Kruistochten (deel2)

vervolg...
Intro bij les 2 over de Kruistochten
1 / 28
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

vervolg...
Intro bij les 2 over de Kruistochten

Slide 1 - Slide

De kruistochten deel 2


De Kruistochten

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Na deze twee online lessen kun je uitleggen wat de oorzaken, het verloop en gevolgen van de kruistochten zijn.

Slide 3 - Slide

lesverloop / tips
 • neem je leerwerkboek
 • neem je atlas
 • bekijk met aandacht de teksten, de kaarten en de filmpjes (neem nota terwijl je kijkt)
 •  beantwoord de meerkeuzevragen en de open vragen (besteed de nodige aandacht aan een goede formulering)
 • het inleveren van deze oefeningen worden geëvalueerd

Slide 4 - Slide

verloop van de kruistochten

Slide 5 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • 1095  - oproep van paus Urbanus

 • 320.000 mensen, drie jaar op reis, slechts 40.000 kwamen aan

 • onderweg richtte de haat zich ook op andere ketters zoals de Katharen en op de Joden.

Slide 6 - Slide

verloop van de eerste kruistocht
 • in 1099: eenmaal in Jeruzalem slachtten de kruisvaarders de moslims af (terwijl christenen, joden en moslims daar vreedzaam naast elkaar leefden)

Slide 7 - Slide

Jeruzalem heroverd in 1099Slide 8 - Slide

Video
Fragment: Kingdom of Heaven (2005)
Aanval op Jeruzalem (derde dag)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video


de kruisvaardersstaten houden moeilijk stand
 • De Arabieren, die Jeruzalem ook als een Heilige stad zien, vochten terug.
 • De bekendste strijd is die tussen Richard Leeuwenhart & Saladin. (3de kruistocht 1192))
 • ook in andere steden en langs de route vond veel geweld plaats.
 • tijdens de 4de kruistocht (1204) werd Byzantium veroverd en geplunderd
 • in 1291 waren alle kruisvaardersstaten opnieuw in islamitische handen

Slide 11 - Slide

Neem je atlas.
Welke kaarten geven je informatie over de kruistochten? (kaartnr.)

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

filmpje: overzicht
Kijk aandachtig en neem nota.  Let vooral op:
 • de groei van de verschillende rijken
 • de oorzaken van het conflict
 • de gevolgen

Slide 15 - Slide

0

Slide 16 - Video

Wie liepen er NIET mee
in de kruistochten
A
moslims
B
arme mensen
C
kinderen
D
soldaten

Slide 17 - Quiz

Wanneer waren
de kruistochten?
A
0-500
B
1100-1200
C
500-1000
D
1000-1500

Slide 18 - Quiz

Waarom werden
de kruistochten georganiseerd?
A
Om het geloof te verspreiden.
B
Om Rome te bevrijden.
C
Om te vechten.
D
Om Jeruzalem te bevrijden.

Slide 19 - Quiz

Wat zijn: Kruistochten
A
Oorlog tegen de aanhangers van islam.
B
Tocht langs een kruispunt.
C
Gelovigen die lopend kruisen gingen verspreiden.
D
Een tocht naar een verboden gebied.

Slide 20 - Quiz

Wat past NIET bij kruistochten
A
Er vielen veel doden
B
Het Heilige Land werd tijdelijk veroverd
C
Het waren handelsreizen
D
De reis duurde jaren

Slide 21 - Quiz

Gevolgen van de kruistochten
vul op p.207 voor elk fragment het domein aan waartoe het behoort (=vraagje 10)

Slide 22 - Slide

Begrippen uit deze les

 • Kruistocht
 • Kruisvaardersstaat
 • Heilige land
 • Seldjoeken
 • Heilige Oorlog

Slide 23 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1000-1500 Volle en Late Middeleeuwen
 • 1095 Oproep tot de eerste kruistocht
 • 1099 verovering Jeruzalem
 • 1054 Oosters schisma
 • 1204 verovering van Byzantium
 • 1453 herovering van Byzantium door de Turken

Slide 24 - Slide

Personen uit deze les

 • Urbanus II
 • Richard Leeuwenhart
 • Saladin
 • keizer Alexius

Slide 25 - Slide

Bij het begin waren er drie vragen:
1. Wat waren de oorzaken van de kruistochten? 2. Hoe verliepen de kruistochten? 3. Wat waren de gevolgen van de kruistochten?
Beantwoord één van deze vragen met een goede tekst van minimum 3 en maximum 5 zinnen.

Slide 26 - Open question

Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 27 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je in
deze lessen nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 28 - Open question