HC Britse Rijk_Alle kennen & kunnen

Deze vragen moet je sowieso kunnen beantwoorden
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 22 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Deze vragen moet je sowieso kunnen beantwoorden

Slide 1 - Slide

Les 1
- Waarom gingen de Britten na 1588 veel meer en sneller koloniseren dan in de periode daarvoor?
- Een voorbeeld van de eerste kolonisaties: Pocahontas

Slide 2 - Slide

Les 2
- Waar gaan de Britten koloniseren?
- Hoe gaan de Britten de handel met Noord-Amerika organiseren?
- Een voorbeeld van de organisatie van de handel: de aandelenbeurs

Slide 3 - Slide

Les 3
- Waarom gaan de Britten Spaanse zilvervloten kapen?
- Wat is een zilvervloot, wat is kapen
- Twee voorbeelden van kapen en een zilvervloot: Piet Heyn en Francis Drake

Slide 4 - Slide

Les 4
- Wat waren de 2 belangrijkste redenen voor Europeanen om naar Amerika te vertrekken?
- Wat is betekent het begrip puriteinen en wat zijn Pilgrim Fathers?
- Vier soorten religieuze groepen die naar Amerika vertrokken: Puriteinen, Quakers, Hugenoten en Nederlandse of Duitse katholieken

Slide 5 - Slide

les 5
- Wie woonden er al in de 'nieuwe wereld' en waarom werden die 'Indianen' genoemd?
- Begin van het contact: hoe kun je de relatie tussen de kolonisten en de inheemse bevolking omschrijven? 
- Welke verandering in de relatie tussen deze 2 groepen vond er plaats? 
- 4 voorbeelden van negatieve acties van de kolonisten, 1 voorbeeld van negatief gedrag van de inheemsen 

Slide 6 - Slide

les 6
- Probleem: er zijn arbeidskrachten nodig in Amerika. We moeten weten hoe de kolonisten in het Noorden dit probleem oplosten en hoe de kolonisten in het Zuiden van Amerika dit aanpakten. 
- 1619: eerste slaven komen aan in Jamestown
- Het verschil tussen de soort economische activiteiten in het Noorden en in het Zuiden
- Het verschil tussen de soort bevolking in het Noorden en in het ZuidenSlide 7 - Slide

 les 7
- Waarom werden de kolonien anders bestuurd dan dat tot dan toe normaal geweest was in Europa?
- Wat bedoelen we met ongelijkheid tussen vrije en onvrije burgers?
- Hoe wilde de Britse regering haar grip op de kolonien verstevigen?
- Waarom waren de mensen boos over deze maatregelen?Slide 8 - Slide

les 8
- Hoe kom je van ontevredenheid tot oorlog?
- De leus van de Amerikaanse opstandelingen
- 4 belangrijkste gebeurtenissen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
- Wie zijn de Founding Fathers en hoe stichtten zij de VS?Slide 9 - Slide

les 9
- Welke gebied in de Caribbean waren van Groot-Brittannie?
- Waarom waren de Caribische kolonien na 1834 niet meer winstgevend?
- Waarom schafte Groot-Brittannie de slavernij af?
- welke meningen waren er in het debat over de afschaffing van slavernij
- Wat voor soot meningen waren er in dat debat
- Op weke manier werd de lobby voor de afschaffing gevoerd?Slide 10 - Slide

les 10
- Wat is de EIC
- Wanneer werd de EIC opgericht
- Waarom werd de EIC opgericht
- Wat waren de taken van de EIC en wat is een volmacht
- Waar was de EIC actief en wat is een factorij

En les met gericht op WWWWW-vragen
wie, wat, wanneer, waarom, waar

Slide 11 - Slide

les 11
-Waarom het vanaf 17e eeuw mogelijk werd voor de EIC om haar monopolie uit te breiden
- Wat een volmacht is, welke volmachten de EIC krijgt en wat deze volmachten de EIC opleveren
- Waarom de Britten eigenlijk vrij gemakkelijk de macht konden krijgen in het Mogolrijk
- Hoe de Britten die eerste macht daarna ook uit wisten te breiden
- Het Verdrag van Allahabad van 1765
- Hoe de aandacht van de Britse regering langzaam verschoof van Noord-Amerika en de Cariebien naar India
- Hoe de Britten hun winsten uit India probeerden de maximaliseren

Slide 12 - Slide

les 12
- Waarom nam de Britse regering de macht over India over van de EIC?
- Hoe kenmerkte zich het bestuur onder EIC-tijd?
- Hoe slaagde het EIC-bestuur erin miljoenen Indiers te besturen met maar enekele EIC-officieren? Welke elementen droegen hieraan bij?
- Waarom begon de Britse kroon de privileges van de EIC weer in te trekken rond 1800?
- Wat waren de redenen van de Indiase bevolking om in 1857 in opstand te komen tegen de Britse overheersing?
- Hoe werd Brits-India ingedeeld vanaf 1876

Slide 13 - Slide

les 13
Wat is de betekenis van 'kroonjuweel' figuurlijk
Wat is de betekenis van 'kroonjuweel' letterlijk
Hoe versterkte GB haar macht in India
Hoe versterkte GB haar culturele greep op India?
Wat betekent 'Brits superioriteitsgevoel'?

Slide 14 - Slide

les 14
- Wanneer begon de industriele revolutie
- Waarom ontstonden er betere oogsten op het platteland?
- Wat was het gevolg van deze betere oogsten?
- Hoe veranderde de huisnijverheid?
- Hoe veranderden arbeid en de economie door de uitvinding van de stoommachine?
- Wat was de rol van India in het ontstaan van de Britse Industriele revolutie? 

Slide 15 - Slide

les 15
- Wat werd er met de winsten uit de kolonien gedaan?
- Welke mensen deden er iets met deze winsten?
- Hoe zat de Britse handelseconomie in elkaar?
- Wat was het gevolg van deze complexe handelseconomie?

Slide 16 - Slide

les 16
- Wat is een wereldtentoonstelling?
- Wat is de invloed van een wereldtentoonstelling?
- Hoe bevestigde GB haar wereldmacht status door de Wereldtentoonstelling?

Slide 17 - Slide

les 17
- Hoe werkte de Britse klassensamenleving?
- Welke mensen bepaalden de politiek en waarom veranderde dit?
- Wat was de plaats van de arbeiders in de politiek en in de modernisering?
- Wat zijn de swing riots? (+ alle wat, wanneer, wie, waarom vragen hierover)
- Wat is de Reform Bill (+jaartal), waarom was dit nodig?
- Wat zijn de Factory Acts (+jaartal), waarom werd deze ingevoerd?
- Wie was Robert Owen en wat deed hij?

Slide 18 - Slide

Aantekening bij blz. 8 & 9 
Britten  proberen eerste kolonien te stichten in Caribisch gebied, mislukt  >  1588 Spaanse Armada > Spaanse koning verliest > Spanje verzwakt = Britten profiteren > Kunnen nu veel makkelijker kolonien stichten

Keerpunt 1588: Britten profiteren van verzwakt Spanje:
1. Engelse piraten gaan veel Spaanse zilvervloten kapen
2. Britten gaan weer opnieuw kolonies stichten. Dit keer succesvol
3. Start handel met de inheemse bevolking van Noord-Amerika

Er zijn 2 redenen voor vertrek naar Amerika:
1. kans op beter leven
2. Vrijheid van religie

Binnen groep 2 (op zoek naar vrijdheid van religie) zijn er 4 groepen die naar Amerika gaan:
1. Puriteinen 2. Quakers 3. Hugenoten 4. Katholieken uit Dld en NL.

Slide 19 - Slide

Aantekening bij blz. 10-14
Relatie tussen de Inheemse bevolking en de kolonisten veranderde 
Van 
A: beide groepen profiteren
Naar 
B: De kolonisten voelen zich beter dan de Inheemse bevolking. 
De Inheemse bevolking gaat in de weerstand.

Noord VS: industrieel en handel
Zuid VS: plantage-economieen 

In de praktijk besturen de kolonien zichzelf -> De Engelse regering wil haar greep op Amerika verstevigen
1. stamp act en Sugar act
2. Alleen handel met Britten
3. Steeds meer Britse soldaten
= Boston Tea Party > onafhankelijkheids oorlog > 1783 onafhankelijkheid

Slide 20 - Slide

Aantekening bij blz. 15-16
Debat over afschaffing slavernij
A: slaaf is geen volledig mens
B: slaaf is wel een volledig mens
B: 
Verlichting en Christendom

Afschaffing slavernij GB: 1834
Afschaffing slavernij VS: 1865

Caribisch gebied levert door afschaffing slavernij niet veel meer op > belang deze kolonie neemt sterk af
Belang Brits-Indiase relaties neemt steeds meer toe

EIC =
1600 opgericht, handelscompagnie, monopolie op handel in bepaals gebied, kaptaal door aandelen.

Slide 21 - Slide

Aantekening bij blz. 18-19
De EIC kon haar monopolie in de 17e eeuw in Idia steeds verder uitbreiden, door:
A: Het volmacht van de Britse koningin werd uitgebreid > zo groeide de status van de EIC
B: De EIC kon beschikken over een groot kapitaal, dit gaf de Britse kroon hen > zo won zij het van Portugese concurrentie
C: Het Mogolrijk was versnipperd geraakt > De Britten maakten handig gebruik van de verdeeldheid 

De Britten maakten handig gebruik van de verdeeldheid, voorbeelden:
- Verdrag van Allahabad, 1765
- militaire intimidatie en veroveringsoorlogen

Waarom was India van grote econmische waarde voor GB?:
1. Belasting innen
2. Afzetmarkt voor textiel gemaakt in GB
3. Grondstoffen uit India waren goedkoop en werden gebruikt voor productie van goederen in GB

Een voorbeeld van hetgevolg van veel belasting innen in India: de Bengaalse hongersnood, 1769-1773


Slide 22 - Slide