12.5 nieren klassikaal

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
11.5 nieren: klassikale uitleg
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
11.5 nieren: klassikale uitleg

Slide 1 - Slide

Nog vragen over de bouw van de nieren?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Klassikaal
Doel laten inzien van de bouw van de niereenheid in relatie tot werking: globaal
Details: zelf met figuur niereenheid+ Binas+lessonup nier dl2

Slide 4 - Slide

Nieren zuiveren bloed
Groot filter dat in eerste instantie alles wegvoert wat klein genoeg is: filtratie (passief)

Daarna resorptie van wat niet weg mag, soms passief, vaak actief

Soms worden stoffen extra weggepompt: excretie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Kapsel van Bowman/ glomerulus
Haarvaten in het kapsel van Bowman zijn sterk vertakt: glomerulus.

Haarvaten hebben poriën-> er kan in korte tijd veel bloedplasma door.

Extra hoge bloeddruk in de glomerulus door verschil diameter tussen aan- en afvoerend slagadertje 

--> ultrafiltratie


Slide 7 - Slide

Welke stoffen komen in de voorurine? Noem er zoveel mogelijk

Slide 8 - Open question

Kapsel van Bowman/ glomerulus
In het filtraat/ de voorurine zitten: water, glucose en andere voedingsstoffen, zouten, ureum, andere afvalstoffen.

Bloedcellen, bloedplaatjes, plasma-eiwitten, micellen blijven in het bloed.

Slide 9 - Slide

Welke stoffen moeten voor een deel terug?

Slide 10 - Open question

Voorurine -> urine
In het filtraat/ de voorurine zitten: water, glucose, zouten, ureum, andere afvalstoffen.

1. Glucose, aminozuren, vitaminen en andere voedingsstoffen moet weer terug in de bloedbaan.
2. Water en zouten moeten deels weer terug in de bloedbaan.
3. Ureum en andere afvalstoffen moeten in de voorurine blijven.


Slide 11 - Slide

BINAS 85C
en blz. 108 bron 24

Slide 12 - Slide

Processen:
1. Filtratie
2. Terugresorptie
3. extra excretie

Slide 13 - Slide

Terugresorptie:

rood=actief
Hoe?

water: passief
Hoe?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Terugresorptie glucose
zie Binas 85B

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Relatie bouw en wateruitscheiding
Waarom hebben woestijnratjes zo'n dikke merglaag (door lange lussen van Henle)?

Slide 18 - Slide

Wanneer heeft urine een hoge osmotische waarde?
A
wanneer er weinig water naar merg gaat
B
wanneer er veel water naar merg gaat

Slide 19 - Quiz

Verzamelbuisje
Doel: water naar merg terug laten gaan door osmose

Afhankelijk van behoefte van lichaam

Slide 20 - Slide

Verzamelbuisje
Osmose kan alleen als de osmotische waarde in het merg hoger is:

bovenaan: lage osmotische waarde
onderaan: hoge osmotische waarde

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Lis van Henle
Dalend en opgaand deel zorgen ervoor dat een 'osmotische gradient' in merg gehandhaafd wordt.

Dalend deel: alleen water eruit

Slide 23 - Slide

Lis van Henle 
Stijgend deel: alleen NaCl, geen water transport

Slide 24 - Slide

Osmotische waarde in de nier
= Laag in de nierschors 
(ongeveer gelijk aan 
bloedplasma en 
weefselvloeistof).

= Hoog het het niermerg

Slide 25 - Slide

Opdracht
Kijk nu naar details met lessonup 11.5 nieren dl2
Maak 12.5, vr (1, 2),4, 6 en 7

Af: Bestudeer de hormonale invloed op de nieren en bron 27.
Leg uit hoe het hormoon ADH de osmotische waarde regelt van het interne milieu + teken een regelkring
Leg uit hoe ADH invloed heeft op de bloeddruk

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Geregelde waterresorptie
Waterkanalen zorgen voor terugstromen water in het bloed.

ADH zorgt voor toename van het aantal waterkanalen in de celmembranen van de cellen in het verzamelbuisje.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Doel 11.5
Je hebt  de anatomie van je nieren geleerd
Je hebt geleerd hoe je nieren stoffen uitscheiden

BINAS 85A Nieren
BINAS 85B Samenstelling bloedplasma en urine
BINAS 85C Niereenheid/ nefron


Slide 32 - Slide

Begrippen 11.5
voorurine, nierschors, niermerg, nierschors, urineleider, urineblaas, urinebuis, nefronen, glomerulus, kapsel van Bowman, ultrafiltratie, gekronkelde nierbuisje, lis van Henle, verzamelbuisje, terugresorptie, colloïd osmotische waarde waterkanalen

Slide 33 - Slide