Thema 1 Voortplanting - Hoofdstuk 2 Planten

Thema 1 Voortplanting - Hoofdstuk 2 Planten
1 / 37
next
Slide 1: Slide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 1 Voortplanting - Hoofdstuk 2 Planten

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen
 • Je kunt ongeslachtelijke voortplanting bij planten herkennen.
 • Je kunt geslachtelijke voortplanting bij planten en dieren herkennen.
 • Je kunt geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren vergelijken aan de hand van voorbeelden.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Geslachtelijke voortplanting bij planten
Bloemen - functie
Bloemen dienen voor geslachtelijke voortplanting van zaadplanten. 

1. Als stuifmeel op de stempel van een stamper van dezelfde soort terechtkomt, spreek je van bestuiving

2. Wanneer een stuifmeelkorrel op een rijpe stempel komt, dan groeit uit de stuifmeelkorrel een stuifmeelbuis. Deze buis gaat door de stempel en de stijl via een opening in het zaadbeginsel naar de eicel.
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Geslachtelijke voortplanting bij planten
Bloemen - functie
Bloemen dienen voor geslachtelijke voortplanting van zaadplanten. 

3. Na bestuiving kan bevruchting plaatsvinden: de kernen van de eicel en de stuifmeelkorrel versmelten met elkaar. Voor elke eicel is een aparte stuifmeelkorrel en dus ook een aparte stuifmeelbuis nodig. 

 • Elk zaadbeginsel ontwikkelt zich nu tot een zaadje
 • Uit elke bevruchte eicel groeit een kiempje
 • Het vruchtbeginsel vormt de vrucht.
Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Onderdelen bloem

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

onderdelen van de bloem
stamper= vrouwelijk

meeldraad = mannelijk

Slide 6 - Slide

This item has no instructions


Bekijk de afbeelding.
Welk onderdeel van een bloem is onderdeel 1?
A
Kelkbladeren
B
Kroonbladeren
C
Stamper
D
Stempel

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Dit zijn de onderdelen van een bloem. Benoem nummer 2
A
stamper
B
meeldraad
C
nectarklier
D
kroonblad

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Onderdelen van de bloem:

Een volledige bloem bestaat altijd uit de volgende onderdelen
A
kroon, kelk, stijl en helmknop
B
kroon, kelk, stempel en meeldraad
C
kroon, kelk, stamper en meeldraad
D
kroon, kelk, stamper en helmknop

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Onderdelen van de bloem:

De meeldraad ......
A
Is het mannelijk voortplantings-orgaan en maakt stuifmeel
B
Is het mannelijk voortplantings-orgaan en maakt eicellen
C
Is het vrouwelijk voortplantings-orgaan en maakt stuifmeel
D
Is het vrouwelijk voortplantings-orgaan en maakt eicellen

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Onderdelen van de bloem:

De stamper ......
A
Is het mannelijk voortplantings-orgaan en bestaat uit helmdraad en helmknop
B
Is het vrouwelijk voortplantings-orgaan en bestaat uit helmdraad en helmknop
C
Is het mannelijk voortplantings-orgaan en bestaat uit stempel, stijl en vruchtbeginsel
D
Is het vrouwelijk voortplantings-orgaan en bestaat uit stempel, stijl en vruchtbeginsel

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Bestuiving
Bestuiving
Wanneer stuifmeel van een meeldraad op de stempel van een stamper terechtkomt,
heet dit bestuiving.

Bestuiving door insecten->insectenbloem
Bestuiving door de wind-> windbloem

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wel bestuiving
Geen bestuiving

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kruisbestuiving en zelfbestuiving

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat is bestuiving?
A
Als stuifmeelkorrels op de stempel komen van dezelfde soort
B
Als eicellen op de stempel terecht komen
C
Als stuifmeelkorrels op de stempel komen van een andere soort
D
Als eicellen op de meeldraad terecht komen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Is 2 kruisbestuiving of zelfbestuiving?
A
Kruisbestuiving
B
Zelfbestuiving

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Is 3 kruisbestuiving of zelfbestuiving?
A
Kruisbestuiving
B
Zelfbestuiving

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Bevruchting

Stappen 
 1. Bestuiving, Stuifmeel korrel op de stempel
 2. Vorming stuifmeelbuis, Er vormt zich een stuifmeel buis door de stijl naar het zaadbeginsel
 3. Bevruchting, de kernen van de geslacht cellen versmelten 
 4. Het zaad beginsel bevat een bevruchte eicel 

Slide 18 - Slide

kern van de stuifmeel korrel
In welke volgorde wordt een plant bevrucht?
A
Bestuiving, ontstaan stuifmeelbuis, bevruchting
B
Ontstaan stuifmeelbuis, bevruchting, bestuiving
C
Bevruchting, bestuiving, ontstaan stuifmeelbuis
D
Bevruchting, ontstaan stuifmeelbuis, bestuiving

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Vruchten en zaden

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Vruchten en zaden

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Je ziet hiernaast een appel. Hoeveel vruchten en zaden zie je?
A
1 vrucht 1 zaadje
B
1 vrucht 2 zaadjes
C
2 vruchten 1 zaadje
D
2 vruchten 2 zaadjes

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Van bloem tot vrucht

1. Een vruchtbeginsel groeit uit tot een vrucht
2. Een zaadbeginsel groeit uit tot een zaad
A
1 = waar 2 = waar
B
1 = waar 2 = niet waar
C
1 = niet waar 2 = waar
D
1 = niet waar 2 = niet waar

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Ongeslachtelijke voortplanting

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Ongeslachtelijke voortplanting
 • Geen bevruchting
 • Deel van de plant groeit uit tot nieuwe plant 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Soorten ongeslachtelijke voortplanting 
 • Knollen 
 • bollen 
 • Uitlopers en wortelstokken 
 • Stekken 
 • Weefselkweek 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Knollen 
 • Verdikte stengel met reservevoedsel 
 • Knoppen die kunnen uitlopen tot een nieuwe plant

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Bollen 
 • Bolschijf met rokken
 • Knoppen 
 • Eindknop 
 • Nieuwe bollen  

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Uitlopers en wortelstokken 
 • Stukken stengel
 • Bovengronds
 • Ondergronds  

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Stekken 
 • Afgesneden stukje plant
 • Groeit uit tot nieuwe plant

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

weefselkweek
 • Groeipunt
 • Snel heel veel planten  

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Welke ongeslachtelijke voortplanting vindt niet ondergronds plaats
A
Knollen
B
Bollen
C
Uitlopers
D
Wortelstok

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Kan deze plant geslachtelijk voortplanten? En ongeslachtelijk ?
A
Geslachtelijk
B
Beide
C
Ongeslachtelijk

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Wat is ongeslachtelijke voortplanting?
A
Hierbij smelt de kern van een zaadcel samen met de kern van een eicel.
B
Hierbij groeit een deel van een individu uit tot een nieuw individu.
C
Hierbij worden eicellen bevrucht buiten het lichaam van de vrouw.

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Hoe kunnen planten zich voortplanten?
A
Alleen geslachtelijk
B
Alleen ongeslachtelijk
C
Geslachtelijk en ongeslachtelijk
D
Niet

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een voorbeeld van geslachtelijke voortplanting bij planten
A
Klisters
B
Wortelstokken
C
Bestuiving
D
Uitlopers

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Samenvatting: Voortplanting planten
Geslachtelijke voortplanting - er is bevruchting en er ontstaan zaden.

Ongeslachtelijke voortplanting - een stukje volwassen plant groeit uit tot een nieuwe plant.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions