Herhaling methodisch werken

1 / 37
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Methodisch werken
 1.  is doelgericht (wat is het doel)
 2.  planmatig (werken volgens stappen)
 3.  procesmatig (moet je dingen bijsturen)
 4.  bewust (goed nadenken over wat je doet)

Slide 2 - Slide

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend                 met behoeften & wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Verschillende ordeningssystemen
 • De 4 domeinen van verantwoorde zorg (zorgleefplan)
 • De 11 gezondheidspatronen van Gordon
 • Het Omaha systeem
 • Het SAMPC /SFMPC

Slide 7 - Slide

4 domeinen van Verantwoorde zorg
(zorgleefplan)


 1. Woon- en leefsituatie
 2. Participatie (activiteiten en sociale contacten)
 3. Mentaal welbevinden en autonomie (eigen regie)
 4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid


Slide 8 - Slide

11 gezondheidspatronen van Gordon

 • De 11 gezondheidspatronen van Gordon omvatten alle aandachtsgebieden van een mens
 • Al deze 11 gezondheidspatronen hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

11 Gezondheidspatronen van Gordon
 1. Gezondheidsbeleving en instandhouding 
 2. Voeding en stofwisseling 
 3. Uitscheiding 
 4. Activiteiten 
 5. Slaap/rust 
 6. Waarneming en cognitie 
 7. Zelfbeleving 
 8. Rollen en relaties 
 9. Seksualiteit, voortplanting 
 10. Stress verwerking 
 11. Waarden en overtuiging 

Slide 11 - Slide

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 12 - Quiz

QUIZ
Onder welk patroon plaats je de gegevens?

Slide 13 - Slide

Mevrouw gebruikt een rollator om zich te verplaatsen
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteiten
C
Uitscheiding
D
Stressbeleving

Slide 14 - Quiz

Mevrouw weegt 66kg en is 1m 68 groot
A
Gezondheidsbeleving en instandhouding
B
Activiteiten
C
Zelfbeleving
D
Voeding en stofwisseling

Slide 15 - Quiz

Mevrouw heeft een dochter die haar helpt om eten te geven. (meerdere antwoorden zijn juist)
A
rollen en relatie
B
activiteiten
C
voeding en stofwisseling
D
slaap en rustpatroon

Slide 16 - Quiz

Opdracht
Weekopdracht: Gordon Gezondheidspatroon 6 (Cognitie en waarnemingspatroon)

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

PES
Ezelsbruggetje voor het formuleren van de PES: ​
P → de zorgvrager is niet meer in staat...​
E → als gevolg van...​
S → wat zich uit in / wat blijkt uit...​Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Formuleren zorgdoel

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Hoe maak je een planning?
 • Wie heb ik nodig
 • Wat ga ik doen
 • Waar ga ik het doen
 • Wanneer ga ik wat doen
 • Waarom doe ik het? /Doel.
 • Hoe ga ik het doen/stappen

Slide 27 - Slide

Verzamelen van gegevens
Zonder gegevens kun je niet rapporteren!

- Observeren: kijken, ruiken, voelen, horen...
- Vragen stellen en luisteren naar...
- Lichaamsfuncties meten;
- Andere disciplines of collega's raadplegen;
- Verpleegkundig dossier of overdracht.

Slide 28 - Slide

SOAP methode
S: subjectieve gegevens
O:objectieve gegevens
A: analyse van het probleem
P: planning

Slide 29 - Slide

SOAP methode
 • De SOAP-methode structureert het rapporteren. 
 • Beter overzicht 
 • biedt veel mogelijkheden om beter te observeren, 
 • biedt mogelijkheden om te analyseren
 • zorgt voor betere zorgplannen 

Slide 30 - Slide

SOAP methode

Slide 31 - Slide

SOAP methode
Objectief: 
De directe observatie van de situatie 
Het gedrag van de cliënt zoals de medewerker dit waarneemt.

Slide 32 - Slide

SOAP methode
Analyse: 
Een conclusie getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de medewerker heeft verzameld.

Slide 33 - Slide

SOAP methode
Plan: 
Wat de medewerker vervolgens gaat doen.

Slide 34 - Slide

Verschil SOEP/ SOAP
Bij extramuraal en een aantal disciplines wordt de SOEP- methode gebruikt, die overeenkomt met de SOAP-methode. Het verschil zit in de A van Analyse die bij de SOEP-methode de E van Evaluatie is.

Slide 35 - Slide

Objectief
Subjectief
timer
0:30
Bloeddruk
Waarnemingen
Weegschaal
Gemoedstoestand
Vooroordelen
Individuele gevoelens
Feiten
Mooi
Pijn
Urineproductie

Slide 36 - Drag question

Succes met leren

Slide 37 - Slide