H6 Bevolking en ruimte in China-totaal

3 - Bevolking in China
Bevolking en ruimte
1 / 41
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 41 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

3 - Bevolking in China
Bevolking en ruimte

Slide 1 - Slide

3.1 - Bevolking in China: 1,7 miljard!

Slide 2 - Slide

wat moet je kennen?
📌 waarom is de bevolking ongelijk
     verspreid over China?
📌 bevolkingssamenstelling
📌 éénkind-politiek
📌 topografie China
📌 transitiemodel China

Slide 3 - Slide

bevolkingsspreiding China
Wat valt je op als je deze kaart ziet?

Slide 4 - Slide

bevolkingsspreiding in China
📍 westen = leeg: te droog of te koud
📍 oosten = vol: grote steden, bv Shanghai
📍 55 verschillende bevolkingsgroepen, 90% behoort tot Han-Chinezen
📍 regering biedt mensen gratis huis aan bij migratie naar lege westen 
    —> gevolg = "verchinezen" westen

Slide 5 - Slide

Eénkindpolitiek
📍 jaren ‘70: bevolking groeide veel te snel
📍 oplossing: 1 kind per gezin = éénkind-politiek
📍 voordeel: minder snelle bevolkingsgroei
📍 nadelen: vergrijzing, overschot jongens, kinderen enorm
                  verwend (zie volgende dia)
📍 nu: regels minder streng, op platteland mag je 2e kind hebben
    als eerste kind een meisje is...

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Herhaling 6.1

Slide 8 - Slide

Eénkindpolitiek
Je kan de oorzaak van éénkindpolitiek 
benoemen.

Je kan 3 nadelen van de éénkindpolitiek in China benoemen.

Slide 9 - Slide

Je kunt 3 nadelen benoemen van de éénkindpolitiek.

 1. Aantal geboorten neemt af (vanaf leeftijd 30)
 2. Er zijn minder vrouwen dan mannen
 3. Vergrijzing

Slide 10 - Slide

6.2 - Migratie in China

Slide 11 - Slide

Lesdoelen van vandaag
 1. Je kunt uitleggen op elke manier China na 1980 meer open werd.
 2. Je kunt de urbanisatie in China na 1980 beschrijven en verklaren.
 3. Je kunt uitleggen hoe de inrichting van Chinese steden verandert door de snelle urbanisatie.
 4. Je kunt 2 gevolgen van de urbanisatie benoemen voor het platteland.
 5. Je kunt uitleggen waarom er tegenwoordig steeds meer Chinezen van de kust naar het binnenland verhuizen.
 6. Je kunt uitleggen waarom het hukou-systeem nadelig was voor migranten.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

China vóór 1980
📍 gesloten deur: weinig contcact buitenland
 —> westerse bedrijven en cultuur verboden
📍 China is een communistisch land, de bevolking heeft 
weinig vrijheid en inspraak.
📍 eenpartijstelsel

Slide 14 - Slide

Beschrijf de economische ontwikkeling van China na 1980 en de gevolgen daarvan voor de urbanisatie.

Slide 15 - Slide

Vanaf 1980
 1. Je kunt uitleggen op elke manier China na 1980 meer open werd.
 2. Je kunt de urbanisatie in China na 1980 beschrijven en verklaren.


BRAINDRAIN

Slide 16 - Slide

Speciaal Economische Zones
Op deze kaart zie je speciale economische zones : steden en gebieden waar buitenlandse bedrijven zich mogen vestigen (: omcirkeld).
Vooral de kust is aantrekkelijk, maar de Chinese regering probeert ook het binnenland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven.

Slide 17 - Slide

Urbanisatie

Enorme urbanisatie naar de steden vanaf 1980.

Hukou-systeem?

Slide 18 - Slide

Hukou-systeem
"De regel in China dat je altijd moet 
blijven wonen in het gebied waar 
je bent geboren."

Waarom is dit systeem nadelig 
voor migranten?

Slide 19 - Slide

URBANISATIE
Welvaartskloof in China.

Slide 20 - Slide

urbanisatiegraad China
urbanisatiegraad China
Je ziet hier in de linker grafiek dat de urbanisatie razendsnel ging vanaf de jaren ‘80....
inkomens China
Je ziet in de rechter grafiek dat de inkomens tussen stad en platteland erg verschillend zijn. Dit is een van de redenen waarom zoveel mensen naar de stad verhuizen.

Slide 21 - Slide

Anno 2022
Je kunt uitleggen waarom er tegenwoordig steeds meer Chinezen van de kust naar het binnenland verhuizen.

Slide 22 - Slide

Binnenlandse migratie

Slide 23 - Slide

binnenlandse migratie
Je ziet hier welke gebieden in trek zijn om te gaan wonen en welke gebieden leeglopen. Hoe dikker de rode lijn, hoe meer migranten 

Slide 24 - Slide

Gevolgen urbanisatie

Slide 25 - Slide

SPOOKSTEDEN
De zogenaamde Chinese spooksteden zijn het product van het grote urbanisatieplan van de Chinese overheid dat in het begin van de jaren tachtig is ontstaan. De bedoeling was dat honderden miljoenen plattelandsbewoners naar steden zouden verhuizen om de economische groei te stimuleren.

Slide 27 - Slide

urbanisatiegraad wereldwijd
In deze grafiek zie je dat de bevolking van China grotendeels in de stad woont tegenwoordig. Dit proces verliep bijzonder snel als je dit vergelijkt met dat van de VS of Europa. 

Slide 28 - Slide

Aan de slag!

Slide 29 - Slide

Hutong
Hukou systeem
SEZ
Oost China
Gebied waar buitenlandse bedrijven zitten
Dicht bevolkt
 Blijven wonen in het gebied waar je geboren bent  
Dun bevolkt
Oude stadsdeel

Slide 30 - Drag question

6.3 - China: wonen in de stad

Slide 31 - Slide

China: wonen in de stad..
Je ziet veel van deze woonflats in China. Hele kleine appartementen waar je met je familie woont...

Slide 32 - Slide

0

Slide 33 - Video

Wat moet je kennen?
Kenmerken van een Hutong
Waarom flats de oude wijken verdringen
rol van de overheid bij het bouwen van de stad

Slide 34 - Slide

Hutong = steeg
Hutong: oude Chinese stadswijk met woonhofjes, steegjes en rechte straten.
Door enorme groei van de steden: Hutong vervangen door flatgebouwen.
Waarom: 
- grondprijs centrum is hoog
- dure woonflat, kantoor/winkelcentrum levert geld op
- bewoners hutong moeten naar flats aan de rand v/d stad
- bewoners hebben geen inspraak, worden gedwongen hun huis te verlaten.

Nu: regering wil Hutong opknappen, culturele waarde
Ook: regering wil betere huisvesting voor de vele arbeidsmigranten in de stad om te voorkomen dat er krottenwijken ontstaan.

Slide 35 - Slide

0

Slide 36 - Video

6.4 - China: werken, verkeer en milieu

Slide 37 - Slide

Werken in China
Slechte werkomstandigheden voor arbeiders:
- 80 tot 100 uur per week werken! NL = 36 - 40 uur..
- slechte ventilatie in fabrieken
- lage lonen
- arbeiders hebben geen rechten

Slide 38 - Slide

Verkeer in China
- Veel files (=congestie)
- uitlaatgassen --> smog!

Oplossing:
- kentekenrijden
- mensen moeten loten als ze nieuwe auto willen kopen
- goed openbaar vervoer, bv filebus (zie video)
- groene auto's in centrum

Slide 39 - Slide

Milieu in China
- uitlaatgassen: smog 
   oplossing --> mondkapjes

- kolencentrales grootste vervuilers 
   oplossing --> filters op schoorstenen + koken op gas ipv                            kolen stimuleren

Slide 40 - Slide

Zelfstandig werken aan opdrachten
6.2 en 6.3. -6.4 alleen lezen
6.2 opdrachten die je mag overslaan: 1b, 3e, 7b, 7f, 9abc
6.3 opdrachten die je mag overslaan: 1c, 2a t/m g (filmpje kun je wel kijken als je wilt zien hoe een hutong eruit ziet), 4abc, 6d

LEES DE TEKSTEN GOED!
Om 15:50 komt iedereen online en maak je een digitale test over H6

Slide 41 - Slide