Les 4 : hoofdstuk 1 MTW PWK

Organisatie van de kinderopvang
MTW PWK
Hoofdstuk 1
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quiz, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Organisatie van de kinderopvang
MTW PWK
Hoofdstuk 1

Slide 1 - Slide

toetsstof in teams

Slide 2 - Slide

Opdracht
Lees 1.1
Maak een  mindmap met in het midden:
Wat levert kinderopvang op.

Slide 3 - Slide

vrouwen kunnen ook aan het werk. bevordering van de emancipatie. Bevordering van de economie, kinderen leren samen spelen, leren praten en andere vaardigheden. Ouders worden geinspireerd door ideeen vanuit de kinderopvang. Ouders kunnen thema bijeenkomsten bijwonen. Ouders kunnen leren van kinderopvang medewerkers. 

Slide 4 - Slide

kinderopvang
wat levert het op?

Slide 5 - Mind map

zelf aan de slag
Of eerst even luisteren?


Slide 6 - Slide

Wet kinderopvang
Minimale kwaliteitseisen tav taken en pedagogische basisdoelen

Slide 7 - Slide

4 Pedagogische basisdoelen
 1. fysieke en emotionele veiligheid
 2. overdragen van waarden en normen
 3. stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties bij kinderen
 4. stimuleren van de ontwikkeling van persoonljke competenties bij kinderen

Slide 8 - Slide

Wet kinderopvang (2005)
 • VOG
 • Minimale opleidingseisen pw-ers
 • risico inventarisatie en evaluatie op gebied van veiligheid en gezondheid
 • beroepskracht ratio
 • groepsgrootte/m2
 • pedagogisch beleidsplan


• Lerenderwijs: samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang


4-

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Pedagogisch kader kinderopvang
 • Raamwerk/richtlijn voor kinderopvanginstellingen: Hoe je met kinderen omgaat. -> opvoedingsdoelen
 • Geschreven door pedagogen en andere deskundigen op gebied van pedagogiek. 
 • Kent een meerdere thema's: samenwerken met ouders, samenwerken met primair onderwijs, veiligheid en welbevinden, omgaan met diversiteit, enz (pag 19)

Slide 11 - Slide

Pedagogisch kader kinderopvang
Pedagogisch kader -> 5 delen / hoofdstukken
 • Pedagogisch kader kindcentra voor 0-4 jaar
 • Pedagogisch kader kindcentra voor 4-13 jaar 
 • Pedagogisch kader gastouderopvang
 • Samen verschillend: diversiteit in kindercentra 0-13 jaar
 • Lerenderwijs: samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Slide 12 - Slide

Beroepscode (niet verplicht)
Code: soort van afspraak.
Hoe gaan we om met bepaalde ethische kwesties en normen.
Algemeen geaccepteerde gedragsregels over de omgang met cliënten (ouders en kinderen) collega’s en andere belanghebbenden.
Het is een manier om kwaliteit te garanderen en te bewaken. Gezamenlijke, eenduidige richtlijnen.


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Vier ogen principe

Sinds juli 2013: niet meer alleen op de groep. Er is altijd een extra iemand die mee kan kijken. Waarom is die regel er denk je ? 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Basis en plusfuncties

Basis:
 • Opvang
 • Opvoeden
 • Spelen
 • Ontmoeten
 • Ontwikkelen

Slide 17 - Slide

Basis en plusfuncties
Plus:
 • Opvoedondersteuning dmv thema avonden over tekenen, zindelijkheid, voeding
 • VVE Programma’s

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Opvoeden in gezin en kinderopvang
verschillen
emotionele band/hechting
verschil organisatie: formeel / informeel
verschil in omgeving
verschil in aantal kinderen

Slide 20 - Slide

bij opdracht 1.04 verschil gastouder en kinderopvang
film fragment

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

bij opdracht 1.05
filmfragmet

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

zelf ad slag
Trek een briefje.
Bestudeer uit je boek. (10 min)
Leg uit aan de klas. (2 min per student) 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video