Poëzie - Amanda Gorman, rijm & beeldspraak

Poezie

alliteratie/ assonantie/ beeldspraak
 gedicht :
The hill we climb van Amanda Gorman 
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Poezie

alliteratie/ assonantie/ beeldspraak
 gedicht :
The hill we climb van Amanda Gorman 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na deze les kun je
 • rijm herkennen in een gedicht
 • het rijm benoemen
 • alliteratie en assonantie herkennen
 • beeldspraak herkennen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Assonance
Assonance is the repetition of vowel (klinker) or diphthong sounds (tweeklank) in one or more words found close together.

Chips and dips
Surf and turf 
Slide 5 - Slide

assonance
When a vowel sound (within a word, not as the starting letter!)is repeated within a line. 

Slide 6 - Slide

Beeldspraak
Doel:
je kent 5 verschillende soorten beeldspraak:
 • Vergelijking
 • metafoor
 • personificatie
 • synesthesie

Slide 7 - Slide

Beeldspraak
Vergelijking: vergelijking met van/als  object en  beeld
Dichten is net als koken
Je kamer is een zwijnenstal

Slide 8 - Slide

Beeldspraak
Synesthesie: Twee zintuiglijke ervaringen worden naast elkaar gebruikt

Harde woorden
Zoete klanken

Slide 9 - Slide

Beeldspraak
Metafoor: alleen het beeld wordt genoemd; het object wordt weggelaten
Wij verwachten heel wat van de bloem der natie
Personificatie: levenloos ding (of een dier) wordt als een levend persoon beschouwd. (Wordt menselijke eigenschappen toegedicht)
De balken kreunen in de wind

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Benoem een vorm van beeldspraak die je hebt gezien in het fragment: noem de woorden + soort beeldspraak

Slide 12 - Open question

'Je praat als een kip zonder kop.'
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 13 - Quiz

'Dit verhaal grijpt je naar de keel..'
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 14 - Quiz

De wind floot door de takken.
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 15 - Quiz

De samenleving is ziek.
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
synesthesie

Slide 16 - Quiz

De scherpe geur van gember is heerlijk!
A
Metafoor
B
Personificatie
C
Vergelijking
D
Synesthesie

Slide 17 - Quiz

kijken naar gedicht Amanda Gorman

Slide 18 - Slide

Noem de twee woorden waarin je alliteratie zag

Slide 19 - Open question

Noem de twee woorden waarin je assonantie zag

Slide 20 - Open question

Wat vind je van het gedicht?

Slide 21 - Mind map

Welke kenmerken van poëzie zie je?
Geef de woorden en benoem, denk aan assonantie, alliteratie, rijm, herhaling.......

Slide 22 - Open question

What is occasional poetry?

Slide 23 - Open question

Occasional poetry
 • It's a very old tradition
 • many kings and queens asked poets to write poems about their triumphs
 • JF Kennedy and Barack Obama asked poets to write a poem for their inauguration
 • Ms Gorman was asked in December 2020 

Slide 24 - Slide

The hill we climb
Before listening, read part 1 of the poem by opening the link below, :

Slide 25 - Slide

Which two words describe this first part of the poem best?
A
differences and difficulties
B
grieving and growing
C
broken and healed
D
Unity and hope

Slide 26 - Quiz

The hill we climb
Now read part 2:

Slide 27 - Slide

Which word refers to the attack on the Capitol building on January 6th?
A
the hill
B
sow division
C
this effort
D
this faith

Slide 28 - Quiz

The hill we clinb
Now read part 3

Slide 29 - Slide

'this wounded world into a wondrous one'
What do we call this technique of repetition of sounds at the beginning of words?
A
rhyme
B
imagery
C
rhythm
D
alliteration

Slide 30 - Quiz

The hill we climb
No watch as Amanda reads out her poem:

Slide 31 - Slide

your opinion

Slide 32 - Mind map