1HV 21/09

The Present Simple
Welcome
Books on the table
Bags on the floor
Let's start!

1 / 43
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

The Present Simple
Welcome
Books on the table
Bags on the floor
Let's start!

Slide 1 - Slide

Doelen van vandaag
Aan het einde van de les kan ik...
De object pronouns en de possessive adjectives invullen.
De possessive pronouns herkennen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Bezittelijk voornaamwoord gebruiken? 
Neem dan de volgende stappen:

1. Bepaal of het bezittelijk voornaamwoord vóór het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst in de zin staat of dat dat niet zo is.

2. Bepaal of je een enkelvoudsvorm of meervoudsvorm moet gebruiken.

3. Bepaal welk bezittelijk voornaamwoord je exact moet gebruiken.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

KAHOOT
KAHOOT?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Object pronouns

Slide 11 - Mind map

Possessive adjectives

Slide 12 - Mind map

Possessive pronouns
Whose ... ?

Slide 13 - Mind map

To be

Slide 14 - Slide

To be: I
A
are
B
am
C
is

Slide 15 - Quiz

To Be: We
A
is
B
am
C
are

Slide 16 - Quiz

To be: They
A
is
B
are
C
am

Slide 17 - Quiz

Negative!
To be: You
A
Isn't
B
Am not
C
Aren't

Slide 18 - Quiz

Negative
To be: She
A
Isn't
B
Am not
C
Aren't

Slide 19 - Quiz

August is the ... (8) month of the year.
A
eighth
B
tenth
C
eleventh
D
fourth

Slide 20 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
12th, twelfth
B
12th, twelveth

Slide 21 - Quiz


Complete the sentence:
Which ..... do you like best? Summer!
A
day
B
month
C
year
D
season

Slide 22 - Quiz

In what month is Christmas?
A
November
B
December
C
January
D
February

Slide 23 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
7nd, sevend
B
7th, seventh

Slide 24 - Quiz

Choose the correct ordinal number:
We won the ....... (1e) price
A
1st
B
1th

Slide 25 - Quiz

In what month is Father's Day?
A
May
B
July
C
June
D
November

Slide 26 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
10rd, ten
B
10th, tenth

Slide 27 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
33th, thirty-thirth
B
33rd, thirty-third

Slide 28 - Quiz

Choose the correct ordinal number (rangtelwoord)

A
3th, thirth
B
3rd, third

Slide 29 - Quiz

Choose the correct ordinal number
(rangtelwoord)
A
14nd, fourteend
B
14th, fourteenth

Slide 30 - Quiz

What time is it NOW on your mobile phone?

Slide 31 - Mind map


What time is it?
A
five for twelve
B
fifty-five past one
C
fifty-five over one
D
five to twelve

Slide 32 - Quiz


What time is it?
A
a Quarter over three
B
a Quarter to three
C
a Quarter past three
D
a Quarter for three

Slide 33 - Quiz


What time is it?
A
six o'clock
B
six clock
C
six hour
D
six hours

Slide 34 - Quiz


What time is it?
A
Half nine
B
Half to ten
C
Half ten
D
Half past nine

Slide 35 - Quiz

What time is it?
12:08
A
It's eight past twelve
B
It's eight over twelve
C
It's eight to twelve
D
It's aight past twelve

Slide 36 - Quiz

Welke vertaling is correct van: Hoe laat is het?
A
How late is it?
B
Wat time is it?
C
How time is it?
D
What time is it?

Slide 37 - Quiz

This is the colour ...

Slide 38 - Open question

This is the colour ...

Slide 39 - Open question

This is the colour ...

Slide 40 - Open question

Doelen van vandaag
Aan het einde van de les kan ik...
De object pronouns en de possessive adjectives invullen.
De possessive pronouns herkennen.

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide


Bye Bye!

Slide 43 - Slide