2kgt - theme 4 - Ready, set, go!

Theme 4 - Ready, set, go!
Doelen:
- vragen/vertellen over wat net is gebeurd
- vragen/vertellen over toekomstplannen
- woordenschat vergroten over sport
- grammar: voltooide tijd en toekomende 
    tijd
1 / 40
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 300 min

Items in this lesson

Theme 4 - Ready, set, go!
Doelen:
- vragen/vertellen over wat net is gebeurd
- vragen/vertellen over toekomstplannen
- woordenschat vergroten over sport
- grammar: voltooide tijd en toekomende 
    tijd

Slide 1 - Slide


Wordweb: welke Engelse woorden ken je al die met sport of competitie te maken hebben? Voer alleen Engelse woorden in!

Slide 2 - Slide

sports

Slide 3 - Mind map

We gaan de woordjes van A bespreken:

TB blz. 63

Slide 4 - Slide

A
accident
action
bet
break
careless
dare
demonstration
fault
fetch
fractured
environment
injury
hardly
fool
insurance
dwaas
blessure
roekeloos
breken
schuld
ophalen
omgeving
ongeluk
verzekering
weddenschap
uitdagen
gebroken
demonstratie
nauwelijks
daad

Slide 5 - Drag question

A
owe
pale
refuse
risk
scream
ruined
responsible
show
solve
trick
swollen
urban
talented
reception
getalenteerd
schreeuwen
risico
laten zien
oplossen
opgezwollen
schuldig zijn
receptie
weigeren
helemaal kapot
truc
verantwoordelijk
stedelijk
bleek

Slide 6 - Drag question

B
banner
cheer
compete
cup
contestant
defeat
crowd
defender
fetch
serve
opponent
prize
score
referee
medal
scheidsrechter
prijs
deelnemer
beker
verdediger
ophalen
tegenstander
spandoek
medaille
strijden
verslaan
opslaan
menigte
scoren
juichen

Slide 7 - Drag question

Ik heb gezien
A
I has seen
B
I have seen
C
I has seed
D
I have seed

Slide 8 - Quiz

zij hebben gewerkt
A
they have worked
B
they have workt
C
she has worked
D
she has workt

Slide 9 - Quiz

de hond heeft gerend
A
the dog has runned
B
the dog has run
C
the dog have runned
D
the dog have run

Slide 10 - Quiz

Maak een goed volt. tijd van:
my parents / listen
A
my parents have listed
B
my parents has listed
C
my parents have listened
D
my parents has listened

Slide 11 - Quiz

my friend / give
A
my friend has gived
B
my friend has given
C
my friend have gived
D
my friend have given

Slide 12 - Quiz

the train / stop
A
the train has stoped
B
the train have stoped
C
the train has stopped
D
the train have stopped

Slide 13 - Quiz

Maak een goed voltooide tijd van:
I - work
timer
0:30

Slide 14 - Open question

Peter - try

Slide 15 - Open question

Chelsea - lose

Slide 16 - Open question

Spring - come

Slide 17 - Open question

you - do (vraag)
timer
0:30

Slide 18 - Open question

Jack - see (ontkennend)
timer
0:30

Slide 19 - Open question

G
addict
hooked on
confess
contest
mad
hold the line
congratulate
magazine
often
waste
skip
thrill
earphones
daily
dagelijks
opwinding
gek
wedstrijd
tijdschrift
vaak
overslaan
verslaafde
toegeven
aan de lijn blijven
verspilling
feliciteren
koptelefoon
verslaafd aan

Slide 20 - Drag question

Please                       , I'll see if he is in.
I'm not                late for school.
It's a pity I came second in the                  .
I want to                   that I broke the window.
This movie is about a heroin                .
Can't we             dinner? I'm not hungry.
Some kids think school is a                  of time.
Bungee jumping is a real                 .
hold the line
often
confess
waste
skip
magazine
contest
thrill
addict

Slide 21 - Drag question

?
Stone 10
what
are
you
going
to
do
tonight

Slide 22 - Drag question

?
are
you
going
to see
that
basketball
game

Slide 23 - Drag question

Let op: je houdt er één over!
Casey
is
going to
stay
in touch
with
them
are

Slide 24 - Drag question

the
Dutch
football team
will
win
the cup
this year

Slide 25 - Drag question

I'm
sure
that
I
will
pass
my exams

Slide 26 - Drag question

my dad
thinks
that
we
won't
win
this match

Slide 27 - Drag question

H
annual
autumn
drag
dirt
besides
rotten
car boot
head start
judge
panel
muddy
owner
ready
disgusting
walgelijk
eigenaar
naast
vuil
voorsprong
beoordelen
modderig
jaarlijks
sleuren
verrot
jury
kofferbak
klaar
herfst

Slide 28 - Drag question

H2+I
sneak up on
soon
wrap
tea bag
stand
stay in touch
indoors
lose
rerun
occupied
outdoors
semi-final
trophy
trofee
buiten
staan
theezakje
binnen
verliezen
bezet
besluipen
wikkelen
herhaling
contact houden
halve finale
binnenkort

Slide 29 - Drag question

build - .... - built - bouwen
A
build
B
built
C
building
D
builded

Slide 30 - Quiz

dig- dug - .... - graven
A
digged
B
dig
C
digging
D
dug

Slide 31 - Quiz

.... - found - found - vinden
A
find
B
found
C
finding
D
finded

Slide 32 - Quiz

get - got - .... - krijgen, worden
A
get
B
gotten
C
got
D
getted

Slide 33 - Quiz

hear - .... - .... - horen
A
hear, hear
B
hurt, hurt
C
heard, heard
D
hear, heard

Slide 34 - Quiz

leave - left - left - ....
A
leven
B
links
C
leren
D
verlaten

Slide 35 - Quiz

make- .... - ....- maken
A
made, made
B
mate, mate
C
maked, maked
D
meet, meet

Slide 36 - Quiz

CD
bring up
crew
disastrous
busy
health
employer
educate
permission
pitch
gym
runway
reach
equipment
sign
employee
uitrusting
gezondheid
druk
toestemming
veld
landingsbaan
opvoeden
ondertekenen
rampzalig
werkgever
sportschool
opleiden
bereiken
bemanning
werknemer

Slide 37 - Drag question

achieve
buzz
dive
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
achieve
bereiken
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
kick
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
duiken
Tekst
Tekst

Slide 38 - Drag question

Which singer do you                ?
I am                my new school already.
He had the                 to rescue the dog.
What do you want to                 in life?
I didn't                   him after 10 years.
I need a                to hang up the painting.
They                my name in this book.
I had to                to avoid the ball.
admire
used to
achieve
mention
wire
relative
courage
duck
recognise

Slide 39 - Drag question

1
2
3
4
5
6
7

we
think
great
because she
she's
raised money
for charity

Slide 40 - Drag question