Renaissance

Vandaag
 • Renaissance
 • Boekdrukkunst
 • Opkomst wetenschap 
 • Kenmerkende aspecten (!)
1 / 48
next
Slide 1: Slide
HistorySecondary Education

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vandaag
 • Renaissance
 • Boekdrukkunst
 • Opkomst wetenschap 
 • Kenmerkende aspecten (!)

Slide 1 - Slide

Vat in maximaal 4 zinnen samen wat het belangrijkst was aan de Renaissance

Slide 2 - Open question

Kijken
Bekijk het volgende filmpje, probeer gewoon te luisteren naar wat hij allemaal verteld.

Na het filmpje kan je je samenvatting nog een beetje aanpassen :)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Renaissance
Renaissance is het Franse woord voor "wedergeboorte".
Het is de periode direct ná de middeleeuwen en de naam slaat op de hernieuwde interesse in de Grieks-Romeinse cultuur.

Slide 5 - Slide

Welke tijdsperiode waren de middeleeuwen?
A
2.5 miljoen jaar geleden
B
3000 v.Chr. - 500 n.Chr.
C
500 N.Chr.-1500 N.Chr
D
1500-1600 N.Chr.

Slide 6 - Quiz

Welke tijdsperiode waren de Grieken en Romeinen?
A
2.5 miljoen jaar geleden
B
3000 v.Chr. - 500 n.Chr.
C
500 N.Chr.-1500 N.Chr
D
1500-1600 N.Chr.

Slide 7 - Quiz

Welke tijdsperiode was de Renaissance?
A
2.5 miljoen jaar geleden
B
3000 v.Chr. - 500 n.Chr.
C
500 N.Chr.-1500 N.Chr
D
1500-1600 N.Chr.

Slide 8 - Quiz

Wat is een andere naam voor het tijdsvak van de Grieken en Romeinen?
A
Prehistorie
B
Late Middeleeuwen
C
Tijd van de Ontdekkers en Hervormers
D
Klassieke Oudheid

Slide 9 - Quiz

4 grote veranderingen
Rond 1500 zien wij de economie van Europa gigantisch stijgen. Wanneer wij een positieve economie zien in volken zien wij een stijging in dingen zoals Kunst, Literatuur en verschillende wetenschappen.
Dat komt omdat mensen niet meer alleen maar aan het werk zijn om te overleven; maar tijd hebben om zichzelf te verbeteren.

Slide 10 - Slide

4 grote veranderingen
In de Renaissance zien we ook 4 grote veranderingen in de:
 • Kunst
 • Literatuur
 • Wetenschap
 • Religie

Slide 11 - Slide

Verandering Kunst
De kunst van de middeleeuwen was alléén voor de religie.
Alleen Christelijke en kerkelijke taferelen mochten geschilderd worden, bijbels werden versierd door de monniken en standbeelden werden gemaakt voor in de kerk van belangrijke Christelijke figuren.

Slide 12 - Slide

Verandering Kunst
De kennis en kunde van het menselijk lichaam die de Grieken en Romeinen kenden vergeet iedereen langzaam en zo zien we dat de anatomie van de mens niet meer klopt en perspectieven zijn niet meer correct 

Slide 13 - Slide

Middeleeuwse kunst:   
Geen perspectief (2D)
Anatomie niet goed kloppend
 

Slide 14 - Slide

Renaissance:
 1.  Veel perspectief
 2.  Grote beheersing van anatomie
 3. Niet enkel christelijke beelden

Slide 15 - Slide

Voorbeelden anatomie
Voorbeelden anatomie Renaissance

Slide 16 - Slide

Renaissance voorbeeld perspectief

Slide 17 - Slide

Er kwamen meer niet christelijke kunst!

Slide 18 - Slide

Literatuur
In 1445 werd door Gutenberg de Boekdrukkunst uitgevonden. In plaats van honderden monniken die boeken met de hand moesten kopiëren konden we nu per persoon honderden boeken drukken in minder dan de helft van de tijd!

Dit betekende dat kennis veel sneller kon worden uitgewisseld!

Slide 19 - Slide

Literatuur
De uitvinding van de boekdrukkunst was net zo belangrijk voor de renaissance mensen als het internet voor ons is!


Slide 20 - Slide

Monniken werk!


Het kopiëren van één bijbel kostte een ervaren monnik meer dan 100 dagen!

Slide 21 - Slide

Renaissance boekdrukkunst!

Slide 22 - Slide

Literatuur
Niet alleen was de boekddrukkunst sneller, het was ook goedkoper!
Dat betekende dat normale mensen óók boeken konden kopen!
Daarom werden de boeken ook steeds meer in normale taal geschreven en niet in het Latijn zoals de bijbels van de monniken.

Slide 23 - Slide

Literatuur
Dus...:
 1. 1445 Gutenberg -> boekdrukkunst
 2. Sneller dan de monniken dus meer boeken
 3. Goedkoper dus meer mensen konden het kopen
 4. Normale taal
=
Snellere, effectievere uitwisseling van allerlei kennis!

Slide 24 - Slide

Wetenschap
In de wetenschap ontstonden er GIGANTISCH VEEL ONTWIKKELINGEN!
We gaan niet alle wetenschappen langs lopen want dat is te veel maar wel:
 • Geneeskunde
 • Astronomie
 • Bouwkunst

Slide 25 - Slide

Geneeskunde
De kerk verbood lange tijd het onderzoeken van het menselijk lichaam, zoals bijvoorbeeld door autopsie.
Autopsie is het opensnijden van een overleden persoon om de structuren, organen en andere dingen ín het lichaam te bekijken.

Omdat dit verboden was wisten wij totaal niet hoe het menselijk lichaam eruit zag...
Als we dat niet weten, kunnen we het ook niet behandelen.

Slide 26 - Slide

Middeleeuwse geneeskunde kennis

Slide 27 - Slide

Autopsies
De kerk begon al macht te verliezen tijdens deze tijd en kunstenaars én dokters wilde meer kennis krijgen over het menselijk lichaam.
De Pest epidemie drukte de dokters het feit op de neus dat zij eigenlijk nog helemaal niks wisten....
Ze gingen de oude werken van de Grieken en Romeinen bestuderen, oude kennis ophalen én...

Slide 28 - Slide

Autopsies
Ze begonnen hun eigen autopsies te doen. 
Tegen de wil van de kerk in....

Slide 29 - Slide

Renaissance Geneeskunde

Slide 30 - Slide

Dus
Wilden meer kennis over menselijk lichaam door (onder andere) de Pest epidemie.
Bestudeerde oude werken uit de Klassieke oudheid
Bestudeerde de anatomie van mensen

Slide 31 - Slide

Astronomie
Astronomie is de wetenschap van het bestuderen van het heelal. 
Vroeger werden daar ook bepaalde geloven aan gehangen; zoals dat de stand van de planeten mensen hun gedrag en emoties konden beïnvloeden.
Maar ook onze tijden, dagen en maanden zijn er aan ontleed.

Slide 32 - Slide

Astronomie
Volgens de kerk was de aarde plat en draaide alle planeten en de zon om de aarde heen .
De Grieken waren er al achter dat de aarde rond was maar die kennis was verloren.
Galileo Galilei kwam er achter dat de aarde en de andere planeten juist om de zon heen draaiden! Een ontdekking waarvoor hij werd vastgezet en vervolgt...

Slide 33 - Slide

Middeleeuwse Astronomie
Aarde in het midden
Galileo's kaart met de zon in het midden!

Slide 34 - Slide

Bouwkunst
Ook in de bouwkunst zien we dat de mensen gaan kijken naar de oudheid! We zien het terugkeren van bogen en zuilen!

De grote koepels zijn vaak nog steeds zichtbaar


Slide 35 - Slide

Vroege middeleeuwse bouwkunst

Slide 36 - Slide

Renaissance bouwkunst

Slide 37 - Slide

Religie
Ook in het geloof zagen we veranderingen. Dit had te maken met het opdoen van nieuwe kennis van de Oudheid, maar óók met het ontmoeten van nieuwe culturen zoals Columbus die (uiteindelijk) het continent van Amerika ontdekte.

Slide 38 - Slide

Religie
Door al die nieuwe kennis had de kerk niet meer de alleen macht.
Behalve dat, de kerk zijn beloftes over dat een Christen zijn een garantie geeft voor een goed en gezond leven bleek ook niet altijd waar.

Mensen begonnen meer naar het leven te kijken in plaats van naar de dood.

Hier komt de spreuk Carpe Diem! (pluk de dag!) vandaan. Leef een goed leven, zodat je zonder spijt kan sterven.

Slide 39 - Slide

Inheemse Amerikaanse bevolkingen
In Amerika, en ook in bijvoorbeeld Scandinavië, wonen wat wij "inheemse bevolkingen" noemen. 
Dat zijn de volkeren die vóór een immigratie er al woonden.
De inheemse bevolkingen in de Amerika's worden ook wel "indianen" genoemd omdat Columbus een fout maakte en dacht dat hij in India was geland.
Hij wist niet dat het continent Amerika bestond!

Slide 40 - Slide

Columbus's routes

Slide 41 - Slide

Columbus's ideeën

Slide 42 - Slide

Azteken
De Azteken waren een vrij geavanceerde cultuur, met gigantische steden, prachtige kunsten , hun eigen religie en hun eigen economische systeem.
De Spanjaarden van Columbus vonden echter dat de Azteken een "barbaars" volk waren omdat zij de gebruiken niet kenden....

Slide 43 - Slide

Azteken
Dankzij het landen van de Spanjaarden zijn bijna 95% van de inheemse volken overleden door ziektes die de Europeanen droegen waar de Amerikaanse volken geen weerstand tegen hadden.

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Europees wereldbeeld
De Europeanen dachten dat de inheemse bevolkingen als jager-verzamelaars leefden en gigantische on-ontwikkeld waren.
Het tegendeel was echter waar.
Niettemin zorgde dit voor een ander wereldbeeld: Namelijk dat Europa "beter" was dan de rest.

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide