Spelling

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:
1 / 15
next
Slide 1: Open question
Sociale vaardighedenLager onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 1 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 2 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 3 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 4 - Open question

1. Hij ........ elke dag in het museum.(werken)

Slide 5 - Open question

2. Hij .......... het museum erg mooi.
(vinden)

Slide 6 - Open question

3. Ik ......... volgende week 12 jaar. (worden)

Slide 7 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 8 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 9 - Open question4. De kinderen hebben gespeel.....   .

Slide 10 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 11 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 12 - Open question

5. Hij ....... naar de dierentuin. (lopen)

Slide 13 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 14 - Open question

Luister naar de leerkracht.
Schrijf het woord:

Slide 15 - Open question