P2 Basiszorg MZ week 4

Basiszorg periode 1.2

Week 4
Werkproces B1-K1-W2

Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
1 / 35
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basiszorg periode 1.2

Week 4
Werkproces B1-K1-W2

Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

BOOM
Mensen: Thema 5.1 t/m 5.3
Methodisch begeleiden: Thema 13
Methodisch Begeleiden: Thema 16.1, 16.2, 16.5 en 16.7
Groepscode:
1A: DKUC-1R8J
1C: P2E2-2CVK
1D: RHSC-6DGS

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Portfolio
Voor dit vak ga je bewijsmateriaal verzamelen voor je portfolio.

Werkproces: B1-K1-W2
Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg 

Je kan dit werkproces niet volledig afronden binnen Basiszorg


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Terugblik les 1 en 2
Ontstaan van ziekten: Endogene en Exogene factoren 
- Opvoeding (on)gezond gedrag - Middelengebruik - Slaap - SES 
Hoe ga ik om met mijn gezondheid: Positieve gezondheid (Machteld Huber)
- Autonomie (eigen regie)
- CopingstijlenSlide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Terugblik les 3
Begeleiding op het gebied van: Zelfzorg - Wonen - Participatie
Randvoorwaarden bij begeleiding:
veiligheid
structuur
flexibiliteit
hygiëne
ergonomie


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen: 5, 6, 7, 8 en 12
Aan het einde van de les kun je onderstaande begrippen in eigen woorden uitleggen: 
- Cliënt
- Casus
- Dilemma

Wat weet je nu al? 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Veiligheid en jullie toekomstig werkveld

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Theorie veiligheid


Enkele belangrijke veiligheidsthema’s zijn:

  • Agressie
  • Medicatieveiligheid
  • Brandveiligheid
  • Toepassen van dwang en drang
  • Voorkomen van suïcide

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Theorie regels
Geschreven en ongeschreven regels op het gebied van omgang met anderen of het inrichten van je dagindeling. 

Wat levert het stellen van duidelijke regels, grenzen en kaders volgens jou op? 

timer
1:00

Slide 10 - Slide

Door duidelijke regels, grenzen en kaders creëer je duidelijkheid en overzicht. Dit resulteert in rust, een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Met een duidelijke structuur weet je dus waar je  aan toe bent
Duidelijke regels en verwachtingen

Duidelijkheid en overzicht. 


Rust, gevoel van veiligheid en vertrouwen. 
Met een duidelijke structuur weten jij en jouw cliënten dus waar je aan toe bent

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Randvoorwaarden

BEGELEIDING 
CLIËNTEN 
V
veiligheid
S
Structuur
H
Hygiëne
F
Flexibiliteit
E
Ergonomie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Theorie flexibiliteit
In de maatschappelijke zorg is geen dag hetzelfde. Je moet dus wel flexibel zijn. 

Er gebeuren vaak onverwachte dingen waar je in de maatschappelijke zorg mee hebt te dealen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Welke onverwachte situatie zou jij in de beroepspraktijk kunnen tegenkomen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Theorie (basis)hygiëne
De activiteiten en handelingen die nodig zijn om een goede gezondheid te bevorderen. Waar denk jij aan bij hygiëne?


Slide 15 - Slide

Normaal volstaat de basis van persoonlijke hygiëne, zoals regelmatig handen wassen, douchen en schone kleding aantrekken. Ook omgaan met voedsel hoort bij de basishygiëne. Denk aan handen wassen als je met voedsel gaat werken, controleren van houdbaarheidsdatums, bewaren van bederfelijk voedsel in de koelkast en aparte messen en snijplanken gebruiken voor vlees/vis en groenten enzovoort.
Waar denk jij aan bij voedselhygiëne?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Theorie (basis)hygiëne
Persoonlijke hygiëne: regelmatig handen wassen, douchen en schone kleding aantrekken. 

Omgaan met voedsel:  Denk aan handen wassen als je met voedsel gaat werken, controleren van houdbaarheidsdatums, bewaren van bederfelijk voedsel in de koelkast en aparte messen en snijplanken gebruiken voor vlees/vis en groenten enzovoort.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Theorie ergonomie
Dit zijn ergonomische aandachtspunten voor cliënten:

Juiste houding: bijvoorbeeld zo veel mogelijk zitten en lopen met een rechte rug.
Juiste tiltechniek bij zwaardere voorwerpen: rechte rug en door de knieën zakken.
Andere aandachtspunten: Afwisseling tussen liggen/zitten en bewegen.
Las tijdig beeldschermpauzes in, ook voor tv, tablet en smartphone.
Gebruik zo nodig speciale aangepaste hulpmiddelen.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

BOOM (methodisch begeleiden)
H13 randvoorwaarden begeleidingsactiviteiten 
> Kritische beroepssituatie > verwerkingsopdracht 14 en 15

Planning:
Klassikaal:        cliënt - casus - dilemma (opdracht 14)
2- of 3-tallen: situatiebeschrijving (opdracht 14)
Klassikaal: nabespreking opdracht 14 en uitvoeren (opdracht 15)

Let op: dit kan je gebruiken voor het werkproces

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Cliënt

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Meneer De Vries (81) heeft altijd op de boerderij gewoond. Hij is er als kleine jongen opgegroeid en heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders. Samen met zijn vrouw kregen ze vier kinderen, van wie zoon Jos de melkveehouderij nu runt. De deel hebben ze twaalf jaar geleden helemaal gerenoveerd en er een woongedeelte gemaakt voor meneer en mevrouw De Vries. Helaas is zijn vrouw twee jaar geleden overleden. Sinds haar overlijden gaat het niet zo goed met meneer De Vries. Hij werd steeds vergeetachtiger, vergat te eten of liet de kachel branden terwijl hij naar bed ging. Zoon Jos hield hem in de gaten, bracht dagelijks een warme maaltijd en checkte de kachel.
Meneer De Vries (81) heeft altijd op de boerderij gewoond. Hij is er als kleine jongen opgegroeid en heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders. Samen met zijn vrouw kregen ze vier kinderen, van wie zoon Jos de melkveehouderij nu runt. De deel hebben ze twaalf jaar geleden helemaal gerenoveerd en er een woongedeelte gemaakt voor meneer en mevrouw De Vries. Helaas is zijn vrouw twee jaar geleden overleden. Sinds haar overlijden gaat het niet zo goed met meneer De Vries. Hij werd steeds vergeetachtiger, vergat te eten of liet de kachel branden terwijl hij naar bed ging. Zoon Jos hield hem in de gaten, bracht dagelijks een warme maaltijd en checkte de kachel.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Casus

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Meneer De Vries (81) heeft altijd op de boerderij gewoond. Hij is er als kleine jongen opgegroeid en heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders. Samen met zijn vrouw kregen ze vier kinderen, van wie zoon Jos de melkveehouderij nu runt. De deel hebben ze twaalf jaar geleden helemaal gerenoveerd en er een woongedeelte gemaakt voor meneer en mevrouw De Vries. Helaas is zijn vrouw twee jaar geleden overleden. Sinds haar overlijden gaat het niet zo goed met meneer De Vries. Hij werd steeds vergeetachtiger, vergat te eten of liet de kachel branden terwijl hij naar bed ging. Zoon Jos hield hem in de gaten, bracht dagelijks een warme maaltijd en checkte de kachel.
Nadat er brand was ontstaan in de boerderij, wat gelukkig geblust kon worden door het snelle ingrijpen van Jos, was voor hem de maat vol. Jos heeft ook vier kinderen en vond het risico te groot worden. In goed overleg met zijn drie zussen is vader De Vries vorig jaar verhuisd naar een kleinschalige zorgboerderij voor ouderen met een agrarische achtergrond. Meneer De Vries vond het wel gezellig met de andere bewoners en de dieren op het erf. Maar sinds een paar weken is hij aan het zwerven. Hij is al een keer teruggevonden bij de buren aan de keukentafel, maar ook liep hij een keer op de grote weg, drie kilometer verderop. Omdat er steeds een zoekactie op touw gezet moest worden, vielen de activiteiten stil

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Dilemma

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Meneer De Vries (81) heeft altijd op de boerderij gewoond. Hij is er als kleine jongen opgegroeid en heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders. Samen met zijn vrouw kregen ze vier kinderen, van wie zoon Jos de melkveehouderij nu runt. De deel hebben ze twaalf jaar geleden helemaal gerenoveerd en er een woongedeelte gemaakt voor meneer en mevrouw De Vries. Helaas is zijn vrouw twee jaar geleden overleden. Sinds haar overlijden gaat het niet zo goed met meneer De Vries. Hij werd steeds vergeetachtiger, vergat te eten of liet de kachel branden terwijl hij naar bed ging. Zoon Jos hield hem in de gaten, bracht dagelijks een warme maaltijd en checkte de kachel.
Carlijn is activiteitenbegeleidster op de zorgboerderij en persoonlijk begeleider van meneer De Vries. Vanuit de kernwaarden 'deskundigheid en zorgvuldigheid' en artikel 2 'Deskundige beroepsuitoefening' van de beroepscode staat ze voor de menselijke waardigheid en autonomie. Ze gunt alle cliënten een mooie levensinvulling en een veilige leefomgeving. Moet ze de activiteiten aanpassen? Maar dat vraagt ook wat van de andere cliënten. Moet er een slot op de deur? Maar dan kan niemand meer naar buiten. Waarin kan meneer De Vries nog eigen regie voeren over zijn leven? Wat doet Carlijn?

Carlijn gaat in gesprek met familie De Vries om hun ervaringen te horen, haar bevindingen te delen, haar zorgen te uiten en samen een oplossing te bedenken.Carlijn brengt zelf de belangen van meneer De Vries en de andere cliënten in kaart en laat dat richtinggevend zijn bij haar beslissing.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

BOOM (methodisch begeleiden)
H13 randvoorwaarden begeleidingsactiviteiten 
> Kritische beroepssituatie > verwerkingsopdracht 14 en 15

Planning:
Klassikaal:        cliënt - casus - dilemma (opdracht 14)
2- of 3-tallen: situatiebeschrijving (opdracht 14)
Klassikaal: nabespreking opdracht 14 en uitvoeren (opdracht 15)

Let op: dit kan je gebruiken voor het werkproces

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Situatiebeschrijving
A) Beschrijf het dilemma in je eigen woorden.
B) Wat is de aanleiding van het dilemma?
C) Wat zijn de behoeftes en wensen van de cliënt?
D) Wie zijn de direct betrokkenen bij dit dilemma?
E) Wie zijn de indirect betrokkenen bij dit dilemma?

Vanaf Analyse hoef je niet te doen ;) timer
10:00

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

BOOM (methodisch begeleiden)
H13 randvoorwaarden begeleidingsactiviteiten 
> Kritische beroepssituatie > verwerkingsopdracht 14 en 15

Planning:
Klassikaal:        cliënt - casus - dilemma (opdracht 14)
2- of 3-tallen: situatiebeschrijving (opdracht 14)
Klassikaal: nabespreking opdracht 14 en uitvoeren (opdracht 15)

Let op: dit kan je gebruiken voor het werkproces

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 15: Vaardigheden
De kinderen van meneer De Vries hebben laten weten dat ze graag duidelijkheid willen over de situatie van hun vader. Welke mogelijkheden zijn er nog op de huidige locatie, waar loopt de begeleiding tegenaan, wat zijn de mogelijkheden, maar ook de risico's?

Samen met een collega (medestudent) brengt Carlijn de mogelijkheden van de zorgboerderij en de situatie van meneer De Vries in beeld aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse, ook wel SWOT-analyse genoemd.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 15: SWOT-analyse
Sterktes
Zwaktes
Kansen
bedreigingen
-
-
-
-
waar is deze afdeling goed in
waarin onderscheidt deze zich van anderen
wat zien anderen als de kracht van deze afdeling
welke voordelen biedt deze afdeling
wat kan verbeterd worden
wat gaat niet goed
welke kansen zijn er voor deze afdeling
welke mogelijkheden zijn er voor ontwikkeling
zijn er trends om op in te spelen
welke belemmeringen zijn er
hoe zit het met de voorwaarden (materieel en
immaterieel) om te verbeteren
welke tegenwerking kunnen we verwachten
is kennis en ervaring toereikend om te veranderen

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 15: Vaardigheden
B) Onderzoek welke randvoorwaarden nodig zijn om verantwoorde begeleiding te kunnen bieden aan meneer De Vries.


C) Leg een advies voor aan de familie De Vries. (Wissel jullie advies uit met dat van twee medestudenten en vergelijk de analyses.)

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

B) Onderzoek welke randvoorwaarden nodig zijn om verantwoorde begeleiding te kunnen bieden aan meneer De Vries.

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

C) Leg een advies voor aan de familie De Vries.
timer
5:00

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Evaluatie lesdoel
- Cliënt
- Casus
- Dilemma

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions