Werken met peuters in een kinderdagverblijf

Werken met peuters in een kinderdagverblijf
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnPraktijkonderwijsLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Werken met peuters in een kinderdagverblijf

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les weet je..
Wat een peuter is.
Wat een kinderdagverblijf is.
Welke diploma jij moet behalen om in een kinderdagverblijf te kunnen werken.
Weet wat de werkzaamheden zijn in een kinderdagverblijf.
Weet welke activiteiten aan een peuter aangeboden kunnen worden op
een dag in een kinderdagverblijf.

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen vandaag
Een kleine quiz om mee te starten
Een stukje theorie
Opdracht: Knutselwerkje maken
 


Slide 3 - Slide

Wanneer ben je een peuter
A
1-3 jaar
B
2-4 jaar
C
1-4 jaar
D
ik weet het niet

Slide 4 - Quiz

Wat is een kinderdagverblijf?
A
Is een plaats waar alleen baby's worden opgevangen
B
Ik weet het niet
C
Is een plaats waar baby's en peuters worden opgevangen

Slide 5 - Quiz

Wie kan in een kinderdagverblijf werken?
A
pedagogische medewerkers
B
peuterspeelzaal medewerkers
C
pedagogische en peuterspeelzaal medewerkers
D
ik weet het niet

Slide 6 - Quiz

Groepshulp

Welke diploma heb je nodig?
Mbo niveau 2- helpende zorg
Welke taken heb je:
Voert onder begeleiding van de pedagogisch medewerker licht verzorgende werkzaamheden uit, zoals het kinderen eten geven, verschonen e.d.

• Voert licht huishoudelijke werkzaamheden uit ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers.
• Houdt samen met de pedagogisch medewerker(s) toezicht op (buiten-)activiteiten.
• Begeleidt samen met de pedagogisch medewerker(s) kinderen tijdens uitstapjes buiten het
kindercentrum.

Slide 7 - Slide

Pedagogische medewerker
Welke diploma moet je halen hiervoor:
MBO niveau 3 Pedagogische medewerker kinderopvang
Welke taken heb je:
Kinderen begeleiden
Kinderen verzorgen
Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden
Ruimten en materiaal beschikbaar houden
Deskundigheid bevorderen

Slide 8 - Slide

Locatiemanager
Welke diploma moet je halen:
Hbo Bachelor Pedagogiek
Welke taken heb je:
uitvoering van het strategisch- en pedagogisch beleid
geeft leiding aan de pedagogisch medewerkers, die zorgen voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging

Slide 9 - Slide

Welke activiteiten kunnen er gegeven worden aan een peuter in een kinderdagverblijf
- creatief
-  activiteiten voor de motorische ontwikkeling
-  speelgoed
- activiteiten voor de taalontwikkeling

Slide 10 - Slide

Opdracht: knutselopdracht
Stap 1: zoek op internet een knutselwerkje, geschikt voor een 3 jarige, om na te maken
stap 2: verzamel het materiaal dat je nodig hebt > vraag de docent of het materiaal aanwezig is
Stap 3: maak het knutselwerkje


Slide 11 - Slide

Einde

Slide 12 - Slide