5.4 De wedloop om Afrika

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel = Hoe verliep de de wedloop om Afrika?

Maar eerst even een herhaling van  par 5.3 
(schrijf de antwoorden in je schrift)
1 / 24
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel = Hoe verliep de de wedloop om Afrika?

Maar eerst even een herhaling van  par 5.3 
(schrijf de antwoorden in je schrift)

Slide 1 - Slide

Samenvatting 5.3 De oorzaken van het modern imperialisme
Vanaf de 15de eeuw werden er in Afrika en Azie vooral......gebouwd door de Europeanen. Dit veranderde in.....omdat Europeanen streefde naar een groot imperium, wordt er ook gesproken over....De grondstoffen uit de kolonien werden gebruikt voor de Europese industrie en de kolonies waren een ideaal.....De industrialisatie zorgde ook voor een .......voorsprong voor Europa. Een imperium zorgde tevens voor...., voor de verspreiding van......en sloot aan bij het .......denken van de Europeanen.Een van de grootste kolonien was.....olv keizerin Victoria. Mbv......werd dit immense land door de Britten bestuurd.

Slide 2 - Slide

ANTWOORDEN=SV 5.3 De oorzaken van het modern imperialisme
Handelsposten, de 19de eeuw, modern imperialisme, afzetmarkt, technologische,
Status en macht, Christendom, superioriteitsdenken,  
Brits-Indie, inlandse vorsten en plaatselijke bestuurders.

Slide 3 - Slide

5.4 De wedloop om Afrika
Lesdoel = Hoe verliep de de wedloop om Afrika?

Slide 4 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je herkennen en uitleggen wat er werd afgesproken op de Conferentie van Berlijn en hoe Afrika uiteindelijk werd verdeeld. 

Slide 5 - Slide

Hoe zag Afrika eruit voor de Europeanen er kwamen?

Slide 6 - Slide

De eerste contacten
 • Voor de tijd van het modern imperialisme handelden de Europeanen vooral in slaven en goud in Afrika
 • Rond 1800 werden er expedities naar Afrika gehouden (zie intro), missionarissen en zendelingen probeerden daar het christelijke geloof te verspreiden.
 • Na 1880 verandert er veel voor Afrika....

Slide 7 - Slide

1884/1885: 
De Conferentie van Berlijn

Slide 8 - Slide

Afrika
 • Na uitbreiding Aziatische kolonies is Afrika het laatste "terra incognita" (=onbekend gebied)
 • Conferentie van Berlijn (1884): Europese landen spreken over verdeling Afrika
 • Initiatiefnemer: Duitse kanselier Bismarck 
 • Officiële doel: oorlog voorkomen, maar in werkelijkheid ontstaat er een machtsstrijd tussen Frankrijk en Engeland over de verdeling van Afrika...

Slide 9 - Slide

Modern imperialisme in Afrika

Slide 10 - Slide

Gevolgen van het imperialisme in Afrika


 • Rond 1900: veertig landen in Afrika, slechts vier werden door Afrikanen bestuurd: willekeurig getrokken grenzen hielden geen rekening met (verhoudingen tussen) stammen (nu nog merkbaar) 

Slide 11 - Slide

Gevolgen voor Afrika


 • Missie en Zending: gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving"
 • Afrika leverde goedkoop grondstoffen en werd gebruikt als afzetmarkt. De Afrikaanse economie werd ondergeschikt aan de Europese.

Slide 12 - Slide

Willekeurig getrokken grenzen.

Slide 13 - Slide

Gedwongen bekeringen en het brengen van "beschaving", hieruit bleek dat er sprake was van rascisme en discriminatie

Slide 14 - Slide

Aan het werk....

 • Leer en maak par 5.4
 • Maak een sv etc
timer
10:00

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Hoe zagen de eerste contacten tussen Afrika en Europa er uit?
A
Er werden Afrikaanse landen bestuurd door Europeanen
B
Zendelingen bekeerden met succes veel Afrikanen
C
Europeanen haalden mn goud en slaven uit Afrika
D
Er werden expedities gehouden

Slide 17 - Quiz


Over welke gebeurtenis gaat deze prent?
A
Conferentie van Berlijn
B
Conferentie van München
C
Conferentie van Potsdam
D
Het congres van Wenen

Slide 18 - Quiz

Wanneer vond de Conferentie van Berlijn plaats?
A
1820-1823
B
1900
C
1884-1885
D
1881

Slide 19 - Quiz

Tijdens de conferentie van Berlijn werd
A
Afrika verdeeld onder West-Europese landen
B
De alliantiepolitiek van Bismarck bedacht
C
Het Duitse keizerrijk uitgeroepen
D
Het modern imperialisme gestart

Slide 20 - Quiz

Wat was het hoofddoel van de conferentie van Berlijn?
A
koloniale macht terugdringen zonder oorlog
B
minder Franse koloniën
C
vrede bewaren in europa
D
Duitsland wilde meer koloniën

Slide 21 - Quiz

Nationalisme is:
A
Een eigen staat voor je land willen.
B
Een grote liefde hebben voor je eigen volk.
C
Een leger hebben om je eigen volk te verdedigen.
D
Niet zwakker willen zijn dan andere volken.

Slide 22 - Quiz

Modern imperialisme is:
A
Europese landen veroverden grote delen van Azië en Afrika
B
Europese landen veroverden Noord-Amerika
C
Europese landen ontdekten Zuid-Amerika
D
Europese landen verklaarden de oorlog aan Frankrijk

Slide 23 - Quiz

Laatste vraag....Wat hoort niet bij superioriteistdenken?
A
Het gevoel dat je meer waard bent dan de ander
B
De Europese beschaving is beter dan andere beschavingen
C
De Europeanen waren onder de indruk van de Afrikaanse cultuur
D
De Aziaten moesten de Europese leiders gehoorzamen

Slide 24 - Quiz