Versnellen en vertragen

Versnellen en vertragen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Versnellen en vertragen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

DEZE LES
Wat weet je nog van vorige les?
Uitleg
Zelfstandig werken
JE GAAT LEREN OVER
 • Wat versnellen en vertragen is;
 • Wat voor invloed de nettokracht op snelheid heeft;
 • Wat een constante snelheid is
 • Hoe groot de krachten zijn bij een constante snelheid;
 • Nettokracht uitrekenen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Vorige lessen
 • Nettokracht uitrekenen
 • Kennis over snelheid
 • Rekenen met snelheid

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je nog van?

Kennistest
5 vragen

Slide 4 - Slide

Er volgen nu vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Hoe bereken je de gemiddelde snelheid?
A
tijd x afstand
B
tijd ÷ afstand
C
km x uur
D
afstand ÷ tijd

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat betekent nettokracht in de natuurkunde?
A
De kracht veroorzaakt door wrijving
B
De kracht van zwaartekracht op een voorwerp
C
De kracht van versnelling
D
De totale kracht die op een voorwerp werkt

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Een fietser rijdt 2 uur lang met een snelheid van 20 km/h. Welke afstand legt de fietser af?
A
20 km
B
40 km
C
60 km
D
80 km

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Auke rijdt een afstand van 20 km. Hij is 15 minuten onderweg. Hoe hard heeft hij gereden?
A
20 km/h
B
40 km/h
C
80 km/h
D
1,33 km/h

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Uitleg

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Even herhalen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Hoe teken je krachten?
 • Je weet dat de eenheid van kracht Newton is.

 • Je weet dat krachten als een pijl getekend kunnen worden.

 • Je weet dat krachtenpijlen een richting en een aangrijpingspunt hebben en de lengte van de pijl in verhouding is met de grootte van de kracht.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Tegenwerkende krachten
Wanneer krachten een andere kant op werken, noem je dat tegenwerkende krachten.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Nettokracht berekenen (resultante)
Bij tegenwerkende krachten, haal je de tegenwerkende krachten van de meewerkende krachten af.

Nettokracht =          100N          -          40N     =                              60N

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
Uitleggen wat versnellen en vertragen is.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Versnellen
Wanneer de snelheid toeneemt, is er sprake van versnelling.


.
Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Vertragen
Wanneer de snelheid afneemt, is er sprake van vertraging.


.
Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
Uitleggen wat een constante snelheid is.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Constante snelheid

Wanneer de snelheid niet veranderd, noem je het een constante snelheid.
.Slide 18 - Slide

Citaat uit boek: Er is geen nettokracht. (Je mag ook zeggen: de nettokracht is nul.) Er is dan een constante snelheid, dus geen versnelling of vertraging.
Leerdoel:
Uitleggen wat voor invloed de nettokracht op snelheid heeft.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

De snelheid veranderd..
Twee krachten werken naar dezelfde
kant. 
De nettokracht is nu 225N naar rechts.

Dit betekent dat de kar gaat versnellen
want de nettokracht is groter dan 0N

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Hoe ziet dit eruit in een v,t-diagram?
Een eenparige versnelling

Als de snelheidstoename constant is noem je dit een eenparige versnelling.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

De snelheid blijft veranderen
Wanneer de kar begint te rollen, neemt
de rolweerstand toe.


De nettokracht vooruit is nog altijd groter dan 0N. De kar blijft versnellen.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

De snelheid veranderd
Wanneer de kar nog sneller rolt,
neemt de weerstand nog meer toe.
De duwkracht en weerstand zijn 
even groot geworden.

Als de nettokracht 0N is, blijft de snelheid constant (gelijk)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

De snelheid veranderd
Wanneer de weerstandskrachten nog
groter worden, omdat de kar een bult 
op moet rijden, zijn de tegenwerkende
krachten groter.

De kar gaat vertragen.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Het v,t-diagram

Een eenparige vertraging

Als de snelheidsafname  constant is noem je dit een eenparige vertraging

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
Uitleggen hoe groot de krachten zijn bij een constante snelheid.

Slide 26 - Slide

Leerdoel zit al bij eerder leerdoel verwerkt.
Snelheid-tijddiagram
Hier zie je een snelheid-tijddiagram of v-t diagram van een fietser.

In dit diagram zet je de snelheid uit tegen de tijd. In zo’n diagram kun je op elk tijdstip de snelheid aflezen.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Onthouden
Bij een constante snelheid zijn de aandrijvende kracht en de tegenwerkende krachten even groot.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

VRAGEN?

Slide 29 - Slide

Wisselmoment: vragen?
Weektaak
6.5 Versnellen en vertragen
Zet deze taak in je agenda

Slide 30 - Slide

This item has no instructions