6.1 Een wereldeconomie, GRES

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 
1 / 10
next
Slide 1: Slide
geschiedenisVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 

Slide 1 - Slide

Kenmerkende Aspecten 
6.1 Wereldwijde handeslcontacten,handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
6.2 De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
6.3 Het streven van vorsten naar absolute macht.
6.4 De Wetenschappelijke revolutie. 

Slide 2 - Slide

6.1 Een wereldeconomie
VOC
Verenigede Oost-Indische Compagnie (VOC).
Opgericht in 1602

Slide 3 - Slide

Actuele voorbeelden van wereldeconomie

Slide 4 - Mind map

Kapitalisme (staat in je boek)
Rijke kooplieden

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

WIC (1621)
  • WIC: West-Indische Compagnie
  • Handel in West-Afrika en Amerika
  • Driehoekshandel

Slide 8 - Slide

Driehoekshandel

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video