2.4 Duurzame ontwikkeling (1)

2.3 Duurzame ontwikkeling

Hoofdstuk 2: Wonen en werken in één wereld
Woe 9 november 2021 
Juf Majait
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.3 Duurzame ontwikkeling

Hoofdstuk 2: Wonen en werken in één wereld
Woe 9 november 2021 
Juf Majait

Slide 1 - Slide

Duurzaam betekent onder meer 'geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast', 'het milieu zo min mogelijk belastend'. Kortom: 'relatief milieuvriendelijk', 'grondstofbesparend'
Programma
 • Introductie           (5 min)
 • Theorie                   (15 min)
 1. - Vervuiling
 2. - Uitputting
 3. - Aantasting
 4. - Ontbossing
 • Leerwerkboek     (15 min)
 • Afluiting.                (10 min)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan de leerling...
 1. Herkennen en uitleggen wat milieuproblemen zijn.
 2. De begrippen vervuiling, uitputting en aantasting uitleggen en onderscheiden.
 3. Uitleggen wat ontbossing is.
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan
als je het woord
'Milieuproblemen'
hoort?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Milieuproblemen
Wat zijn milieuproblemen?
 • Problemen die ontstaan doordat de mens zijn omgeving schade toebrengt.

Voorbeelden:
 • Vervuiling
 • Uitputting
 • Aantasting
 • Ontbossing

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Vervuiling (1)
Wat is vervuiling?
 • Mensen brengen stoffen in de omgeving die daar niet thuishoren. 

Voorbeelden:
 • CO2 uitstoot auto's 
 • CO2 uitstoot vliegtuigen.
 • Vlees (methaan/mest)
 • Plasticsoep

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is de grootste vervuiler in Nederland?
Spullen
Vlees
Wonen
Auto
Vliegen

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

 • Luchtvervuiling (door vliegtuigen)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wist je dat...
 • Omgerekend stoot je per persoon tijdens een retourvlucht 4,8 ton CO2 uit.
 • Volgens de Climate Neutral Group moet je 240 bomen planten om dit te compenseren. 
 • Per persoon! 
 • Als je nagaat dat er gemiddeld 500 passagiers in een vliegtuig zitten, betekent dit...?
 • 120.000 bomen per retourvlucht.

Slide 10 - Slide

1 ton: 100.000 euro
1 ton: 1000 KG.
 • Voor de lockdown/Corona-crisis in Hongkong
 • Na de lockdown/Corona-crisis in Hongkong

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

 • Luchtkwaliteit in Nederland vóór lockdown (2019)
 • Luchtkwaliteit in Nederland na lockdown (2020)

Slide 12 - Slide

Als gevolg van de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, is de lucht boven Nederland flink schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI uit metingen door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Op basis van een vergelijking tussen metingen dit jaar en vorig jaar wordt geschat dat de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent is afgenomen.

Om de coronacrisis te bestrijden, zijn sinds enkele weken in Nederland allerlei maatregelen van kracht, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofdioxide. Er is minder wegverkeer, er zijn minder vliegtuigen in de lucht en de industrie produceert minder. "De afname die we zien in luchtvervuiling is ongekend", zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. "Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit hebben we nooit eerder gezien."
Wist je dat er in Nederland...
 • Er een verschil is in de luchtkwaliteit vóór en na lockdown.
 • Op basis van een vergelijking tussen metingen dit jaar en vorig jaar wordt geschat dat de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent is afgenomen.

Slide 13 - Slide

Als gevolg van de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, is de lucht boven Nederland flink schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI uit metingen door het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Op basis van een vergelijking tussen metingen dit jaar en vorig jaar wordt geschat dat de luchtvervuiling met 20 tot 60 procent is afgenomen.

Om de coronacrisis te bestrijden, zijn sinds enkele weken in Nederland allerlei maatregelen van kracht, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofdioxide. Er is minder wegverkeer, er zijn minder vliegtuigen in de lucht en de industrie produceert minder. "De afname die we zien in luchtvervuiling is ongekend", zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. "Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit hebben we nooit eerder gezien."
Uitputting (2)
Wat is uitputting?
 • Mensen halen stoffen uit de grond die niet meer worden aangevuld.
 • Als er te veel uit de natuur wordt gehaald.

Voorbeelden:
 • Grondstoffen en energiebronnen (raken op)
 • Denk aan: aardolie, gas, kolen, metalen, etc.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Aantasting (3)
Wat is aantasting?
 • Mensen veranderen het landschap waardoor planten en dieren er niet meer kunnen leven.

Voorbeelden:
 • Ontbossing.

 • Waarom zou ontbossing leiden tot het sterven van planten en dieren?
 • Dieren gaan dood tijdens het kapen van bomen. Planten groeien niet meer aan.

 • Waarom zijn bomen zo belangrijk?
 • Die zorgen voor schone lucht.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Ontbossing
Wat is ontbossing?
 • Als mensen meer bos weghalen dan er opnieuw aangroeit.

Voorbeelden:
 • Amazone-gebied (Brazilië)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

 • Ontbossing in het Amazone-gebied (Brazilië)
 • Zorgt voor 20 procent van onze schone lucht.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions


 • Waarom is ontbossing slecht voor het milieu?
 • Ontbossing heeft een directe invloed op het klimaat. 
 • Minder bos betekent meer CO2.
 • Als bomen groeien nemen ze CO2 op uit de lucht en zetten dit om in schone zuurstof.
 • Als de bomen worden gekapt, komt deze CO2 weer grotendeels in de lucht terecht. 

Slide 18 - Slide

Glasgow:
een van de nieuwe regels: klimaatakkoord: Brazilië krijgt een miljarden vergoeding om te stoppen met bossen kapen.
Programma
 • Introductie           (5 min)
 • Theorie                   (15 min)
 1. - Vervuiling
 2. - Uitputting
 3. - Aantasting
 4. - Ontbossing
 • Leerwerkboek     (15 min)
 • Afluiting.                (10 min)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Basis/kader. Blz. 62
Opdracht 3 t/m 5

Kader/TL. Blz 69.
Opdracht 3 t/m 6.

timer
15:00

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Mensen brengen stoffen in de natuur die daar oorspronkelijk niet thuishoren.

Hier is sprake van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting
D
Ontbossing

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Mensen halen stoffen uit de natuur die niet meer of niet meer genoeg worden aangevuld.

Hier is sprake van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting
D
Ontbossing

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Mensen brengen verandering aan in de natuur die niet gemakkelijk hersteld kunnen worden.

Hier is sprake van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting
D
Ontbossing

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is de productie van vlees schadelijk voor het milieu?
A
Vlees is verantwoordelijk voor 40% van de broeikasgassen.
B
Het produceren van vlees kost veel elektriciteit en gas, dit zet extra druk op het milieu.
C
Gassen als methaan die afkomstig zijn van koeien uitwerpsel versterken het broeikaseffect.
D
Het produceren van vlees heeft geen enkel effect op het milieu.

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Zijn bomen/bossen belangrijk voor schone lucht?
A
Ja, want bomen zet CO2 om in schone lucht.
B
Ja, minder bos zorgt voor minder regen. Zonder bossen kan er uitdroging ontstaan.
C
Bomen hebben alleen effect op schone lucht als ze in een gebied zijn waar geen fabrieken zijn
D
Bomen/bossen zijn niet belangrijk voor schone lucht.

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Uitputting
Ontbossing
Vervuiling

Slide 26 - Drag question

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Herkennen en uitleggen wat milieuproblemen zijn.
Problemen die ontstaan doordat de mens zijn omgeving schade toebrengt.

 • De begrippen vervuiling, uitputting en aantasting uitleggen en onderscheiden.
- Vervuiling: Mensen brengen stoffen in de omgeving die daar niet thuishoren. 
- Uitputting: Mensen halen stoffen uit de grond die niet meer worden aangevuld.
- Aantasting: Mensen veranderen het landschap waardoor planten en dieren er niet meer kunnen leven.

 • Uitleggen wat ontbossing is.
Als mensen meer bos weghalen dan er opnieuw aangroeit.
Slide 27 - Slide

This item has no instructions