, Geweld en Bedrog die de oorlog ontketenen. De acteurs tonen het karakter van de allegorische figuren onder andere door het stemgebruik. Beschrijf aan de hand van het fragment voor elk van deze drie figuren nog een andere manier waarop ze hun karakter tonen.

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Op hoop van zegen, Herman Heijermans, 1965
'Op hoop van zegen' van Herman heijermans is een naturalistisch stuk en dat leidde tot specifieke keuzes ten aanzien van decors, rekwisieten en kostuums. 
Bekijk de afbeelding en beschrijf welke keuzes er in dit geval werden gemaakt ten aanzien van:  het decor, rekwisieten en kostuums.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

'Op hoop van zegen' van Herman Heijermans is een naturalistisch stuk en dat leidde tot specifieke keuzes ten aanzien van decors, rekwisieten en kostuums.
Bekijk de afbeelding en beschrijf welke keuzes er in dit geval werden gemaakt ten aanzien van: het decor, rekwisieten en kostuums.

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Film Voorstelling
De voorstelling geeft aan wat het onderwerp, de boodschap of het verhaal van de film is.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Vormgeving
filmische middelen:
mise-en-scène
kadrering
camerastandpunt
camerabeweging
montage
special effects


Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

'Easy Rider' is een roadmovie: hoofdpersonen Wyatt en Billy reizen op hun moterfiets door de Verenigde Staten. Niet alleen de inhoud, maar ook de manier waarop het verhaal in beeld gebracht is, maakt 'Easy Rider' tot een roadmovie. Geef aan hoe camerapositie, camerabeweging, kadrering hieraan bijdragen.

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Slide 38 - Video

This item has no instructions

De Noorderlingen, Alex van Warmerdam (regie): 1992 
vanaf 2.40 min
In deze film schetst Van Warmerdam het leven in een nieuwbouwwijk in Nederland in de jaren 60 van de vorige eeuw. De film speelt zich af in een straat waar de radio, de post en een buslijn de enige communicatie met de buitenwereld vormen. In 'De Noorderlingen' heerst een sfeer van vervreemding. Beschrijf drie elementen van de inhoud van het fragment vanaf 2.40 min. die de sfeer van vervreemding veroorzaken.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

De Noorderlingen, Alex van Warmerdam (regie): 1992
vanaf 2.40 min
Beschrijf twee elementen van de vormgeving in dit fragment die deze sfeer van vervreemding veroorzaken.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je geleerd?

Slide 41 - Open question

This item has no instructions