H 6.2: Veranderingen op de balans

H6: Bedrijfsadministratie

1 / 22
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H6: Bedrijfsadministratie

Slide 1 - Slide

Par 6.2: Veranderingen op de balans

Wat gaan we vandaag doen?;
  • Lesdoelen par. 6.2;
  • Uitleg;
  • Huiswerk volgende les / bespreken huiswerk par. 6.1
  • Samenvatting/reflectie.

Slide 2 - Slide

Lesdoel Paragraaf 6.2: 

Aan het einde van dit paragraaf ....

  • Kunnen jullie aangeven met voorbeelden waardoor een balans verandert;
  • Weten jullie hoe een balans in evenwicht blijft na een verandering. 

Slide 3 - Slide

Uitleg...

Slide 4 - Slide

Balansmutaties
  • een balansmutatie is een verandering op de balans.
  • de balans is altijd in evenwicht
  • daarom moeten er minimaal 2 veranderingen plaatsvinden

Slide 5 - Slide

Een aantal voorbeelden...

Slide 6 - Slide

Inkoop van goederen
Wat kopen we in?
goederen                         Voorraad neemt toe --> activa

Hoe wordt er betaald?
contante betaling        Kasgeld neemt af --> activa
via de bank                      Banktegoed neemt af --> activa
                                               of: het vreemd vermogen neemt toe --> passiva
op rekening                     Crediteuren neemt toe --> passiva


Slide 7 - Slide

Betaling van klanten...
Klanten betalen       Debiteuren neemt af --> activa

Betaling via:
Kas                                Kas neemt toe --> activa
Bank                             Banktegoed neemt toe --> activa
                                        of: het vreemd vermogen neemt af --> passiva  

Slide 8 - Slide

Verkoop van goederen
Wat verkopen we? 
goederen                         Voorraad neemt af --> activa

Hoe wordt er betaald?
contant                             Kas neemt toe --> activa 
via de bank                      Banktegoed neemt toe --> activa 
                                              of: het vreemd vermogen neemt af --> passiva 
op rekening                     Debiteuren neemt toe  --> activa
 

Slide 9 - Slide

Eigen vermogen daalt...
Door het betalen van bedrijfskosten (bijvoorbeeld loonkosten, afschrijvingskosten) daalt het eigen vermogen;

Betalen v. loonkosten:
Banktegoed neemt af --> activa
Eigen vermogen neemt af --> passiva 

Afschrijvingskosten:
Kapitaalgoed neemt af --> activa
Eigen vermogen neemt af --> passiva 


Slide 10 - Slide

Even oefenen...

Slide 11 - Slide

Een bedrijf heeft een banklening afgelost (€5.500) via de bank. Geef de mutaties op de balans.

Slide 12 - Open question

Balansmutaties
Activa (debet)
Banksaldo neemt af met € 5.500,-

Passiva (credit)
Lening neemt af met € 5.500,-

Slide 13 - Slide

Een bedrijf koopt op rekening voor €150 voorraad.
Geef de mutaties op de balans.

Slide 14 - Open question

Balansmutaties
Activa (debet)
Voorraad neemt toe met € 150,-

Passiva (credit)
Crediteuren neemt toe met € 150,-

Slide 15 - Slide

Per bank wordt er €250 overgemaakt van debiteuren.
Geef de mutaties op de balans.

Slide 16 - Open question

Balansmutaties
Activa (debet)
Bank neemt toe met € 250,-
Debiteuren neemt af met € 250,-

Passiva (credit)
Geen mutaties

Slide 17 - Slide

Een bedrijf verkoopt contant goederen voor €550 de inkoop was €400.
Geef de mutaties op zowel de balans als de winst-en-verliesrekening.

Slide 18 - Open question

Balansmutatie

Debet (activa)
Kas neemt toe met € 550
Voorraad neemt af met € 400

Credit (passiva)
Eigen vermogen neemt toe 
met € 150
Winst-en-verliesrekening

kosten
Inkoopwaarde € 400

opbrengsten
Omzet € 550

Slide 19 - Slide

Huiswerk 
Maken opdrachten par 6.2: 
9, 10, 12, 14 en 15
timer
30:00

Slide 20 - Slide

Samenvatting
Vat samen in het woordweb (volgende dia) waar dit paragraaf over gaat. Denk hierbij aan de lesdoelen.......

Slide 21 - Slide

Balansmutaties

Slide 22 - Mind map