4.3 kan het sneller en beter?

Hoofdstuk 4

Goed gemaakt? 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4

Goed gemaakt? 

Slide 1 - Slide

4.3 Kan het sneller en beter?
Je leert in deze paragraaf:

  • Wat technologische ontwikkelingen zijn
  • Het verschil tussen mechanisatie en automatisering
  • Wat arbeidsproductiviteit is
  • Hoe de arbeidsproductiviteit kan toenemen
  • Hoe je de afschrijving van een kapitaalgoed berekent

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

4.3 Kan het sneller en beter?
Door technologische ontwikkelingen gaan bedrijven anders produceren. Want het wordt makkelijker.


Er is hierbij een verschil tussen mechanisatie en automatisering:
Mechanisatie: machines nemen het zware werk van mensen over.
Automatisering: computers en computerprogramma’s sturen de productie aan.Slide 4 - Slide

Hoe zag je automatisering en mechanisatie terug in het filmpje? (Begin van de les)

Slide 5 - Open question

4.3 Kan het sneller en beter?
De arbeidsproductiviteit is de hoeveelheid producten die een werknemer kan maken in een bepaalde tijd.

Hoe hoger de arbeidsproductiviteit, hoe lager de productiekosten.
Productiekosten (alle kosten die een bedrijf maakt om te kunnen produceren):
  • Grondstoffen
  • Huur
  • Personeel
  • Energie


Slide 6 - Slide

4.3 Kan het sneller en beter
De machines die bedrijven kopen slijten en zijn daardoor steeds minder waard.
 

De jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed (machine) noem je de afschrijving.

Slide 7 - Slide

Afschrijving
afschrijving per jaar = aanschafprijs : aantal gebruiksjaren

Slide 8 - Slide

Ik koop een machine van €50.000. Na 4 jaar koop ik een nieuwe. Wat is de afschrijving per jaar?

Slide 9 - Open question

Bereken de afschrijving: Tim koopt voor €30.000,- een machine. Deze machine gaat 10 jaar mee.

Slide 10 - Open question

Wat is voor een bedrijf een gevolg van mechanisatie en automatisering?
A
Er zijn minder werknemers nodig om te produceren.
B
Je kunt minder producten maken
C
Er zijn meer medewerkers nodig om te produceren
D
Producten worden duurder

Slide 11 - Quiz

Een mixer is een voorbeeld van automatisering of
mechanisering?
A
automatisering
B
mechanisering

Slide 12 - Quiz

Vroeger

Productie met de hand.
Kostte vaak veel tijd.
Nu
Door:
Mechanisatie en 
Automatisering kan men meer producten maken in dezelfde tijd.

De arbeidsproductiviteit is gestegen.

Slide 13 - Slide

Tijd over? 
Op blz 121 
maken vragen 14 t/m 19

Slide 14 - Slide

Wat hebben we geleerd?
Wat technologische ontwikkelingen zijn
Wat mechanisatie en automatisering is
Wat arbeidsproductiviteit is 
Wat afschrijvingen zijn

Slide 15 - Slide