GHZ MZVZ-2 Les 4 T3 H8 + H9

1 / 24
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Voortgang
wat is de stand van zaken 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

2

Slide 4 - Video

00:59
Jordy heeft een lichte verstandelijke beperking. Welke belemmerende factoren spelen nog meer mee in zijn ontwikkeling

Slide 5 - Open question

02:09
Welke vaardigheden heeft Jordy nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren. (denk niet alleen praktisch)

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

3

Slide 8 - Video

01:18
Een meervoudige beperking houdt in dit geval in:
A
Verstandelijk beperkt en motorisch beperkt
B
Verstandelijk beperkt en verbaal beperkt
C
Verstandelijk beperkt en visueel beperkt
D
Verstandelijk beperkt en zintuiglijk beperkt.

Slide 9 - Quiz

02:44
Wat vind je van de manier waarop de begeleidster over Victor verteld?

Slide 10 - Open question

04:14
Kunnen mensen met een matige verstandelijke beperking een (seksuele) relatie aangaan en onderhouden?

Slide 11 - Open question

Down syndroom quiz
Wat weten we

Slide 12 - Slide

Mensen met het syndroom van down zijn licht verstandelijk beperkt
A
Nooit
B
Soms
C
Altijd
D
syndroom van down heeft niets met een verstandelijke beperking te maken

Slide 13 - Quiz

Welke kenmerken van het syndroom van down ken je

Slide 14 - Mind map

Waar
Niet waar
Kinderen met het syndroom van Down imiteren snel gedrag van anderen
Baby's met het syndroom van Down hebben een normale spierspanning
Bij mensen met het syndroom van Down is de verhouding van het lichaam normaal, ze zijn alleen vaak kleiner.
Mensen met het syndroom van Down reageren vaak wat trager, alsof ze eerst even na moeten denken

Slide 15 - Drag question

2

Slide 16 - Video

01:02
welke tips zou je aan deze moeder geven in het omgaan met het gedragvan haar zoon?

Slide 17 - Open question

04:34
Bij iemand met een lichte verstandelijke beperking maak je in de communicatie gebruik van
A
Pictogrammen
B
Plaatjes en pictogramma
C
Voorwerpen en pictogrammen
D
Plaatjes, voorwerpen en pictogrammen

Slide 18 - Quiz

Huiswerk:
1. Maak de opdracht die hieronder staat in tweetallen
2. Maak in Edition van Thema 3 de Thema opdracht 1.1, 1.2 en 1.3

Slide 19 - Slide

De opdracht
Werk in tweetallen de onderstaande casussen uit. Je kunt dit in je eigen tempo doen

Slide 20 - Slide

Een huiskopen
Je komt op huisbezoek bij een zorgvrager met een licht verstandelijke beperking. Deze zorgvrager heeft bedacht dat hij een huis wil kopen. Hij heeft al uitgezocht wat hij aan hypotheek kan krijgen, dus dat is geen probleem. Je weet dat het doen van huishouden en het onderhouden van het huis een probleem gaat worden. Wat ga je doen?

Slide 21 - Slide

Mijn geheim
Je hebt een gesprek met Jan, een zorgvrager met een licht verstandelijke beperking en zijn ouders. Zijn ouders ondersteunen hem in zijn leven, zij zijn zijn wettelijke vertegenwoordiger. Zijn ouders vragen hem wel eens om te plagen of hij nog geen leuk meisje heeft ontmoet, maar daar reageert Jan eigenlijk nooit op. Jan heeft al enkele jaren een relatie met Asram en ze zijn dan ook vaak bij elkaar. Hij wil zijn ouders dit wel vertellen maar durft het niet omdat hij weet dat zijn ouders tegen homoseksuele relaties zijn. Vind jij dat hij het zijn ouders moet vertellen en hoe ga je hem helpen als zijn ouders weer eens vragen of hij nog geen vriendinnetje heeft.

Slide 22 - Slide

Levenskeuze
Amanda, een meisje met een matige verstandelijke beperking, wil graag werken bij zoiets als Brownies en Downies. Je weet dat zij erg kwetsbaar is en niet zo goed voor zichzelf op kan komen. Wat ga je doen om te zorgen dat ze uiteindelijk kan doen wat ze graag wil, of ga je het afraden en iets anders voor haar zoeken?

Slide 23 - Slide

Ik ben niet ziek
Een zorgvrager met een matige verstandelijke beperking geeft al een aantal dagen pijn aan, aan de rechterkant van zijn borstkas. De pijn zit ook aan de achterkant op dezelfde hoogte. Hij heeft iets koorts lijkt het wel en hij is wat kortademig. Als je hem echter vraagt of er iets is of vraagt of hij ziek is ontkent hij dat. Hij wil dus ook niet naar de dokter. Hoe zou je dit op kunnen lossen?

Slide 24 - Slide