BGER 2 week 15

BGER ONLINE
Wat is het?
Waarom is het?
Voor Wie is het?
Waar doen we het?
Welk boek gebruiken we?
1 / 21
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BGER ONLINE
Wat is het?
Waarom is het?
Voor Wie is het?
Waar doen we het?
Welk boek gebruiken we?

Slide 1 - Slide

Uitleg BGER ONLINE 1/2
Elke week hebben jullie een half uurtje BGER online. Daarin gaan we in vogelvlucht door alle beroepsvakken met tekst, beeld en natuurlijk veel vragen.

Slide 2 - Slide

Uitleg BGER ONLINE 2/2
Het doel van deze les is jullie goed voorbereiden op de vaardigheden, de stage en de toetsen.

Slide 3 - Slide

Welk vak hoort niet bij beroepsgericht?
A
OSRA
B
OWHV
C
OPZADL
D
OKSDL

Slide 4 - Quiz

Welk boek (licentie) gebruiken we het meest bij beroepsgericht?
A
B
C
D

Slide 5 - Quiz

Bij het begin......
Jij wordt opgeleid tot helpende zorg en welzijn. Dat betekent dat er veel van je wordt verwacht. Je hebt allerlei taken. Je kunt in heel veel organisaties aan de slag. Je ondersteunt in die organisaties cliënten en hun naastbetrokkenen.

Slide 6 - Slide

Bij het begin......
Je belangrijkste werkzaamheden zijn huishoudelijke werkzaamheden, persoonlijke zorg en ondersteunen bij activiteiten. Daarnaast is het stimuleren van zelfredzaamheid belangrijk. Dit betekent dat de cliënt zoveel mogelijk dingen zelf doet. Als helpende werk je methodisch, volgens een stappenplan. Je cliënten zijn baby’s tot ouderen. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bij het begin......
Zowel in de gezondheidszorg als in de welzijnssector kom je veel verschillende organisaties tegen.  Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de plek waar je hulp biedt. Als je dan ook kijkt naar de langdurigheid van het verblijf voor de cliënt, onderscheid je drie soorten: intramurale hulp; extramurale hulp;
semimurale hulp.

Slide 9 - Slide

Intramurale hulp
Extramurale hulp
semimurale hulp
Hierbij gaat de cliënt overdag naar een organisatie, maar hij woont thuis. 
Als een cliënt langer dan 24 uur verblijft in een organisatie,
Als een cliënt ondersteuning en hulp krijgt buiten een organisatie. Je spreekt ook wel van ambulante hulp. 

Slide 10 - Drag question

Wat doe je dan?
Wat een helpende doet is sterk afhankelijk van de situatie van de cliënt. Er kan zowel ondersteuning als begeleiding nodig zijn.

Begeleiding betekent de cliënt sterker maken op lichamelijk, verstandelijk en sociaal gebied. Denk maar aan activiteitenbegeleiding.Slide 11 - Slide

Wat doe je dan?
Ondersteuning is eigenlijk een ander woord voor hulp. Dit houdt in, ondersteunen bij:

 • het wonen en huishouden;
 • persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl);
 • sociale en recreatieve activiteiten;
 • zelfredzaamheid.Slide 12 - Slide

Geef een voorbeeld van begeleiding en ondersteuning

Slide 13 - Open question

Werken
Kenmerkend voor vraaggericht werken is dat je samen met de cliënt de hulp bepaalt. Jij houdt daarbij rekening met zijn wensen en behoeften. De cliënt moet dan wel duidelijk kunnen vertellen wat zijn wensen zijn. Van jou vraagt deze manier van werken een klantgerichte opstelling. Je verdiept je in de cliënt en zijn vraag (om zorg of hulp).

Slide 14 - Slide

Het zorgplan speelt een belangrijke rol bij jouw werk. In een zorgplan staat................

Slide 15 - Open question

Helpen
Bij persoonlijke zorg en adl ga je eerst na wat de afspraken in het zorgplan zijn. Op basis daarvan geef je ondersteuning. Daarbij is zelfredzaamheid erg belangrijk. Je laat de cliënt zoveel mogelijk zelf doen. Naastbetrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Ook zij kunnen helpen bij persoonlijke zorg. De vrijwillige zorg van familie, vrienden of buren heet mantelzorg.

Slide 16 - Slide

Verzorgende taken
Verzorgende taken van een helpende
 • Ondersteuning bieden bij de lichamelijke verzorging.
 • Stimuleren en helpen bij de voeding.
 • Ondersteunen bij de uitscheiding.
 • De cliënt helpen bij het verplaatsen.
 • De cliënt helpen bij het kiezen van de juiste kleding.
 • De cliënt helpen bij de juiste omgevingstemperatuur.
 • De cliënt helpen bij het kiezen van een goede zithouding.
 • De cliënt helpen bij de juiste lighouding.
 • De cliënt beschermen tegen doorliggen.
Slide 17 - Slide

Wat zijn verzorgende
taken?

Slide 18 - Mind map

Activiteiten
Ondersteunen bij activiteiten is een van de taken van een helpende. Het kan gaan om sociale activiteiten of om recreatieve activiteiten. Bij een recreatieve activiteit speelt de ontspanning een belangrijke rol. Je biedt een activiteit aan om de cliënt een leuke tijdsbesteding te geven. Denk aan schilderen bijvoorbeeld. Een sociale activiteit heeft tot doel om contact te maken met anderen. Denk aan groepsactiviteiten als scrabbelen of rolstoelhockey.

Slide 19 - Slide

Voeg foto's in van sociale of recreatieve activiteiten.

Slide 20 - Open question

Tot zover..

Volgend week gaan we verder met methodisch werken en de doelgroepen

Slide 21 - Slide