Thema 18.3

Thema 18.4
Zullen we een poes nemen?
1 / 31
next
Slide 1: Slide
NT2Hoger onderwijs

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Thema 18.4
Zullen we een poes nemen?

Slide 1 - Slide

Herhaling woordenschat 18.2

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Huiswerk4

Slide 4 - Slide

Schrijf 10 zinnen met minstens 8 woorden met deze werkwoorden.
Schrijf de zin eerst op papier. Verander van onderwerp en gebruik adjectieven!
1. lezen                              6. leiden
2. maken                            7. moeten
3. nemen                            8. vragen
4. reizen                             9. studeren
5. werken                            10. lopen

Slide 5 - Slide

1. Lezen

Slide 6 - Open question

2. maken

Slide 7 - Open question

3. nemen

Slide 8 - Open question

4. reizen

Slide 9 - Open question

5. werken

Slide 10 - Open question

6. leiden

Slide 11 - Open question

7. moeten

Slide 12 - Open question

8. vragen

Slide 13 - Open question

9. studeren

Slide 14 - Open question

10. lopen

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Woordenschat

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Opdracht 7
Antwoord op de vragen

Slide 20 - Slide

Heb je huisdieren? Waarom wel of waarom niet?

Slide 21 - Open question

Wat is je lievelingsdier? Dat kan een huisdier zijn, maar ook een ander dier. Leg je antwoord uit.

Slide 22 - Open question

Had je vroeger als kind een huisdier? Zo ja, welk dier had je? Zo nee, waarom niet?

Slide 23 - Open question

Welke huisdieren hebben mensen in je geboorteland?

Slide 24 - Open question

Is de zin waar of niet waar? De meeste mensen in Nederland hebben een huisdier.

Slide 25 - Open question

Wat is het populairste huisdier in Nederland? En waarom? Noem twee redenen.

Slide 26 - Open question

Waarom kiezen mensen voor kleine huisdieren, zoals vissen of vogels? Noem twee redenen.

Slide 27 - Open question

In Nederland mag je niet ieder dier als huisdier hebben. Noem twee dieren die niet mogen. Waarom mogen die niet?

Slide 28 - Open question

Waarom nemen mensen een huisdier? Schrijf drie redenen op.

Slide 29 - Open question

Waarom nemen mensen geen huisdier? Schrijf drie redenen op.

Slide 30 - Open question

Voorbereiden les 18.4

Slide 31 - Slide