Ruslan 1 urok 5

1 / 26
next
Slide 1: Interactive video with 3 slides
RussischMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and 1 video.

Items in this lesson

3

Slide 1 - Video

Bekijk de eerste 8 minuten van het filmpje om de drie vragen te kunnen beantwoorden!
01:23
1. Hoe heet het jongetje?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

08:04
2. Wat mag/kan volgens мо́жно?
(4 dingen)

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

08:08
3. Wat mag/kan niet op het balkon volgens нельзя́?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

В но́мере ... телефо́н
A
есть
B
заказа́л
C
смо́трит
D
откры́т

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Ива́н ... в гости́нице
A
есть
B
откры́т
C
был
D
смо́трите

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Рестора́н ... с ча́са
A
заказа́л
B
был
C
закры́та
D
откры́т

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Телефо́н в но́мере не ...
A
закры́та
B
рабо́тает
C
заказа́л
D
откры́т

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Администра́тор ... на бага́ж
A
был
B
смо́трит
C
смо́трите
D
рабо́тает

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Я вас ... в рестора́н
A
есть
B
бы́л
C
приглаша́ю
D
заказа́л

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Ива́н ... чай
A
час
B
бы́л
C
гости́нице
D
заказа́л

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

я + смотре́ть =
A
я смотру́
B
я смотрю́
C
я смо́траю
D
я смотре́ю

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

вы + говори́ть=
A
вы говоря́те
B
вы говоря́т
C
вы гово́рете
D
вы говори́те

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

он + смотре́ть =
A
он смо́трит
B
он смо́трает
C
он смотре́т
D
он смо́трят

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

они́ + слы́шать =
A
они́ слы́шат
B
они́ слы́шите
C
они́ слы́шут
D
они́ слы́шяте

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

ты + ви́деть =
A
ты ви́дим
B
ты ви́дишь
C
ты ви́дешь
D
ты ви́дите

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

op zondag
A
в воскресе́нье
B
во вто́рник
C
в суббо́ту
D
в сре́ду

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

vrijdag
A
четве́рг
B
понеде́льник
C
воскресе́нье
D
пя́тница

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

op dinsdag
A
в сре́ду
B
во вто́рник
C
в понеде́льник
D
в четве́рг

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

donderdag
A
вто́рник
B
четве́рг
C
понеде́льник
D
суббо́та

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

op maandag
A
во вто́рник
B
в сре́ду
C
в понеде́льник
D
в воскресе́нье

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

стадио́н ...
A
закры́та
B
закры́то
C
закры́т
D
закры́ты

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

столо́вая (kantine) ...
A
закры́то
B
закры́т
C
закры́та
D
закры́ты

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

пиццери́я ...
A
закры́та
B
закры́то
C
закры́т
D
закры́ты

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Макдо́нальдс ...
A
закры́то
B
закры́т
C
закры́та
D
закры́ты

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

рестора́н ...
A
закры́т
B
закры́та
C
закры́то
D
закры́ты

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions