Reading skills text 9 & 13 (exam 2011-I)

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom

Slide 1 - Slide

Materials :
Handouts:
Teksten examen 2011 tijdvak 1
Pen, marker & paper = notes + answers
Diary / Planner / Calendar = homework

Slide 2 - Slide

Learning objectives:
 • Student can use reading strategies.
 • Student can use test strategies.
 • Student can use online tools for online teaching.

Slide 3 - Slide

How long did you take doing exam texts 9 to 13.
A
0-30 minutes
B
31 - 49 minutes
C
50+ minutes
D
other

Slide 4 - Quiz

Q17: How does the writer introduce the article in "It is ... for dinner." (par 1)? She introduces it by...
A
expressing a wish
B
giving advice
C
making a comparison
D
making a joke

Slide 5 - Quiz

Q18: "the penalty" (end par 1). Who get this penalty according to paragraph 1?
A
customers who fill up their plates with more than they eat.
B
Nigerians who sell overpriced products in local shops
C
parents who force their children to eat food they do not like
D
restaurant owners who throw away too much good food

Slide 6 - Quiz

Q19: Kies bij 19 in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A
buying
B
conplaining
C
consuming
D
taking

Slide 7 - Quiz

Q20: Kies bij 20 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A
given to
B
kept in
C
rescued from
D
sold to

Slide 8 - Quiz

Q21: Why did the Odebunmis introduce their fining scheme according to par 4?
A
to create awareness of poverty and waste
B
to fight poverty with the help of their customers
C
to save some of their food for charity
D
to try and give some Africans a better future

Slide 9 - Quiz

Q22: Which of the following about Obalende Suya Express is true according to par 5 and 6?
A
It has traditional dishes on the menu only on weekdays
B
It is busy and has a relaxed atmosphere
C
It started out as a take-away
D
It was named after the father of the owner

Slide 10 - Quiz

FareShare vind dat het eten dat wordt weggegeven aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
A
Het eten mag niet over de datum zijn en het moet gratis zijn.
B
Het eten moet veilig zijn en het moet gratis zijn.
C
Het eten veilig zijn en het moet goed verpakt zijn.
D
Het eten mag niet over de datum zijn en het moet goed verpakt zijn.

Slide 11 - Quiz

Q24: Geef zowel het voordeel als het nadeel.
A
De reacties waren overweldigend. Er komt geen geld meer binnen voor Oxfam.
B
De reacties waren overweldigend. Mensen moeten in de rij staan
C
Klanten laten geen eten meer op het bord liggen. Mensen moeten in de rij staan.
D
Klanten verspillen geen eten meer. Er komt geen geld meer binnen voor Oxfam.

Slide 12 - Quiz

Q25: Je weet dat je hiervoor vooraf moet boeken en de bevestiging meenemen. Waar moet je nog meer rekening meer houden?
A
Dat er alleen op wedstrijd dagen rondleidingen zijn.
B
Dat er juist niet op wedstrijd dagen rondleidingen zijn.

Slide 13 - Quiz

Q26: Leg uit waarom deze klacht wel/niet in behandeling wordt genomen.
A
Je hebt een klacht ingediend.
B
Dat de caravan vies is, is een rechtvaardige klacht.
C
Je bent te laat met het indienen van een klacht.
D
Je hebt op de verkeerde manier de klacht ingediend.

Slide 14 - Quiz

Q27: De BBC gaat een nieuw vakantieprogramma maken. Over wat voor soort vakanties gaaat het volgens de tekst?
A
vakanties die bedacht zijn door jongeren
B
vakanties die geschikt zijn om je grootouders mee te nemen
C
vakanties naar een exotische bestemming
D
vakanties voor probleemgezinnen

Slide 15 - Quiz

Q28: Wat maakt dit horloge tot een goede keus voor iemand die veel reist tussen Groot-Brittanië en de rest van Europa?
A
Het schakelt automatisch tussen de Britse en Europese tijd
B
Het is shock-resistant.
C
Het heef teen lange batterijduur.
D
Het herkent 29 time zones (30 steden).

Slide 16 - Quiz

PTA presentatie:

Hoofdonderwerp = cultureel onderwerp
 • Totale voordracht (incl. vragen toehoorders) = 10 minuten
 • ca 3 tot 5 deelonderwerpen
 • digitale slides; bijv. PowerPoint of Prezi

Slide 17 - Slide

PTA presentatie:

Voordracht
 • totaal 10 minuten (max 1 min afwijken)
 • spiekbriefjes/kaartjes met steekwoorden
 • presenteren ipv voorlezen
 • aantrekkelijk; intonatie, houding, betrek het publiek

Slide 18 - Slide

PTA presentatie:

Digitale presentatie (PowerPoint/Prezi/etc)
 • video/film/audio (max 2 minuten)
 • animaties
 • kleurgebruik
 • afbeeldingen
 • lettertype, kleur, font grootte & bewerking (dik, schuin etc)

Slide 19 - Slide

Cultural subject English speaking country:

England:
 • Hadrian's Wall
 • Stonehenge
 • Glastonbury
 • Henry VIII
 • Highlands
USA:
 • Elections
 • Yellow Stone
 • Amish
 • Niagra Falls
 • New York
 • Immigration


Australia:
 • Maori
 • Great Barrrier Reef
 • Convicts

Slide 20 - Slide

PTA presentatie:

Inleveropdracht SOM:

 • Word bestand
 • Hoofdonderwerp met 3-5 deelonderwerpen 
 • Deadline: Donderdag 4 februari 2021


  Slide 21 - Slide

  What mark would you give yourself with reference to your input this week?

  Slide 22 - Open question

  What will you change next week in order to improve on this mark?

  Slide 23 - Open question

  Slide 24 - Slide