Trede 01 - Landschapsvormende lagen

Trede 01 - Landschapsvormende lagen
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Trede 01 - Landschapsvormende lagen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • de vier sferen van de aarde kort omschrijven.
 • de landschapsvormende lagen koppelen aan de sferen.
 • verschillende referentie- en basiskaarten van de wereld op een correcte manier gebruiken in een oefening
 • de vier sferen uitgebreid omschrijven.
 • aantonen met een voorbeeld dat de sferen constant veranderen.
 • de relatie tussen de sferen aan elkaar koppelen in een specifiek voorbeeld.
 • de waterkringloop beschrijven waarin de vier sferen voorkomen.
 • het systeem Aarde beschrijven in het kader van de vier sferen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Landschapsvormende lagen

Slide 4 - Slide

GROEP 1
GROEP 2

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

Op deze foto herken ik een
A
cultuurlandschap
B
natuurlandschap
C
Beide

Slide 7 - Quiz

Op deze foto herken ik een
A
Cultuurlandschap
B
Natuurlandschap
C
Beide

Slide 8 - Quiz

Op deze foto herken ik een
A
Cultuurlandschap
B
Natuurlandschap
C
Beide

Slide 9 - Quiz

Op deze foto herken ik een
A
Cultuurlandschap
B
Natuurlandschap
C
Beide

Slide 10 - Quiz

Op deze foto herken ik een
A
Cultuurlandschap
B
Natuurlandschap
C
Beide

Slide 11 - Quiz

Welke elementen bepalen het uitzicht van dit landschap?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Hoogtes en laagtes in het landschap = Reliëf
Natuurlijke plantengroei
Water dat zich aan of onder het oppervlak bevindt.
Het bovenste losse gedeelte van de aarde = bodem

Slide 14 - Drag question

Welke elementen bepalen hier het uitzicht van dit landschap?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

Welke landschaps-vormende laag is hier sprekend?
A
Reliëf
B
Bodem
C
Natuurlijke plantengroei
D
Landgebruik

Slide 17 - Quiz

Welke landschaps-vormende laag is hier sprekend?
A
Reliëf
B
Bodem
C
Natuurlijke plantengroei
D
landgebruik

Slide 18 - Quiz

Welke landschaps-vormende laag is hier sprekend?
A
Bebouwing
B
Infrastructuur
C
Natuurlijke plantengroei
D
Klimaat

Slide 19 - Quiz

Welke landschaps-vormende laag is hier sprekend?
A
Bebouwing
B
Reliëf
C
Infrastructuur
D
Landgebruik

Slide 20 - Quiz

Welke landschaps-vormende lagen zie je in dit landschap?
A
Bebouwing en reliëf
B
Water en reliëf
C
Landgebruik en reliëf
D
Infrastructuur en reliëf

Slide 21 - Quiz

De 4 sferen
Atmosfeer
Hydrosfeer
Lithosfeer
Biosfeer

Slide 22 - Slide

Organisatieniveaus: Biosfeer

Slide 23 - Slide

Biosfeer
Alle ecosystemen van de aarde samengenomen vormen de biosfeer of het systeem aarde.

Slide 24 - Slide

Ecosysteem
 1.  Individu

 2. Populatie

 3. Levensgemeenschap

 4. Ecosysteem

Slide 25 - Slide

Biosfeer
het leven op aarde (planten, dieren, mensen)

Elementen van de biosfeer kunnen zich in de hydrosfeer, atmosfeer of op de lithosfeer bevinden 

Slide 26 - Slide

Platentektoniek
-
Horizontale bewegingen van de lithosfeer

Slide 27 - Slide

De lithosfeer is opgebouwd uit tektonische platen.
De meeste platen bestaan zowel uit continentale als oceanische korst.

Slide 28 - Slide

Hydrosfeer
Het water op aarde 

Ter land, ter zee en in de lucht 

Slide 29 - Slide

Hydrosfeer
 • Het vloeibare gedeelte van de sferen
 • Ook gletsjers en vast ijs
 • Vooral zout (97%)

Slide 30 - Slide

De opbouw van de atmosfeer

Slide 31 - Slide

Gassamenstelling van de atmosfeer

Slide 32 - Slide

4 sferen
 • Lithosfeer
 • Hydrosfeer
 • Biosfeer 
 • Atmosfeer
 • Sterk met elkaar verbonden

Slide 33 - Slide

Systeem Aarde

Slide 34 - Slide

Systeem aarde

Slide 35 - Slide