Module 1 - les 1 De psychologie van de ontwikkeling (ontwikkelingsfase en taken)

Module 1:
Mijn identiteit
Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
1 / 35
next
Slide 1: Slide
module 1MBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Module 1:
Mijn identiteit
Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B

Slide 1 - Slide

Vista groen: 0R 79G 89B
Vista oranje: 229R 106G 84B
Leeropbrengst module:

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Deel 1:  Terugkijkend op mijn ontwikkeling
Les 1: De psychologie van de ontwikkeling 
Les 2: Ontwikkelingsaspecten
Les 3: Prenatale ontwikkeling en geboorte
Les 4: Ontwikkeling van de baby 
Les 5: Ontwikkeling van de peuter 
Les 6: Ontwikkeling van de kleuter
Les 7: Factoren die de ontwikkeling bepalen 
Les 8: Voorwaarden voor ontwikkeling

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Workshop 1:
De psychologie van de ontwikkeling 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Doelen

Aan het eind van de les:
 • weet je wat er in de ontwikkelingspsychologie gebeurt;
 • kun je het begrip ontwikkeling uitleggen;
 • weet je wat ontwikkelingsfasen zijn;

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Begrippen
ontwikkelen, ontwikkelingsaspecten, ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsbehoeften, ontwikkelingsfasen, groeien, rijping, gevoelige periode, interne factoren, externe factoren, zelfbepaling, stimuleren

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Theoretische bronnen:
Ontwikkeling en activiteiten PW.
Thema 1 Inleiding ontwikkeling en activiteiten, paragraaf 1 t/m 1.6.
Thema 2 ontwikkeling van baby’s en peuters, paragraaf 4, 5 & 7.
Thema 3 ontwikkeling van de kleuter paragraaf 9.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
Theorie: 
inleiding ontwikkelingspsychologie
kennismaken met de ontwikkelingsfasen en taken
Maken: 
een tijdlijn waarin die ontwikkelingsfasen terugkomen, gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsaspecten en life events.
Je schrijft beschrijft per ontwikkelingsfase, life events op.
Daarnaast werk je de begrippen uit deze les uit op een manier die bij jou past. Denk aan een mindmap, begrippenlijst, tekening, etc,

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al van ontwikkelingspsychologie?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Inleiding
Als OA-er houd je je veel bezig met het bedenken, organiseren en begeleiden van activiteiten. Dat doe je met een reden; je stimuleert er de ontwikkeling van kinderen en jongeren mee. Er zijn verschillende soorten activiteiten, met verschillende doelen. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling verloopt.

Kinderen verschillen van elkaar (volwassenen ook), geen mens is hetzelfde, toch zijn er overeenkomsten. Zeker bij dezelfde leeftijd of omstandigheden. Daar gaan we het vandaag over hebben.
Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Korte geschiedenis
Vanaf de 17e eeuw zijn de ideeën over opvoeding en ontwikkeling van kinderen in hoog tempo veranderd.
In eerste instantie waren er 2 grote richtingen:


onbeschreven blad
mini-volwassenen
leren door straffen en belonen
ontwikkeling gaat vanzelf bij goed eten en gezode omgeving

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Belangrijke ontwikkelingspsychologen:
Jean Piaget (1896-1980) - verdiept zich als eerste in verstandelijke ontwikkeling en ontdekt dat kinderen pas op een bepaalde leeftijd er aan toe zijn een bepaald iets te leren.

Erik Erikson (1902-1994) - beschreef de verschillende stadia in de psychosociale ontwikkeling en het conflict dat hierin centraal staat.

Rita Kohnstamm (1937) - heeft veel belangrijke boeken over ontwikkelingspsychologie bij kinderen en jongeren geschreven

Gerontopsychologie: de wetenschap die de ouder wordende mens bestudeert.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingspsychologie, wat is dat?
Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.
Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.
ontwikkelen = verandering
vooruitgang/verbetering                   krimp/achteruitgang/afbraak

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Welke processen zijn er?
1. groeiprocessen (wel invloed op)
De lichamelijke groei als gevolg van celdeling
2. leerprocessen (wel invloed op)
het verwerven van theoretische, praktische en sociaal-emotionele kennis en vaardigheden
3. rijpingsprocessen (geen invloed op: je kunt het niet versnellen, maar wel de juiste voorwaarden scheppen)
'het ergens aan toe zijn', je bent er aan toe om iets wel of niet te leren

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hoe kun je (negatieve of positieve) invloed hebben op het groeiproces?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Korte tussenevaluatie lesdoelen
Aan het eind van de les:

 • weet je wat er in de ontwikkelingspsychologie gebeurt;
 • kun je het begrip ontwikkeling uitleggen;

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 17 - Video

This item has no instructions

00:23
Aan welke ontwikkelingsfasen denk jij?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

In welke ontwikkelingsfase zit ik?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

baby
A
0 - 12 maanden
B
0 - 15 maanden
C
0 - 18 maanden
D
0 - 10 maanden

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

kleuters
A
2 - 4 jaar
B
4 - 8 jaar
C
3 - 6 jaar
D
4 - 6 jaar

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

prenatale fase
A
35 weken
B
40 weken

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

schoolkind
A
4 - 11 jaar
B
7 - 12 jaar
C
5 - 11 jaar
D
4 - 12 jaar

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Ontwikkelingstaken
Een stap die ieder kind in zijn ontwikkeling moet nemen om een stap verder te komen in die ontwikkeling.
Die  taken borduren op elkaar voort.
Door taken aan te bieden die hij nét nog niet kan, help je een kind een stap verder te komen in zijn ontwikkeling.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Korte tussenevaluatie lesdoelen
Aan het eind van de les:

 • weet je wat er in de ontwikkelingspsychologie gebeurt;
 • kun je het begrip ontwikkeling uitleggen;
 • weet je wat ontwikkelingsfasen zijn;

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Maak een tijdlijn van de levensloop van jezelf en je toekomstige ik
Beschrijf per ontwikkelingsfase + gebied wat voor jou van toepassing is (gebruik van theorie)
In de volgende les bespreken we de ontwikkelingsaspecten, die voeg je dan ook toe.
Beschrijf per ontwikkelingsfase/gebied/aspect life events. Je kijkt daarna of deze life events passend zijn binnen een bepaalde ontwikkelingsfase en wat de gevolgen daarvan (mogelijk) zijn geweest. Denk ook aan de fases die nog moeten komen.
Hoe: creatief! (foto's, quotes, tekeningen, verhalen, etc.).

Doel; de theorie uit het boek koppelen aan jouw eigen praktijk.Slide 27 - Slide

This item has no instructions

De opdracht uitwerken:

In de lessen die nog komen, krijg je steeds iets meer informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen. Je gaat jouw eigen tijdlijn steeds een stuk verder invullen en aanvullen. Hiervoor ga je mensen 'interviewen'. 

Interview je ouders/ verzorgers, bevraag ze naar de verschillen de ontwikkelingsfases.
Stel vragen over de volgende fasen. Denk aan verschillende soorten vragen (open, gesloten, doorvragen) die je kunt stellen. Na elke les kun je weer een stuk van je interview voorbereiden en je tijdlijn aanvullen.
 • zwangerschap
 • geboorte
 • baby/dreumes
 • peuter
 • kleuter (eerste schooldag) 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Let op, in de komende lessen krijg je informatie over ontwiklkelingsaspecten en hier voor elke fase (zwangerschap, baby, peuter, kleuter) nog meer specifieke informatie over, die je weer moet toevoegen, dus denk goed na over de lay-out van je tijdlijn.
Je kunt bijvoorbeeld een tijdlijn maken met de hoofdfasen en dan steeds inzoomen op een stukje van de tijdlijn. Zo krijg je dus één tijdlijn van 0 tot je dood. En dan zoom je in elke les in op eens stukje van die tijdlijn.Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie lesdoelen
Aan het eind van de les:

 • weet je wat er in de ontwikkelingspsychologie gebeurt;
 • kun je het begrip ontwikkeling uitleggen;
 • weet je wat ontwikkelingsfasen zijn;

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Ik weet wat ontwikkelingspsychologie inhoudt
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

This item has no instructions

Ik weet welke ontwikkelingsfasen er zijn.
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

This item has no instructions

Her heb ik nog vragen over / hulp bij nodig / wil ik nog meer over te weten komen:

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Evaluatie lesdoelen
Lesdoel:
Waarde van doel voor module:

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting en vooruitblik
Volgende les/workshop:  ontwikkelingsaspecten
Huiswerk: lezen theorie.....
Bedanken voor jullie inzet

Slide 35 - Slide

This item has no instructions