Much/many


Welcome!
1 / 28
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson


Welcome!

Slide 1 - Slide

A few tips for writing
  • Hoofdletters en interpunctie
  • Leesbaarheid!
  • Woordspaties
  • I ALTIJD met hoofdletter - maakt niet uit waar in de zin het staat
  • Email moet in de PRESENT SIMPLE
  • Apostrof: its vs. it's / don't/doesn't 
  • You don't have football, you play football
  • beautiful, wonderful schrijf je met 1 l

Slide 2 - Slide

Much & many
Goals:
-I know the difference between much & many
-I can use much & many in simple sentences

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Much and many
What do these words mean?

Slide 5 - Slide

Much and many
What do these words mean?

Much + many betekenen beide 'veel'

Slide 6 - Slide

Het gaat erom of je het woord kan tellen!

Slide 7 - Slide

Welke woorden hieronder kan je tellen?
Er zijn er twee goed!
A
Grapefruit
B
Knowledge
C
Water
D
Bottle

Slide 8 - Quiz

Welke woorden hieronder kan je niet tellen?
Er zijn er twee goed!
A
Money
B
Sand
C
Dollar
D
Face mask

Slide 9 - Quiz

Telbare woorden
Met telbare woorden worden woorden bedoeld waar je '1, 2, 3, 4, 5, 6, enz' voor kan zetten. 

Table is telbaar (one table, two tables, enz)
Apple is telbaar (I have three apples)
Laptop is telbaar (there are more than 20 laptops in this room)

Slide 10 - Slide

Telbare woorden: many
Alle woorden die je kan tellen, krijgen 'many' als je 'veel' wilt aangeven. 

There are many children in this classroom. 
I have many books at home
There are many people in the world

Slide 11 - Slide

Ontelbare woorden
Met ontelbare woorden worden woorden bedoeld waar je NIET '1, 2, 3, 4, 5, 6, enz' voor kan zetten. 

Water is ontelbaar
Love is ontelbaar 
Zand is ontelbaar (zandkorrels zijn telbaar, zand niet)

Slide 12 - Slide

Ontelbare woorden: much
Alle woorden die je NIET kan tellen, krijgen 'much' als je 'veel' wilt aangeven. 

I have so much homework tonight!
I don't have much time.
How much money do you need?

Slide 13 - Slide

Much & Many
Much
Ontelbaar
Much air
Much information
Much time
Zelfstandige naamwoorden die je niet kunt tellen. 
Many
Telbaar
Many tables
Many questions
Many cats
Zelfstandige naamwoorden die je kunt tellen. 
(meervoud)

Slide 14 - Slide

Welk woord hoort waarbij? Sleep het woord naar het juiste witte vlak.
TELBAAR
ONTELBAAR
pocketmoney
table
witch
bus
grass
love
pen

Slide 15 - Drag question

Waar wordt 'veel bloemen' juist vertaald?
A
Much flowers
B
Many flowers

Slide 16 - Quiz

Waar wordt 'veel water' juist vertaald?
A
Much water
B
Many water

Slide 17 - Quiz

Waar wordt 'veel plezier' juist vertaald?
A
Much fun
B
Many fun

Slide 18 - Quiz

Waar wordt 'veel honden' juist vertaald?
A
Much dogs
B
Many dogs

Slide 19 - Quiz

Translate:
veel koeien

Slide 20 - Open question

Translate:
veel zelfvertrouwen

Slide 21 - Open question

Translate:
veel geld

Slide 22 - Open question

Translate:
veel cadeautjes

Slide 23 - Open question

Translate:
veel tijd

Slide 24 - Open question

Translate:
veel keren

Slide 25 - Open question

I know the difference between much & many
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

I can use much & many in simple sentences
😒🙁😐🙂😃

Slide 27 - Poll

Homework/Gimkit/presentation?

Slide 28 - Slide